Chemická antikoncepce

Úvod / O sexbyznysu / Zdraví / Antikoncepce / Chemická antikoncepce

Existuje v různých formách (pěny, krémy, želé, gely, čípky, vaginální tablety), které obsahují látky hubící spermie (spermicidy) a před pohlavním stykem se zavádějí do pochvy. Některé kromě toho uvolňují bublinky kysličníku uhličitého, což napomáhá distribuci účinné látky do horních částí pochvy. Při užívání chemických metod antikoncepce je naprosto nezbytné prostudovat a striktně dodržet časová doporučení výrobce (tj. dobu od zavedení od začátku styku a dobu účinku), která jsou u různých přípravků velmi odlišná. Po styku se pochva nesmí nejméně 6 hodin vyplachovat. Hlavní předností je, že nevyžadují lékařský předpis a že prakticky postrádají zdravotní kontraindikace (s výjimkou alergie) – může je použít kterákoli žena. Výhodou je i určité snížení rizika přenosu pohlavně přenosných infekcí, včetně HIV. Některým párům vadí změna adherence (přilnavosti) penisu nebo vytékání krému či gelu z pochvy v průběhu styku. Striktní dodržení podmínek uvedených výrobcem je nezbytností.