Adresáře služeb dle krajů

Úvod / Síť pomoci / Adresáře služeb dle krajů

Jste v obtížné situaci a potřebujete nalézt bydlení? Chtěla byste poradit, jak řešit dluhy? Potřebujete nouzové útočiště? Zajímalo by Vás, jak požádat o sociální dávky?

Sociální služby bývají zdarma a obvykle mohou být poskytnuty anonymně. Podívejte se do adresářů na službu, která by mohla reagovat na Vaše potřeby. Vyhledávat můžete i ve Vašem kraji.

Celá ČR – registrované sociální služby MPSV
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1425501475593_1

 

PRAHA
Sociální zařízení, u nichž je zřizovatelem hlavní město Praha
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/socialni_sluzby/prehled_poskytovatelu_SS_MC.html

Centrum sociálních služeb Praha
http://www.csspraha.cz/24870-kontakty

Adresář poskytovatelů sociálních služeb v Praze
https://www.praha1.cz/cps/media/Katalog_poskytovatelu_sluzeb_2018(1).pdf

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Katalog sociálních služeb ve Středočeském kraji

https://test.sockatalogsk.cz/Sluzby

 

JIHOČESKÝ KRAJ

Průvodce poskytovateli sociálních služeb v kraji
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/?katalog-socialnich-sluzeb

      

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz

 

KARLOVARSKÝ KRAJ

Příspěvkové organizace

https://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/prispevkove.aspx?poid=soc


Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje
https://mmkv.cz/sites/default/files/dokuemnty/katalog_socialnich_sluzeb.pdf

 

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
Vyhledávací online katalog sociálních služeb v Královehradeckém kraji
http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1449


LIBERECKÝ KRAJ
Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/katalog-socialnich-sluzeb-v-libereckem-kraji

Vyhledávací katalog sociálních služeb v Libereckém kraji 
http://www.datovecentrum.info/katalog

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajská síť poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/krajska-sit-socialnich-sluzeb-v-moravskoslezskem-kraji-62687/


OLOMOUCKÝ KRAJ
Online vyhledávací katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

http://kpss.olomouc.eu/katalog/

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji
https://kissos.kr-olomoucky.cz/katalog/

 

PARDUBICKÝ KRAJ
Online vyhledávací katalog sociálních služeb v Pardubickém kraji
http://www.socialnisluzbypk.cz/

Abecední seznam poskytovatelů sociálních služeb v Pardubickém kraji
http://www.socialnisluzbypk.cz/seznam-poskytovatelu/

Katalogy sociálních služeb v jednotlivých obcích s rozšířenou působností v kraji
http://www.pardubickykraj.cz/katalog-socialnich-sluzeb

 

PLZEŇSKÝ KRAJ
Katalog sociálních služeb 
https://socialnisluzby.plzen.eu/


ÚSTECKÝ KRAJ
Vyhledávací katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/katalog/

 

KRAJ VYSOČINA
Vyhledávání sociálních služeb

https://www.kr-vysocina.cz/poskytovatele-socialnich-sluzeb/gs-100648

 

ZLÍNSKÝ KRAJ
Vyhledávací katalog
http://www.socialnisluzbyzk.cz/