Sociální poradenství

Úvod / Služby R-R / Sociální poradenství

Smyslem odborného sociálního poradenství R-R je pomoci cílové skupině v nepříznivé sociální situaci. Poskytujeme potřebné informace k řešení životních problémů, jako je ztráta bydlení, zadlužení, problémů ve vztazích apod. Nabízíme podporu při řešení těchto situací, podporu při rozhodnutí a procesu opuštění práce v sexbyznysu. Poskytujeme informace ke snížení rizik spojených s poskytováním placených sexuálních služeb.

Cílová skupina:

 • ženy poskytující placené sexuální služby, včetně tanečnic, striptérek, pornohereček (tj. sexuální pracovnice), bývalé sexuální pracovnice;
 • ženy, které jsou či budou k poskytování sexuálních služeb donuceny ať již přímo (nejbližším okolím, uvedením v omyl) nebo nouzí;
 • ženy, které zvažují, zda začnou poskytovat placené sexuální služby.

Principy služby

Odborné sociální poradenství je dobrovolné a bezplatné. Všem příchozím poskytujeme základní sociální poradenství (potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, zejména předání kontaktu na vhodnou službu).

Služba může být poskytnuta anonymně. Pracovnice R-R dodržují mlčenlivost.

Klientka nemusí čerpat všechny nabízené služby, sama si zvolí, kterých služeb využije a v jakém rozsahu. V rozhodování o směřování a cílech pomoci má klientka rozhodující slovo. Pracovnice R-R respektuje rozhodnutí klientek.

Pravidla služby

Na poradenství není potřeba se objednat! Stačí přijít v otevírací době našich poraden. Přítomná pracovnice si zapíše zájemkyni o službu do knihy návštěv.

Podmínkou čerpání služeb R-R je dodržování pravidel, která jsou zveřejněna v poradenských centrech R-R (př. zákaz kouření v prostorách R-R, vnášení zbraní apod.).

Klientka má právo vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou, přinášet návrhy, podněty ke zlepšení služeb, podat stížnost. Podrobné informace ke způsobu podání podnětů a stížností naleznete v našich centrech.

V rámci poradenství poskytujeme:

 • pomoc v krizi a osobních problémech
 • preventivně edukační poradenství zaměřené na snižování rizik (bezpečnější sex, sebeobrana, apod.), informační materiály a prostředky prevence (kondomy, lubrikanty, osobní alarmy)
 • sociálně právní poradenství (pomoc s vyřizováním dávek, dokladů, atd.)
 • zprostředkování kontaktu na jiná zařízení (azylové domy, krizová centra, léčebny apod.)
 • pomoc při hledání zaměstnání JOB KLUB a ubytování (PC pro klientky, internet, využití telefonu k hledání práce, bydlení apod.)

Doplňkové služby:

 • teplý nápoj/voda - zdarma,
 • těhotenský test,
 • v Praze možnost zapojit se do divadelního souboru Rozkoš (herectví, zpěv, tancování) a zažít ocenění a úspěch při vystoupeních

Kdo služby poskytuje

Odborné sociální poradenství poskytují sociální pracovnice se vzděláním z VOŠ/VŠ sociální práce. V týmu jsou i pracovnice specializované na určitou problematiku, např. krizová intervence, domácí násilí, adiktologická problematika - závislosti aj.