Právní pomoc

Úvod / Služby R-R / Právní pomoc

Byla jste podvedena, okradena nebo jste se stala obětí jiné trestné činnosti? Zneužil někdo Vaše fotografie? Vyhrožuje Vám? Vydírá Vás nebo Vás nutí dělat něco, co nechcete? Máte strach? Cítíte se ohrožena? Byla jste napadena? Nevíte, jak se bránit?

Nejste v tom sama! Jsme tu pro Vás. Nabízíme Vám pomoc a podporu! Poradíme Vám, jaká máte práva a pomůžeme situaci řešit.

Služba „Poskytování právních informací ženám pracujícím v sexbyznysu“

Ženy pracující v sexbyznysu mohou být ohroženy řadou rizik. Jedním z nejčastějších je riziko násilí (např. znásilnění, sexuální nátlak, vydírání, domácí násilí, okradení apod.). Mohou se ale stát obětí jiné trestné činnosti (např. podvodu apod.)

Chceme tyto ženy posílit a předat jim informace k tomu, jak se bránit a jak reagovat na případné nepochopení ze strany institucí, tím, že se budou orientovat v systému trestního řízení a práv obětí trestných činů. Budou vědět, na co mají právo a jaké mají povinnosti dle zákona o obětech trestných činů, jak vlastně samotný proces trestního řízení probíhá, jak žádat např. o odškodnění, zda na něj mají nárok, poskytnout doprovod apod. Zároveň ale nabízíme v rámci této služby i další návaznou spolupráci.

Komu je služba určena?

Ženám starším 18 let, které aktuálně pracují v sexbyznysu, či v něm pracovaly v minulosti a řeší obtíže vyplývající z této profese (např. někdo je vydírá či jinak působí nátlak).

ce ke způsobu podání podnětů a stížností naleznete v našich centrech, u terénních pracovnic R-R či na internetové poradně R-R.
 

Co poskytujeme?

Poskytnutí právních informací – poskytneme Vám informace o trestním řízení a Vašich právech a postavení v něm (např. práva svědka, kdy můžete odepřít výpověď, Vaše práva, pokud jste se stala obětí trestného činu apod.). Poradíme Vám, jak žádat o náhradu škody či peněžitou pomoc v případě, že jste se stala obětí trestného činu, pomůžeme Vám napsat trestní oznámení, zajistíme pro Vás právní pomoc.

Doprovod důvěrnicí – můžeme Vás doprovodit k úkonům trestního řízení a poskytnout Vám oporu.

Právní pomoc – poskytnutí poradenství k danému problému. Je zajištěna prostřednictvím právničky - garantky celé služby. Tato služba probíhá zprostředkovaně, přes sociální pracovnici (telefonicky či mailem, přes Internetovou poradnu), po předchozí dohodě je možná také osobní konzultace.

Právní zastupování (zmocnění) - Právní zastupování poskytujeme v ojedinělých a nutných případech, nikoli u případů, které mají i jiné alternativy a kde se například předpokládá schopnost klientky situaci vyřešit „jen“ na základě zpracovaného trestního oznámení. 

Principy služby:

Službu poskytujeme zdarma.

Služba může být poskytnuta anonymně, pokud to povaha právního úkonu nevyžaduje jinak (např. právní zastupování) a je dobrovolná. Pracovnice R-R dodržují mlčenlivost v rozsahu zákonů ČR.

Služba je dobrovolná. Klientka nemusí čerpat všechny nabízené služby, sama si zvolí, kterých služeb využije a v jakém rozsahu. V rozhodování o směřování a cílech pomoci má klientka rozhodující slovo. Pracovnice R-R respektují rozhodnutí klientek.

Klientka má právo vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou, přinášet návrhy, podněty ke zlepšení služeb, podat stížnost. Podrobné informace ke způsobu podání podnětů a stížností naleznete v našich centrech, u terénních pracovnic R-R či na internetové poradně R-R.

Kde je služba poskytována?

Služby Poskytování právních informací můžete využít:

  • V Poradenských centrech R-R (Praha, Brno, České Budějovice, Ostrava) – objednejte se telefonicky či emailem na individuální schůzku.
  • Na Vašem pracovišti (kluby, priváty, venkovní stanoviště) v rámci služby Terénní programy R-R, která je realizována v 12 krajích. V rámci této služby Vám poskytneme základní právní informace o Vašich možnostech a právech. V situacích, které vyžadují zjištění dalších právních informací, spolupracujeme s právničkou, případně je vhodnější objednat se na schůzku do některého z našich center R-R.
  • Prostřednictvím Internetové poradny R-R – položte nám dotaz, odpovíme Vám do 7 pracovních dní.

Kdo službu poskytuje?

Službu zajišťují proškolené sociální pracovnice R-R pod dohledem právní garantky služby a také externí právničky R-R, která klientkám R-R poskytuje odbornou právní pomoc, poradenství či zastupování.