GDPR aneb ochrana osobních údajů

Úvod / Služby R-R / GDPR aneb ochrana osobních údajů

GDPR a R-R

I my jsme povinni v rámci nové legislativy informovat naše klientky a klienty o situacích, kdy a jakým způsobem zpracováváme jejich osobní údaje a citlivé osobní údaje.

V R-R se řídíme následující legislativou:

 • zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se všemi pozdějšími dodatky a úpravami,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
 • zákonem č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách,
 • zákonem č. 372/2011, § 53, zákon o zdravotních službách,
 • vyhláškou o zdravotnické dokumentaci 98/2012 Sb.

Vzhledem k povaze našich služeb R-R sbírá od svých klientek následující údaje:

 1. Osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, telefonní kontakt, rodné číslo, případně adresu pobytu, pojišťovna, email.
 2. Zdravotní anamnéza a data nutná k poskytnutí zdravotních služeb – kdy byla léčena na PPI, jaké prodělala nemoci, zda trpí alergiemi apod., žádanky, výsledky testů a stěrů.
 3. Údaje statistické povahy pro účely R-R – počet dětí, nejvyšší dosažené vzdělání, doba působení v sexbyznysu, užívání návykových látek, rodinný stav, národnost.
 4. Údaje pro sociální služby – rodinné zázemí, nepříznivá sociální situace, individuální plán práce s klientkou, zaměstnání a prostor působení v sexbyznysu (kraj, obec, název privátu/klubu).

Všechna tato data chráníme v nejvyšší míře a snažíme se, aby nedošlo k žádnému jejich úniku. Vyplňují se do tzv. Záznamů z průběhu služby, případně do Zdravotních karet. Jsou uchovávány uzamčené v papírové podobě a zároveň elektronicky v několika databázích, které jsou pod pravidelnou kontrolou bezpečnosti ze strany IT firmy.

Jediná data, která nám poskytujete zcela dobrovolně, a na které je nutné nám podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou data z bodu 3. Tato data jsou nezbytnou součástí naší práce, abychom mohli hodnotit trendy v sexbyznysu, případně lobbovat za lepší podmínky pro ženy v sexbyznysu, tedy, dávají nám do rukou jistá fakta, se kterými můžeme pracovat. Tato data jsou zpracovávána výhradně v anonymní podobě, respektive následovně: nejvíce žen v sexbyznysu působí na privátech, 62% z nich jsou matkami samoživitelkami, 92% z nich zažilo násilí.

 

Data z bodu č. 1 = osobní údaje musíme schraňovat v případě, že od nás čerpáte zdravotní služby (vyjma pouze anonymního rychlotestu na HIV, tam tyto údaje poskytovat nemusíte). Sběr těchto dat se řídí zákonem o zdravotních službách a vyhláškou o zdravotní dokumentaci. Stejně tak je tomu u dat v bodu č. 2. V těchto případech data používáme pro případnou ohlašovací povinnost, pokud by test byl pozitivní, zároveň také pro vykazování na pojišťovnu, tedy přesně:

Smluvní laboratoře (názvy + sídla firem)

 • Praha: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, Státní zdravotní ústav - Národní referenční laboratoř pro AIDS, Šrobárova 48, 100 42, Praha 10,
 • Brno:  IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o., Čelakovského 1725/27, 678 01 Blansko
 • České Budějovice: synlab czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00
 • Ostrava: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

 

Smluvní pojišťovny (názvy + sídla)

 • Praha:
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna – Orlická 4, Praha 3, 130 00
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR – Drahobejlova 4, Praha 9, 190 03
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – Jeremenkova 11, Ostrava – Vítkovice, 703 00
  • Revírní bratrská pokladna - Michálkovická 108, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 115
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, Mladá Boleslav, 293 01
 • Brno:
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna - Orlická 4, Praha 3, 130 00
  • Revírní bratrská pokladna - Michálkovická 108, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 115
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - Jeremenkova 11, Ostrava – Vítkovice, 703 00
 • České Budějovice:
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra - Vinohradská 2577/ 178, Praha 3, 130 00

 

