Vyšetření na pohlavně přenosné infekce

Úvod / Služby R-R / Vyšetření na pohlavně přenosné infekce

R-R má statut nestátního zdravotnického zařízení a kromě rad, jak se nenakazit, nabízí svým klientkám i kompletní vyšetření na pohlavně přenosné infekce (PPI) včetně testování na HIV. Testujeme pouze osoby starší 18 let.

Služby vyšetření poskytujeme:

v rámci služby terénních programů R-R, kdy přijedeme za Vámi, tedy přímo na scéně sexbyznysu (kluby, priváty, venkovní stanoviště apod.) či v mobilní ambulanci ve 12 krajích ČR;

v poradenských centrech R-R Praha, Brno a České Budějovice (viz níže).

Cílová skupina:

• V prvé řadě ženy poskytující placené sexuální služby, včetně tanečnic, striptérek, pornohereček (sexuální pracovnice). A také bývalé sexuální pracovnice.

• Dále ženy, které jsou či budou k poskytování sexuálních služeb donuceny ať již přímo (nejbližším okolím, uvedením v omyl) nebo nouzí.

• Muži nepatří do naší cílové skupiny. Zájemcům o službu – mužům, jsou předávány kontakty na další organizace či zdravotnická zařízení, která nabízejí testy na pohlavně přenosné infekce.

Čeho chceme dosáhnout a jak?

Stabilizace počtu HIV pozitivity a snižování výskytu pohlavně přenosných infekcí.

• Včasným odhalením a léčbou pohlavně přenosných infekcí. I malá zdánlivě bezvýznamná infekce zvyšuje pravděpodobnost nákazy jinou mnohem závažnější chorobou - především HIV.

• Preventivními aktivitami (rozdávání informačních letáků a brožurek, kondomů a lubrikačních gelů, povídání si o bezpečnějším sexu) s cílem dosáhnout toho, aby si sexuální pracovnice chránily své zdraví a neriskovaly.

• Testování na HIV doprovázené kvalifikovaným před a po testovým poradenstvím má význam:

pro klientku, resp. sexuální pracovnici:
a) negativní výsledek většinou posílí její lpění na zásadách bezpečného sexu do budoucna;
b) pozitivní výsledek umožní zahájit včasnou léčbu (HIV zatím není vyléčitelné, ale je léčitelné – onemocnění AIDS lze oddálit);

pro společnost:
a) epidemiologický - profesionalita v poskytování sexuálních služeb zahrnuje pravidelné testování nejen na HIV ale i ostatních pohlavně přenosných infekcí (PPI) a důsledné dodržování zásad bezpečného sexu. Skutečné profesionálky nejsou zdrojem PPI;
b) ekonomický - léčba HIV pozitivního pacienta dosahuje v průměru 500 000,- Kč ročně. Sexuální pracovnice dodržováním zásad bezpečného sexu nejen chrání sama sebe, ale pozitivně ovlivňuje i sexuální chování svých zákazníků. Vždyť 85 % z nich jsou ženatí, nebo mají stálou partnerku.

Principy služby:

Využívání zdravotních služeb je dobrovolné. Testy je možné provádět pouze osobám starším 18 let. Zájemkyně o službu/klientka nemusí využít všechny nabízené možnosti vyšetření na pohlavně přenosné infekce (dále jen PPI), ale má možnost si vybrat pouze některá vyšetření na PPI. Pracovnice R-R respektuje rozhodnutí klientky.
Personál R-R dodržuje mlčenlivost a lékařské tajemství, výsledky sděluje pouze klientce.

Pravidla služby a kontakty:

• Na vyšetření neobjednáváme! Stačí přijít v otevírací době našich poradenských center:

Praha, Bolzanova 1, Praha 1, vchod z Opletalovy ulice. Otevřeno každý čtvrtek od 16 do 20 hod.
Brno, Vlhká 10. Otevřeno každou středu od 17 do 20 hod.
České Budějovice, Česká 20, každou středu od 17 do 20 hod.

• Přítomná pracovnice si zapíše zájemkyni o službu do knihy návštěv.
• Poslední vyšetření je prováděno v 19,45 hod.
• Výsledky nesdělujeme po telefonu z důvodu bezpečnosti. Je třeba si pro výsledky přijít osobně. Poskytujeme kopie výsledků.
• Po provedeném vyšetření můžeme klientce vystavit potvrzení o absolvování vyšetření.

Jaká vyšetření a za jakých podmínek je provádíme?

• Anonymně a bezplatně lze provést pouze test na HIV, a to 1x za 3 měsíce;
• Bezplatně, avšak ne anonymně (požadujeme doklad) lze provést testy z krve na syfilis 1x za 3 měsíce všem klientkám (bez ohledu na druh pojišťovny, i pro nepojištěné klientky - cizinky)!
• Po předložení kartičky pojištěnce je možno se nechat vyšetřit na PPI zcela ZDARMA a to 1x za 3 měsíce, ovšem musíte být pojištěna u našich smluvních pojišťoven.
• pokud jste pojištěna u jiných pojišťoven, a požadujete od nás vyšetření na PPI (kromě HIV a syfilis, ty jsou zdarma), budeme Vám účtovat pouze částky, které platíme tzv. třetí straně – za laboratorní zpracování odebraného materiálu.

Leták k vyšetření v Poradenském centru R-R Praha
Leaflet Complete Sexually Transmitted Infection testing

Ceník vyšetření v Poradenském centru R-R Brno

Co všechno zdravotní služby zahrnují

• testování na HIV a syfilis z krve;
• stěry z pochvy a děložního čípku (kapavka, chlamydie, kvasinky, bakterie);
• stanovení diagnosy a léčby;
• vyšetření protilátek proti Hepatitidě typu A, B, C;
• těhotenský test;
• informace o zásadách bezpečnějšího sexu a jak se chránit v sexbyznysu (distribuce informačních materiálů a prostředků prevence – kondomy, lubrikanty);

V rámci terénních programů provádíme: rychlotesty na HIV a syfilis z kapky krve z prstu, předtestové a potestové poradenství. V případě výjezdu mobilní vyšetřovací jednotkou též vyšetření na další PPI (kapavka, chlamydie aj.), těhotenský test.

Poskytujeme i nestandardní vyšetření na pohlavní infekce:
• stěr z krku – před vyšetřením je nutné alespoň 2 hodiny nejíst, nepít, nežvýkat, nekouřit,
• stěr z konečníku.

Doplňkové služby:
teplý nápoj/voda, sprcha, ošacení – jsou poskytovány pouze tehdy, pokud chce klientka využít zdravotních služeb.

Jaké služby neposkytujeme:
• gynekologické vyšetření na rakovinu děložního čípku, vyšetření ultrazvukem,
• sledování těhotenství a vývoje plodu pacientky. Pomáháme příp. najít vhodného gynekologa.

Kdo služby poskytuje

Zdravotní služby poskytuje odborný zdravotnický personál, tedy registrované zdravotní sestry a lékaři/lékařky – specialisté na pohlavní choroby (dermatovenerologové).