Odborné sociální poradenství

Úvod / Služby R-R / Odborné sociální poradenství

V našich Poradenských centrech R-R nabízíme bezpečný a důstojný prostor pro sdílení potřeb a pomoc zejména ženám/mužům pracujícím v sexbyznysu, snažíme se snižovat negativní sociální a zdravotní důsledky spojené s poskytováním placených sexuálních služeb a posilovat ženy/muže ze sexbyznysu v uplatňování jejich práv a povinností (Praha, Brno, České Budějovice a Ostrava). V rámci Internetové poradny R-R jsme dostupní z celé České republiky.

Co poskytujeme?

- poradenství směřující k většímu bezpečí (např. ztráta osobních dokladů, řešení nevhodných pracovních podmínek, ohrožení kuplířstvím a jinou trestnou činností, podpora v akutní krizi apod.),

- zvyšování finanční gramotnosti v situacích (např. nestabilní příjem, závislost na sociálních dávkách, rizika neplacení zdravotního a sociálního pojištění apod.),

- dluhové poradenství (např. jak zjistit existenci dluhů, jak postupovat v dané situaci, kontakty na další instituce),

- podpora kvalitního bydlení (např. udržení si důstojného bydlení, řešení ztráty bydlení apod.),

- podpora směřující k zaměstnanosti (např. možnosti rekvalifikace a další podpory, řešení pracovněprávních vztahů a vstup do zaměstnání apod.),

- řešení závislostí (např. závislosti na nelegálních i legálních návykových látkách a její negativní důsledky),

- poradenství pro oběti trestné činnosti (např. domácí násilí, násilí ze strany zákazníka, násilí ze strany kolegyně, ze strany manažera podniku, strukturální násilí, vykořisťování, kuplířství, vyhrožování, vydírání či okradení apod.),

- poradenství týkající se rodičovských kompetencí (např. výchovné problémy dětí a péče o děti, problematika svěření dětí do péče, případně kontakt s dítětem, co znamená dohled OSPOD a spolupráce s ním apod.).

Doplňkové služby:

  • v Praze možnost zapojit se do divadelního souboru Rozkoš (herectví, zpěv, tancování) a zažít ocenění a úspěch při vystoupeních.

 

Základní pravidla služby

Na poradenství není potřeba se objednat! Stačí přijít v otevírací době našich poraden.

Podmínkou čerpání služeb R-R je dodržování pravidel, která jsou zveřejněna v poradenských centrech R-R (př. zákaz kouření v prostorách R-R, vnášení zbraní, požívání alkoholických nápoojů či drog, agresivní chování vůči pracovnicím či nespolupráce apod.).

Klientka/klient má právo vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou, přinášet návrhy, podněty ke zlepšení služeb, podat stížnost. Podrobné informace ke způsobu podání podnětů a stížností naleznete v našich centrech, případně v sekci O poradně.

 

Kdo služby poskytuje?

Odborné sociální poradenství poskytují sociální pracovnice se vzděláním z VOŠ/VŠ sociální práce. V týmu jsou i pracovnice specializované na určitou problematiku, např. krizová intervence, domácí násilí, adiktologická problematika - závislosti aj.