Terapeutické služby

Úvod / Služby R-R / Terapeutické služby

R-R nabízí zdarma individuální terapii pro ženy a muže ze sexbyznysu.

Terapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientek a klientů tak, aby mohly žít spokojený život. Cílem terapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění nebo zmírnění psychického či fyzického utrpení.

Individuální terapie je zaměřena na pomoc při řešení osobních, citových, partnerských, rodinných, pracovních či jiných problémů. Cílem je pomoci získat ženám a mužům ze sexbyznysu náhled na jejich situaci a umožnit jim nalézt vlastní řešení. Terapie je o sdílení, naslouchání, respektování, podporování a hledání sama sebe.

Témata, která v terpiích často řešíme:

 • odchod ze sexbyznysu,
 • změna životního stylu,
 • stigmatizace a předsudky,
 • dvojí život,
 • strach z prozrazení,
 • násilí či sexuální zneužívání,
 • partnerské a rodinné vztahy,
 • nízké sebevědomí, přijetí sebe sama,
 • pocit viny,
 • obava z nakažení sexuálně přenosnými infekcemi.

Co říkají o terapii naše klientky a klienti?

„Oceňuji, že jsem zažila zájem o mě, o mojí situaci. Jiní terapeuti se zajímali o práci v sexbyznysu, jak to tam chodí, co dělám. Nezajímali se o mé problémy. Jsem ráda, že ROZKOŠ bez RIZIKA nabízí ženám tyto služby a já je mohu využívat. A zdarma.“

„Terapie mi pomohla vyřešit moje problémy s muži, kterým jsem nedůvěřovala. Vždy jsem s nimi měla problematické vztahy. Nyní tomu rozumím.“

„Zažila jsme násilí v práci i od partnera. Byla jsem nucena dělat praktiky, které jsme nechtěla. Cítila jsme se špatně. Nenáviděla se. Docházím na terapii a pomáhá mi to“.

„Potřebovala jsem si ujasnit a podpořit při odchodu z prostituce. Nevěděla jsem, jak to udělat, kde hledat práci, mám na to, zvládnu to? Měla jsem spoustu obav a pocit, že umím jen spát se zákazníky. Zjistila jsem, že to není pravda, že jsem se jako prostitutka naučila spoustu věcí. Našla jsem v sobě odvahu odejít a další možnosti, co dál mohu dělat“.

Pravidla služby:

 • Před terapií je třeba si domluvit termín konzultace s pracovnicí centra R-R, která s Vámi probere bližší informace, termín a místo setkávání s terapeutkou.
 • Každé terapeutické sezení trvá 60 minut. Četnost konzultací je stanovena po individuální dohodě. K dispozici máte 10 terapeutických konzultací zdarma.
 • Na terapii jste přítomen/na pouze Vy a terapeut/ka.

Kde se na nás můžete obrátit?

Poradenské centrum Praha

Markéta Mazáková Šetinová, MSc.

Psychoterapeutka a socioložka. Absolvovala komplexní systemický psychoterapeutický výcvik akreditovaný Českou lékařskou společností a několik let se soukromě věnuje psychoterapii a poradenství zaměřenému na partnerské vztahy. Studovala sociologii na Univerzitě v Oxfordu a nyní pokračuje s vlastním výzkumem na Univerzitě Karlově, kde se zabývá hlavně dopadem technologií na partnerské vztahy. Píše blog Moderní láska a vede workshopy o lásce pro veřejnost. 

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Praze.
Kontakt: praha@rozkosbezrizika.cz, +420 777 180 187

 

Poradenské centrum Brno

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková

Jsem terapeutka, krizová a sociální pracovnice. Jsem v dlouhodobém výcviku transakční analýzy pro oblast poradenství a terapie, absolvovala jsem výcvik v krizové intervenci, supervizní výcvik, aj. Dlouhé roky působím v sociálních službách, více než 15 let práce na lince důvěry. Nyní se ve své vlastní praxi zaměřuji na práci s lidmi, kteří se octili v krizi (úmrtí blízké osoby, rozchod či rozvod, ..), řeším vztahovou problematiku (závislost ve vztazích, vztahové konflikty, ..) či osobnostní problematiku (pocity nespokojenosti, prázdnoty, nejistoty, ..).

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Brně.
Kontakt: brno@rozkosbezrizika.cz, +420 722 938 044

 

Poradenské centrum Ostrava

Mgr. Bc. Jana Malásková

Jsem terapeutka, supervizorka, lektorka a koučka. Vysokoškolské vzdělání jsem získala studiem oboru Ošetřovatelství a Sociální práce. Terapeutické vzdělání  jsem nabyla absolvováním komplexního psychoterapeutického výcviku v programu Umění terapie, následně jsem absolvovala výcvik Systemické supervize a koučinku. 

Ve své praxi pracuji s dětmi od 7 let a dospělými, zabývám se zejména vztahovou problematikou, ať už partnerskou či rodinou, hledáním a společným nalézáním cest. Spolupracuji, či jsem spolupracovala s Probační a mediační službou, Renarkonem, Jekethane, Romodromem, Bóethiou, Slezskou diakonií, Charitou a dalšími. 

Těším se na setkání s Vámi - ať už fyzicky v poradenském centrum, při procházce či v online prostoru.

Motto: kde jsou otázky, jsou odpovědi 

V případě zájmu o terapii v Ostravě se obraťte na vedoucí centra R-R v Ostravě.
Kontakt: strelkova@rozkosbezrizika.cz, +420 777 180 186 

 

Poradenské centrum České Budějovice

Mgr. Petra Majerová, DiS.

Jsem psycholožka a terapeutka, mám praxi v oblastech práce s oběťmi trestné činnosti a také v poradenství dospělým i dětským klientům, jednotlivcům i párům, kteří se nacházejí v tíživých životních situacích. Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích a její kroky dále směřovaly ke studiu jednooborové magisterské psychologie na FF UK Praze. Momentálně jsem frekventantkou v integrativní psychodynamické skupinové psychoterapii pod supervizí.

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Českých Budějovicích.
Kontakt: budejovicko@rozkosbezrizika.cz, +420 775 133 133