Terapeutické služby

Úvod / Služby R-R / Terapeutické služby

R-R nabízí zdarma individuální terapii pro ženy ze sexbyznysu

Terapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientek tak, aby mohly žít spokojený život. Cílem terapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění nebo zmírnění psychického či fyzického utrpení.

Individuální terapie je zaměřena na pomoc při řešení osobních, citových, partnerských, rodinných, pracovních či jiných problémů. Cílem je pomoci získat ženám ze sexbyznysu náhled na jejich situaci a umožnit jim nalézt vlastní řešení. Terapie je o sdílení, naslouchání, respektování, podporování a hledání sama sebe.

Cílová skupina:

 • ženy poskytující placené sexuální služby, bývalé sexuální pracovnice
 • ženy, které se cítí být k poskytování sexuálních služeb donuceny ať již přímo (nejbližším okolím, uvedením v omyl) nebo nouzí
 • ženy, které zvažují, zda začnou poskytovat placené sexuální služby

Principy služby:

Individuální terapie je dobrovolná, bezplatná a může být poskytnuta anonymně. Pracovnice R-R dodržují mlčenlivost.

Pravidla služby:

Před terapií je třeba si domluvit termín konzultace s pracovnicí centra R-R, která s Vámi probere bližší informace, termín a místo setkávání s terapeutkou.
Každé terapeutické sezení trvá 60 minut. Četnost konzultací je stanovena po individuální dohodě. K dispozici máte 10 terapeutických konzultací zdarma.
Na terapii jste přítomna pouze Vy a terapeutka.

Témata, která v terapiích často řešíme:

 • odchod ze sexbyznysu,
 • změna životního stylu,
 • stigmatizace a předsudky,
 • dvojí život,
 • strach z prozrazení,
 • násilí či sexuální zneužívání,
 • partnerské a rodinné vztahy,
 • nízké sebevědomí, přijetí sebe sama,
 • pocit viny,
 • obava z nakažení sexuálně přenosnými infekcemi.

Poradenské centrum Praha

Terapii v Praze poskytuje terapeutka Mgr. Kamila Mrkvicová s dlouholetou praxí v sociální a zdravotní oblasti. Vystudovala psychologii a absolvovala psychoterapeutický výcvik, věnuje se zejména poradenství a rodinné terapii.

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Praze.
Kontakt: praha@rozkosbezrizika.cz, +420 777 180 107

 

Poradenské centrum Brno

Terapii v Brně poskytuje Bc. Michaela Klímová, DiS.  Absolvovala Výcvik Krizové Intervence – Systemický přístup práce s krizí (akreditovaný u MPSV v ČR) – r. 2012 ( Gaudia Institut, s.r.o), Psychoterapeutický výcvik – Cestou systemických terapií (ISZ Management Praha) .r. 2012 (ukončeno) a Psychoterapeut ve výcviku – Systemická terapie - Solution focus, DALET Olomouc, r.2013 – dosud trvá. Od roku 2012 působí v soukromé psychoterapeutické praxi v rámci individuální a párové terapii.

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Brně.
Kontakt: brno@rozkosbezrizika.cz, +420 722 938 044

 

Poradenské centrum České Budějovice

Terapii v Českých Budějovicích poskytuje Mgr. Petra Majerová, DiS., která má praxi v oblastech práce s oběťmi trestné činnosti a také v poradenství dospělým i dětským klientům, jednotlivcům i párům, kteří se nacházejí v tíživých životních situacích. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích a její kroky dále směřovaly ke studiu jednooborové magisterské psychologie na FF UK Praze. Momentálně je frekventantkou v integrativní psychodynamické skupinové psychoterapii pod supervizí.

V případě zájmu o terapii se obraťte na vedoucí centra R-R v Českých Budějovicích.
Kontakt: budejovicko@rozkosbezrizika.cz, +420 775 133 133

 

Co říkají na terapii ženy ze sexbyznysu?

„Oceňuji, že jsem zažila zájem o mě, o mojí situaci. Jiní terapeuti se zajímali o práci v sexbyznysu, jak to tam chodí, co dělám. Nezajímali se o mé problémy. Jsem ráda, že ROZKOŠ bez RIZIKA nabízí ženám tyto služby a já je mohu využívat. A zdarma.“

„Terapie mi pomohla vyřešit moje problémy s muži, kterým jsem nedůvěřovala. Vždy jsem s nimi měla problematické vztahy. Nyní tomu rozumím.“

„Zažila jsme násilí v práci i od partnera. Byla jsem nucena dělat praktiky, které jsme nechtěla. Cítila jsme se špatně. Nenáviděla se. Docházím na terapii a pomáhá mi to“.

„Potřebovala jsem si ujasnit a podpořit při odchodu z prostituce. Nevěděla jsem, jak to udělat, kde hledat práci, mám na to, zvládnu to? Měla jsem spoustu obav a pocit, že umím jen spát se zákazníky. Zjistila jsem, že to není pravda, že jsem se jako prostitutka naučila spoustu věcí. Našla jsem v sobě odvahu odejít a další možnosti, co dál mohu dělat“.