Alkohol v sexbyznysu

Úvod / O sexbyznysu / Zdraví / Alkohol v sexbyznysu

Alkohol

Požití alkoholu otupuje smysly a vnímání okolí, prodlužuje reakční časy a může způsobit i snížení vlastních hranic. Zvláště nebezpečné je řízení auta pod jeho vlivem.

Další nebezpečí spočívá ve snadné záměně prudce jedovatého methanolu a lihu (ethanolu), přičemž smrtelná dávka methanolu může být pouhých 10 ml.

Projevy otravy

Projevy otravy obvykle následují alkoholové opojení a projevují se bolestmi břicha, otupením smyslů, malátností následující zvracením, ztrátou vědomí, bezvědomím, u některých alkoholů trvalou slepotou (methanol) a nakonec úmrtím.

Při konzumaci většího množství alkoholu je vhodné prokládat pití vodou.

Alkohol a sex

Při požití většího množství jsou časté poruchy erekce a otupělost. Zejména u mužů alkohol povzbudí touhu, ale pak sníží schopnost reálné soulože, u žen je vzrušení i aktivita proměnlivá, často se objevuje problém s nedostatečným zvlhnutím.

Opilí lidé se také častěji chovají rizikově (např. nepoužívají ochranu s náhodnými sexuálními partnery).

Alkohol v sexbyznysu

Alkohol prodlužuje reakční časy, tedy, že se budete pomaleji orientovat a rozhodovat, což může být v krizové situaci  klíčové. Nepijte koktejly tmavé barvy (např. rum s kolou), zvlášť pokud jdete do neznámého prostředí, ale raději „průhledné“ nápoje, do kterých nikdo nemůže něco nepozorovaně přimíchat. Svůj nápoj mějte pořád na očích.