Terapeutické služby

Úvod / Služby R-R / Terapeutické služby

R-R nabízí zdarma individuální terapii pro ženy ze sexbyznysu.

Terapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientek tak, aby mohly žít spokojený život. Cílem terapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění nebo zmírnění psychického či fyzického utrpení.

Individuální terapie je zaměřena na pomoc při řešení osobních, citových, partnerských, rodinných, pracovních či jiných problémů. Cílem je pomoci získat ženám ze sexbyznysu náhled na jejich situaci a umožnit jim nalézt vlastní řešení. Terapie je o sdílení, naslouchání, respektování, podporování a hledání sama sebe.

 

Témata, která v terapiích často řešíme:

 • odchod ze sexbyznysu,
 • změna životního stylu,
 • stigmatizace a předsudky,
 • dvojí život,
 • strach z prozrazení,
 • násilí či sexuální zneužívání,
 • partnerské a rodinné vztahy,
 • nízké sebevědomí, přijetí sebe sama,
 • pocit viny,
 • obava z nakažení sexuálně přenosnými infekcemi.

Co říkají o terapii naše klientky?

„Oceňuji, že jsem zažila zájem o mě, o mojí situaci. Jiní terapeuti se zajímali o práci v sexbyznysu, jak to tam chodí, co dělám. Nezajímali se o mé problémy. Jsem ráda, že ROZKOŠ bez RIZIKA nabízí ženám tyto služby a já je mohu využívat. A zdarma.“

„Terapie mi pomohla vyřešit moje problémy s muži, kterým jsem nedůvěřovala. Vždy jsem s nimi měla problematické vztahy. Nyní tomu rozumím.“

„Zažila jsme násilí v práci i od partnera. Byla jsem nucena dělat praktiky, které jsme nechtěla. Cítila jsme se špatně. Nenáviděla se. Docházím na terapii a pomáhá mi to“.

„Potřebovala jsem si ujasnit a podpořit při odchodu z prostituce. Nevěděla jsem, jak to udělat, kde hledat práci, mám na to, zvládnu to? Měla jsem spoustu obav a pocit, že umím jen spát se zákazníky. Zjistila jsem, že to není pravda, že jsem se jako prostitutka naučila spoustu věcí. Našla jsem v sobě odvahu odejít a další možnosti, co dál mohu dělat“.

Pravidla služby:

 • Před terapií je třeba si domluvit termín konzultace s pracovnicí centra R-R, která s Vámi probere bližší informace, termín a místo setkávání s terapeutkou.
 • Každé terapeutické sezení trvá 60 minut. Četnost konzultací je stanovena po individuální dohodě. K dispozici máte 10 terapeutických konzultací zdarma.
 • Na terapii jste přítomna pouze Vy a terapeutka.

Kde se na nás můžete obrátit?

Poradenské centrum Praha

Terapii v Praze poskytuje terapeutka Mgr. Kamila Mrkvicová s dlouholetou praxí v sociální a zdravotní oblasti. Vystudovala psychologii a absolvovala psychoterapeutický výcvik, věnuje se zejména poradenství a rodinné terapii.

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Praze.
Kontakt: praha@rozkosbezrizika.cz, +420 777 180 107

 

Poradenské centrum Brno

Terapii v Brně poskytuje Bc. Michaela Klímová, DiS.  Absolvovala Výcvik Krizové Intervence – Systemický přístup práce s krizí (akreditovaný u MPSV v ČR) – r. 2012 ( Gaudia Institut, s.r.o), Psychoterapeutický výcvik – Cestou systemických terapií (ISZ Management Praha) .r. 2012 (ukončeno) a Psychoterapeut ve výcviku – Systemická terapie - Solution focus, DALET Olomouc, r.2013 – 2018 (ukončeno). Od roku 2012 působí v soukromé psychoterapeutické praxi v rámci individuální a párové terapii. Terapii poskytuje v místě svého odborného působiště na adrese Renenská 42, Brno.

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Brně.
Kontakt: brno@rozkosbezrizika.cz, +420 722 938 044

 

Poradenské centrum České Budějovice

Terapii v Českých Budějovicích poskytuje Mgr. Petra Majerová, DiS., která má praxi v oblastech práce s oběťmi trestné činnosti a také v poradenství dospělým i dětským klientům, jednotlivcům i párům, kteří se nacházejí v tíživých životních situacích. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích a její kroky dále směřovaly ke studiu jednooborové magisterské psychologie na FF UK Praze. Momentálně je frekventantkou v integrativní psychodynamické skupinové psychoterapii pod supervizí.

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Českých Budějovicích.
Kontakt: budejovicko@rozkosbezrizika.cz, +420 775 133 133

 

Poradenské centrum v Ostravě

Terapie zde poskytuje Petra Feller Stanieková, která pracuje poradensky a terapeuticky s jednotlivci, páry i rodinami. Vystudovala obor Sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě, obor Sociální práce a Management organizací služeb sociální práce na Ostravské univerzitě. V současné době studuje jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a adiktologii na 1. Lékařské fakultě Karlovy univerzity. Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v transformační systemické terapii dle Virginie Satirové se zaměřením na rodinnou terapii. Prošla řadou kurzů a seminářů (krizová intervence, práce s traumatem, arte terapie, využití herního pískoviště při práci s dětmi i dospělými etc.). Ve své profesní praxi působí jako vedoucí terapeutické komunity pro nezletilé a mladé dospělé, dále jako poradce a terapeut v poradně pro oběti domácího násilí a osoby se závislostním chováním.  A rovněž jako terénní sociální pracovnice s ženami poskytujícími placené sexuální služby. Ve své poradenské a terapeutické praxi vychází z přesvědčení, že změna pozitivním směrem je možná vždy (když už ne ta vnější, tak vnitřní určitě).

V případě zájmu o terapii se obraťte přímo na terapeutku: 

Mgr. Petru Feller Staniekovou, kontakt: feller@rozkosbezrizika.cz,+420 734 152 302