Adresáře služeb dle krajů

Úvod / Síť pomoci / Adresáře služeb dle krajů

Jste v obtížné situaci a potřebujete nalézt bydlení? Chtěla byste poradit, jak řešit dluhy? Potřebujete nouzové útočiště? Zajímalo by Vás, jak požádat o sociální dávky?

Sociální služby bývají zdarma a obvykle mohou být poskytnuty anonymně. Podívejte se do adresářů na službu, která by mohla reagovat na Vaše potřeby. Vyhledávat můžete i ve Vašem kraji.

Celá ČR – registrované sociální služby MPSV
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1425501475593_1

 

PRAHA
Sociální zařízení, u nichž je zřizovatelem hlavní město Praha
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/socialni_sluzby/prehled_poskytovatelu_SS_MC.html

Centrum sociálních služeb Praha
http://www.csspraha.cz/24870-kontakty

Adresář poskytovatelů sociálních služeb v Praze
http://www.svojsicedomov.cz/file.php?nid=3582&oid=4063114
 

JIHOČESKÝ KRAJ
Vyhledávání v katalogu pomoci volby okresu a kategorie
http://www.kpjck.cz/catalog/list/1

Průvodce poskytovateli sociálních služeb v kraji
file:///D:/Downloads/pruvodce.pdf
        

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
http://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/adresar_ss_jmk_2011.pdf

 

KARLOVARSKÝ KRAJ
Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/prehled_4_3_2013.pdf
 

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
Vyhledávací online katalog sociálních služeb v Královehradeckém kraji
http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1449

Adresář sociálních služeb  
http://www.ic-hk.cz/files/socialni_sluzby_adresa_web.pdf
 

LIBERECKÝ KRAJ
Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji
http://www.liberec.cz/files/komunitni-plan/katalogposkytovatelusocialnichsluzeb.pdf

Vyhledávací katalog sociálních služeb v Libereckém kraji 
http://www.datovecentrum.info/katalog

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/soc/katalog_soc_sluzeb_msk.pdf


OLOMOUCKÝ KRAJ
Online vyhledávací katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

http://kpss.olomouc.eu/katalog/

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji
file:///D:/Downloads/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-olomouckeho-kraje-2014.pdf
 

PARDUBICKÝ KRAJ
Online vyhledávací katalog sociálních služeb v Pardubickém kraji
http://www.socialnisluzbypk.cz/

Abecední seznam poskytovatelů sociálních služeb v Pardubickém kraji
http://www.socialnisluzbypk.cz/seznam-poskytovatelu/

Katalogy sociálních služeb v jednotlivých obcích s rozšířenou působností v kraji
http://www.pardubickykraj.cz/katalog-socialnich-sluzeb
 

PLZEŇSKÝ KRAJ
Katalog sociálních služeb 
http://socialnisluzby.plzen.eu/Files/soc/katalog/katalog_2014/KATALOG_soc_sluzby_2014.pdf


ÚSTECKÝ KRAJ
Vyhledávací katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/katalog/
 

KRAJ VYSOČINA
Online příručka „Určitě si poradíte“

http://www.kr-vysocina.cz/urcite-si-poradite/d-4064568/p1=60716
 

ZLÍNSKÝ KRAJ
Vyhledávací katalog
http://www.socialnisluzbyzk.cz/

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje
file:///D:/Downloads/Katalog_soc_sluzeb-1.pdf