Terapeutické služby

Úvod / Služby R-R / Terapeutické služby

R-R nabízí zdarma individuální terapii pro ženy ze sexbyznysu.

Terapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientek tak, aby mohly žít spokojený život. Cílem terapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění nebo zmírnění psychického či fyzického utrpení.

Individuální terapie je zaměřena na pomoc při řešení osobních, citových, partnerských, rodinných, pracovních či jiných problémů. Cílem je pomoci získat ženám ze sexbyznysu náhled na jejich situaci a umožnit jim nalézt vlastní řešení. Terapie je o sdílení, naslouchání, respektování, podporování a hledání sama sebe.

Témata, která v terapiích často řešíme:

 • odchod ze sexbyznysu,
 • změna životního stylu,
 • stigmatizace a předsudky,
 • dvojí život,
 • strach z prozrazení,
 • násilí či sexuální zneužívání,
 • partnerské a rodinné vztahy,
 • nízké sebevědomí, přijetí sebe sama,
 • pocit viny,
 • obava z nakažení sexuálně přenosnými infekcemi.

Co říkají o terapii naše klientky?

„Oceňuji, že jsem zažila zájem o mě, o mojí situaci. Jiní terapeuti se zajímali o práci v sexbyznysu, jak to tam chodí, co dělám. Nezajímali se o mé problémy. Jsem ráda, že ROZKOŠ bez RIZIKA nabízí ženám tyto služby a já je mohu využívat. A zdarma.“

„Terapie mi pomohla vyřešit moje problémy s muži, kterým jsem nedůvěřovala. Vždy jsem s nimi měla problematické vztahy. Nyní tomu rozumím.“

„Zažila jsme násilí v práci i od partnera. Byla jsem nucena dělat praktiky, které jsme nechtěla. Cítila jsme se špatně. Nenáviděla se. Docházím na terapii a pomáhá mi to“.

„Potřebovala jsem si ujasnit a podpořit při odchodu z prostituce. Nevěděla jsem, jak to udělat, kde hledat práci, mám na to, zvládnu to? Měla jsem spoustu obav a pocit, že umím jen spát se zákazníky. Zjistila jsem, že to není pravda, že jsem se jako prostitutka naučila spoustu věcí. Našla jsem v sobě odvahu odejít a další možnosti, co dál mohu dělat“.

Pravidla služby:

 • Před terapií je třeba si domluvit termín konzultace s pracovnicí centra R-R, která s Vámi probere bližší informace, termín a místo setkávání s terapeutkou.
 • Každé terapeutické sezení trvá 60 minut. Četnost konzultací je stanovena po individuální dohodě. K dispozici máte 10 terapeutických konzultací zdarma.
 • Na terapii jste přítomna pouze Vy a terapeutka.

Kde se na nás můžete obrátit?

Poradenské centrum Praha

Markéta Mazáková Šetinová, MSc.

Psychoterapeutka a socioložka. Absolvovala komplexní systemický psychoterapeutický výcvik akreditovaný Českou lékařskou společností a několik let se soukromě věnuje psychoterapii a poradenství zaměřenému na partnerské vztahy. Studovala sociologii na Univerzitě v Oxfordu a nyní pokračuje s vlastním výzkumem na Univerzitě Karlově, kde se zabývá hlavně dopadem technologií na partnerské vztahy. Píše blog Moderní láska a vede workshopy o lásce pro veřejnost. 

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Praze.
Kontakt: praha@rozkosbezrizika.cz, +420 777 180 187

 

Poradenské centrum Brno

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Brně.
Kontakt: brno@rozkosbezrizika.cz, +420 722 938 044

 

Poradenské centrum Ostrava

Mgr. Jakub Černý
 
Psycholog, sociální pracovník a psychoterapeut. Má za sebou dlouhodobý akreditovaný terapeutický výcvik v systemických terapiích, studium psychologie na FSS MU v Brně. Pracuje především v neziskovém sektoru v oblastech drog, závislostí a duševního zdraví. Věnuje se také tématům jako jsou prevence vyhoření, trauma a vytváření odolnosti pro zvládání obtížných životních situací. 
 
V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Ostravě.
Kontakt: strelkova@rozkosbezrizika.cz,  +420 777 180 186

 

Poradenské centrum České Budějovice

Mgr. Petra Majerová, DiS.

Psycholožka a terapeutka, má praxi v oblastech práce s oběťmi trestné činnosti a také v poradenství dospělým i dětským klientům, jednotlivcům i párům, kteří se nacházejí v tíživých životních situacích. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích a její kroky dále směřovaly ke studiu jednooborové magisterské psychologie na FF UK Praze. Momentálně je frekventantkou v integrativní psychodynamické skupinové psychoterapii pod supervizí.

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Českých Budějovicích.
Kontakt: budejovicko@rozkosbezrizika.cz, +420 775 133 133