Terénní programy

Úvod / Služby R-R / Terénní programy

Smyslem terénních programů R-R je vyhledávat a kontaktovat zejména ženy/muže poskytující placené sexuální služby v jejich pracovním prostředí (kluby, priváty, venkovní stanoviště aj.) a poskytovat jim dostupné služby. Usilujeme zejména o snížení negativních sociálních a zdravotních důsledků spojených s poskytováním placených sexuálních služeb.

Sekundární cílová skupina u terénních programů:

- personál, který se pohybuje na scéně sexbyznysu (např. manažeři/rky, provozní, majitelé/ky, tanečníci/ce apod.).

Do cílové skupiny nepatří zákazníci sexuálních pracovnic/pracovníků. Terénní pracovnice je aktivně neoslovují. Pokud nás zákazníci kontaktují, je jim poskytnuto základní sociální poradenství a předání kontaktů na další služby dle jejich potřeb. Tato skupina může též využít základního poradenství poskytovaného po telefonu či emailem.

Co poskytujeme?

- rychlotesty na HIV a syfilis z kapky krve z prstu, předtestové a potestové poradenství. V případě výjezdu mobilní vyšetřovací jednotkou též vyšetření na další PPI (kapavka, chlamydie aj.), těhotenský test,

- poradenství směřující k většímu bezpečí (např. ztráta osobních dokladů, řešení nevhodných pracovních podmínek, ohrožení kuplířstvím a jinou trestnou činností, podpora v akutní krizi apod.),

- zvyšování finanční gramotnosti v situacích (např. nestabilní příjem, závislost na sociálních dávkách, rizika neplacení zdravotního a sociálního pojištění apod.),

- dluhové poradenství (např. jak zjistit existenci dluhů, jak postupovat v dané situaci, kontakty na další instituce),

- podpora kvalitního bydlení (např. udržení si důstojného bydlení, řešení ztráty bydlení apod.),

- podpora směřující k zaměstnanosti (např. možnosti rekvalifikace a další podpory, řešení pracovněprávních vztahů a vstup do zaměstnání apod.),

- řešení závislostí (např. závislosti na nelegálních i legálních návykových látkách a její negativní důsledky),

- poradenství pro oběti trestné činnosti (např. domácí násilí, násilí ze strany zákazníka, násilí ze strany kolegyně, ze strany manažera podniku, strukturální násilí, vykořisťování, kuplířství, vyhrožování, vydírání či okradení apod.),

- poradenství týkající se rodičovských kompetencí (např. výchovné problémy dětí a péče o děti, problematika svěření dětí do péče, případně kontakt s dítětem, co znamená dohled OSPOD a spolupráce s ním apod.).

Doplňkové služby:

  • v Praze možnost zapojit se do divadelního souboru Rozkoš (herectví, zpěv, tancování) a zažít ocenění a úspěch při vystoupeních.
 

Kde působíme?

Týmy působí v 12 krajích ČR, a to přímo na scéně sexbyznysu (kluby, priváty, venkovní stanoviště apod.).
V Čechách v krajích: Praha, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Ústecký, Jihočeský;
Na Moravě v krajích Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký a Vysočina.

Provozní doba terénních programů

Frekvence a délka výjezdů je přizpůsobena velikosti a množství nabídky sexuálních služeb v jednotlivém kraji a pohybuje se v rozmezí 2 až 9 výjezdů měsíčně, v délce cca 4 až 8 hod dle daného kraje, zejména ve večerních hodinách (př. od 18 do 01 hod).
Tým kontaktuje pravidelně podniky a lokality, kde se poskytují placené sexuální služby v daném regionu.
V některých krajích lze domluvit dobu výjezdu i v denních/odpoledních hodinách.

Máte zájem o naše služby? Domluvte si setkání u Vás, zavolejte nám nebo nám napište.

Kdo služby poskytuje?

Terénní tým R-R je vždy minimálně dvoučlenný. Profesně se skládá ze sociální pracovnice a zdravotní sestry. Pracovnice R-R se mohou prokázat služební terénní průkazkou. Organizace má také povolení příslušných krajských úřadů pro poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo zdravotnické zařízení.