Právní pomoc

Úvod / Služby R-R / Právní pomoc

Byla/byl jste podvedena/podveden, okradena/okraden nebo jste se stala/stal obětí jiné trestné činnosti? Zneužil někdo Vaše fotografie? Vyhrožuje Vám? Vydírá Vás nebo Vás nutí dělat něco, co nechcete? Máte strach? Cítíte se ohrožena/ohrožen? Byla/byl jste napadena/napaden? Nevíte, jak se bránit?

Nejste v tom sama! Jsme tu pro Vás. Nabízíme Vám pomoc a podporu! Poradíme Vám, jaká máte práva a pomůžeme situaci řešit.

Služba „Poskytování právních informací ženám pracujícím v sexbyznysu“

Ženy/muži pracující v sexbyznysu mohou být ohroženy řadou rizik. Jedním z nejčastějších je riziko násilí (např. znásilnění, sexuální nátlak, vydírání, domácí násilí, okradení apod.). Mohou se ale stát obětí jiné trestné činnosti (např. podvodu apod.)

Chceme tyto ženy/muže posílit a předat jim informace k tomu, jak se bránit a jak reagovat na případné nepochopení ze strany institucí, tím, že se budou orientovat v systému trestního řízení a práv obětí trestných činů. Budou vědět, na co mají právo a jaké mají povinnosti dle zákona o obětech trestných činů, jak vlastně samotný proces trestního řízení probíhá, jak žádat např. o odškodnění, zda na něj mají nárok, poskytnout doprovod apod. Zároveň ale nabízíme v rámci této služby i další návaznou spolupráci.

Komu je služba určena?

Ženám/mužům starším 18 let, které aktuálně pracují v sexbyznysu, či v něm pracovaly/li v minulosti a řeší obtíže vyplývající z této profese (např. někdo je vydírá či jinak působí nátlak).

Informace ke způsobu podání podnětů a stížností naleznete v našich centrech, u terénních pracovnic R-R či na internetové poradně R-R.
 

Co poskytujeme?

Poskytnutí právních informací – poskytneme Vám informace o trestním řízení a Vašich právech a postavení v něm (např. práva svědka, kdy můžete odepřít výpověď, Vaše práva, pokud jste se stala obětí trestného činu apod.). Poradíme Vám, jak žádat o náhradu škody či peněžitou pomoc v případě, že jste se stala obětí trestného činu, pomůžeme Vám napsat trestní oznámení, zajistíme pro Vás právní pomoc.

Doprovod důvěrnicí – můžeme Vás doprovodit k úkonům trestního řízení a poskytnout Vám oporu.

Právní pomoc – poskytnutí poradenství k danému problému. Je zajištěna prostřednictvím právničky - garantky celé služby. Tato služba probíhá zprostředkovaně, přes sociální pracovnici (telefonicky či mailem, přes Internetovou poradnu), po předchozí dohodě je možná také osobní konzultace.

Právní zastupování (zmocnění) - Právní zastupování poskytujeme v ojedinělých a nutných případech, nikoli u případů, které mají i jiné alternativy a kde se například předpokládá schopnost klientky/klienta situaci vyřešit „jen“ na základě zpracovaného trestního oznámení. 

Principy služby:

Službu poskytujeme zdarma.

Služba může být poskytnuta anonymně, pokud to povaha právního úkonu nevyžaduje jinak (např. právní zastupování) a je dobrovolná. Pracovnice R-R dodržují mlčenlivost v rozsahu zákonů ČR.

Služba je dobrovolná. Klientka/klient nemusí čerpat všechny nabízené služby, sama/sám si zvolí, kterých služeb využije a v jakém rozsahu. V rozhodování o směřování a cílech pomoci má klientka/klient rozhodující slovo. Pracovnice R-R respektují rozhodnutí klientek/klientů.

Klientka/klient má právo vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou, přinášet návrhy, podněty ke zlepšení služeb, podat stížnost. Podrobné informace ke způsobu podání podnětů a stížností naleznete v našich centrech, u terénních pracovnic R-R či na internetové poradně R-R.

Kde je služba poskytována?

Služby Poskytování právních informací můžete využít:

  • V Poradenských centrech R-R (Praha, Brno, České Budějovice, Ostrava) – objednejte se telefonicky či emailem na individuální schůzku.
  • Na Vašem pracovišti (kluby, priváty, venkovní stanoviště) v rámci služby Terénní programy R-R, která je realizována v 12 krajích. V rámci této služby Vám poskytneme základní právní informace o Vašich možnostech a právech. V situacích, které vyžadují zjištění dalších právních informací, spolupracujeme s právničkou, případně je vhodnější objednat se na schůzku do některého z našich center R-R.
  • Prostřednictvím Internetové poradny R-R – položte nám dotaz, odpovíme Vám do 7 pracovních dní.

Kdo službu poskytuje?

Službu zajišťují proškolené sociální pracovnice R-R pod dohledem právní garantky služby a také externí právničky R-R, která klientkám R-R poskytuje odbornou právní pomoc, poradenství či zastupování.