V bodu č. 4 jsou údaje k poskytované sociální službě. Zaznamenávají průběh práce s klientkou a zároveň nám dávají možnost vykazovat naši práci. Konkrétní postup práce s klientkou a údaje o jejím životě R-R nikde nesděluje (výjimku tvoří ohlašovací povinnosti plynoucí z trestního zákoníku 40/2009 Sb., § 368 Neoznámení trestného činu a § 367 Nepřekažení trestného činu). Slouží pouze ze zákona o sociálních službách k nastavení individuálního plánu. Počty služeb vykazujeme MPSV a případně jiným donorským stranám ve formátu: v roce 2017 jsme poskytli poradenství 2000 ženám, z nichž 900 bylo nových kontaktů. Poskytli jsme 9500 intervencí. Nejvíce žen působí na privátech, a to především v Praze a Brně (příklad je ilustrativní).

 

Co z toho pro vás plyne?

Otázka: Musím vždy uvést své jméno?

Odpověď: Nemusíte. Pokud od nás požadujete třeba jen sociální služby a ze zdravotních jen anonymní test na HIV, musíte nám sdělit pouze rok narození a v případě sociálních služeb ještě data z bodu 4.

 

Otázka: Co tedy budu podepisovat?

Odpověď: Záleží na Vás, co vše jste ochotna nám poskytnout a případně i čerpat všechny služby. Pokud budete čerpat všechny služby, například služby sociální poradenství, rychlostest na syfilis a stěry na chlamydie, podepíšete Zdravotní kartu (zdravotní anamnéza) a zároveň nám podepíšete Souhlas se zpracováním údajů, protože jste nám poskytla i statistická data. Pokud budete testována v terénu a poskytnete data z bodu 3, podepíšete souhlas se zpracováním údajů. Pokud nám statistická data z nějakého důvodu uvést nechcete, nepodepíšete vůbec nic. POZOR! V případě, že vyjde reaktivní rychlotest nebo pozitivní rozbor krve, musíte podepsat souhlas s informováním.

 

Otázka: Může se někdo dozvědět z vašich dat, kdo jsem?

Odpověď: Data uchováváme v elektronické databázi, ke které mají přístup pouze pracovnice R-R. Nikdo jiný nemá přístup k našim datům, aby si je byl schopný propojit. Muselo by dojít k pochybení našich pracovnic, které jsou ovšem dobře proškolené a jsou si vědomy vaší potřeby zůstat v anonymitě. To je také základ naší práce. Nicméně, v případě zaslání vzorku do laboratoře je nutné zasílání pod Vaším jménem, pojišťovnou a rodným číslem. K jiným datům už laboratoř přístup nemá. Ostatní data zpracováváme pouze u nás a anonymně, to znamená, že se k veřejnosti nebo jiným službám dostanou pouze v souhrnných číslech.

 

Otázka: Mohu vám nedat vůbec nic?

Odpověď: Můžete. Ale moc toho pro Vás pak nemůžeme udělat. V případě, že se rozhodnete nám neposkytnout data z bodu 1 a 2, provedeme Vám pouze anonymní test na HIV. Data z bodu 3 nemusíte udat nikdy, rozhodujete jen Vy. A data z bodu 4 jsou hlavně pro vás. Pokud se rozhodnete nám neudat ani tato data, nemůžeme Vám poskytovat sociální poradenství, tudíž ani stanovovat kroky k tomu, abychom Vám mohli pomoci.

 

Otázka: Jak dlouho má data schraňujete?

Odpověď: Většinu z nich ze zákona 10 let. Jiná si ponecháváme v anonymizované podobě v elektronickém systému. Vaše papírové záznamy skartujeme po pěti letech.

 

Otázka: Musíte mě někam hlásit?

Odpověď: Nemusíme. Nebojte. Jsme vázáni mlčenlivostí, kterou porušíme jen ve dvou případech, kdy nám to ukládá zákon. V případě reaktivního (pozitivního) testu na pohlavně přenosné choroby a v případě trestního oznámení, které by na Vás bylo podáno a my byli povinni podat nějaké vysvětlení (nespolupracujeme s OSPODem ani Policií ČR, tedy nepodáváme informace o našich klientkách žádným třetím stranám).