Terénní programy

Úvod / Služby R-R / Terénní programy

Smyslem terénních programů R-R je vyhledávat a kontaktovat zejména ženy poskytující placené sexuální služby v jejich pracovním prostředí (kluby, priváty, venkovní stanoviště aj.) a poskytovat jim dostupné služby. Služba usiluje zejména o snížení negativních sociálních a zdravotních důsledků spojených s poskytováním placených sexuálních služeb.

Cíle služby:

snižování rizik spojených s poskytováním placených sexuálních služeb prostřednictvím informací, preventivně – edukačního poradenství týkajícího se zásad bezpečnějšího sexu, bezpečnosti práce a jiných, dle potřeb zájemkyně o službu/klientky;
empowerment žen - zplnomocňování a posilování klientek k vytváření vlastních limitů a hranic v profesi i v osobním životě (zásady profesionality při práci v sexbyznysu – např. jaké typy služeb chce/nechce žena poskytovat);
odkazování na návazné služby poradenských center R-R (či jiné služby dle potřeby klientky) – v centrech může být poskytnuto komplexnější poradenství, včetně pomoci při odchodu ze sexbyznysu. Cílem není motivovat ženy k odchodu ze sexbyznysu, ale nabízet pomoc a podporu i v tomto tématu. V případě jejich rozhodnutí odejít ze sexbyznysu nabízíme poradenství a terapeutické doprovázení.

Cílová skupina

Ženy starší 18 let (včetně), bez ohledu na jejich rasu, etnikum, národnost, sexuální orientaci, náboženství, původ a sociální situaci, které:

• pracují v sexbyznysu (ženy poskytující placené sexuální služby, tanečnice, striptérky, pornoherečky apod., dále jen sexuální pracovnice),
• se pohybují na scéně sexbyznysu (barmanky, manažerky).

Sekundární cílovou skupinou je:
• mužský personál, který se pohybuje na scéně sexbyznysu (např. manažeři, provozní, majitelé apod.).

Do cílové skupiny nepatří zákazníci sexuálních pracovnic. Terénní pracovnice je aktivně neoslovují. Pokud nás zákazníci kontaktují, je jim poskytnuto základní sociální poradenství a předání kontaktů na další služby dle jejich potřeb. Tato skupina může též využít základního poradenství poskytovaného po telefonu či emailem.

Principy a pravidla služby

• Služby terénního programu jsou dobrovolné a bezplatné.
• Zájemkyně o službu/klientka nemusí čerpat všechny nabízené služby, sama si zvolí, kterých služeb využije a v jakém rozsahu. V rozhodování o směřování a cílech pomoci má klientka rozhodující slovo. Pracovnice R-R respektuje rozhodnutí klientek.
Poradenství může být poskytnuto anonymně (pod přezdívkou).
• Ze zdravotních služeb lze poskytnout ANONYMNĚ pouze vyšetření na HIV. Pro další vyšetření na pohlavně přenosné infekce je třeba identifikačních údajů klientky.
• Pracovnice R-R dodržuje MLČENLIVOST. Výsledky sděluje pouze testované osobě!
Klientka má právo vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou, přinášet návrhy, podněty ke zlepšení služeb či podat stížnost. Podrobné informace ke způsobu podání podnětů a stížností v českém jazyce v ruštině, v angličtině.

Podrobnější informace o pravidlech služby terénních programů R-R naleznete v pravidlech terénních programů R-R dostupných v češtině, ruštině a angličtině.

V rámci terénních programů poskytujeme

Poradenství k bezpečnějšímu sexu a pro práci v sexbyznysu - např. jak snížit riziko protržení kondomu, co dělat, když kondom praskne aj.
Poradenství k osobní bezpečnosti a jak snížit rizika násilí.
Rychlotesty na HIV a syfilis z kapky krve z prstu, potvrzení o výsledku, předtestové a potestové poradenství.
• V případě výjezdu mobilní vyšetřovací jednotkou (sanita) můžeme nabídnout vyšetření na další pohlavně přenosné choroby (kapavka, chlamydie aj.), těhotenský test.
• V případě pozitivního nálezu zajišťujeme léčbu (předáváme léky), příp. pomáháme se zajištěním léčby (doprovod do léčebného zařízení).
Poradenství a předání informací vhodných pro řešení obtížné životní situace, základní dluhové a sociálně-právní poradenství, předání kontaktu na jiné pomáhající instituce dle potřeby klientky – př. azylové domy, občanské a dluhové poradny, úřady aj.
• Pomoc a podporu v tématech vztahujících se k sexbyznysu, které nemá klientka s kým sdílet.
Informační brožury a letáky, vizitky aj.
Prostředky prevence (kondomy, lubrikanty, orální roušky aj.)., menstruační houbičky aj.

Kde působíme

Týmy působí v 12 krajích ČR, a to přímo na scéně sexbyznysu (kluby, priváty, venkovní stanoviště apod.).
V Čechách v krajích: Praha, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Ústecký, Jihočeský;
Na Moravě v krajích Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký a Vysočina.

Provozní doba terénních programů

Frekvence a délka výjezdů je přizpůsobena velikosti a množství nabídky sexuálních služeb v jednotlivém kraji a pohybuje se v rozmezí 2 až 9 výjezdů měsíčně, v délce cca 4 až 8 hod dle daného kraje, zejména ve večerních hodinách (př. od 18 do 01 hod).
Tým kontaktuje pravidelně podniky a lokality, kde se poskytují placené sexuální služby v daném regionu.
V některých krajích lze domluvit dobu výjezdu i v denních/odpoledních hodinách.

Máte zájem o naše služby? Domluvte si setkání u Vás, zavolejte nám nebo nám napište.

Frekvence terénních výjezdů týmů R-R v krajích (může se měnit v závislosti na financích)

Praha 8x měsíčně
Středočeský kraj 2x měsíčně
Ústecký kraj 6x měsíčně
Liberecký kraj 3x měsíčně
Královéhradecký kraj 1-2x měsíčně
Pardubický kraj 1-2x měsíčně
Kraj Vysočina 2x měsíčně
Jihomoravský kraj 5x měsíčně
Zlínský kraj 2x měsíčně
Olomoucký kraj 2x měsíčně
Moravskoslezský kraj 4-5x měsíčně
Jihočeský kraj 9x měsíčně

Kdo služby poskytuje

Terénní tým R-R je vždy minimálně dvoučlenný. Profesně se skládá ze sociální pracovnice a zdravotní sestry. Pracovnice R-R se mohou prokázat služební terénní průkazkou. Organizace má také povolení příslušných krajských úřadů pro poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo zdravotnické zařízení.