Motivační dopis

Úvod / O sexbyznysu / Odchod ze sexbyznysu / Životopis a motivační dopis / Motivační dopis

Co je to motivační dopis?

Co je cílem motivačního dopisu?

Forma a obsah motivačního dopisu

Vzor motivačního dopisu

 

Co je to motivační dopis?

Mnozí uchazeči/ky, ale i personalisté/ky zaměňují pojem motivační dopis s průvodním dopisem. Rozdíl mezi nimi je následující: Průvodní dopis musí být vlastním obsahem e-mailové zprávy. V něm byste měla stručně sdělit, na jakou pracovní pozici se hlásíte, a upozornit na přiložený životopis. Dále by měl zahrnovat vyjádření zájmu o osobní setkání, rozloučení a podpis. Samotný motivační dopis by se měl zasílat, stejně jako životopis, ve zvláštní příloze, řádně označený, aby bylo možné rozlišit, který dokument je životopis a který motivační dopis. Pokud jej daná firma vyžaduje, měla byste jí vyhovět a motivační dopis sepsat, i když třeba krátký.

Co je cílem motivačního dopisu?

Cílem je zaujmout toho, kdo váš e-mail dostane, aby dotyčný měl zájem přečíst si i váš životopis a poté vás pozvat na osobní pohovor.

Forma a obsah motivačního dopisu

Každý motivační dopis by měl být originální a jedinečný, proto nelze používat univerzální rady. Podstatné je, že délka motivačního dopisu by neměla přesáhnout 1 stránku A4. Optimální rozložení jsou 2–3 stručné odstavce. Motivační dopis by měl obsahovat kromě základních údajů také název pracovní pozice, případně informaci o inzerátu („Píši na základě Vašeho inzerátu, který jsem nalezla na portálu www.xxxx.cz …“). Je doporučeno krátce představit sebe a své schopnosti a uvést také motivaci pro práci ve firmě, tedy jaký přínos bude pro uchazečku práce ve společnosti mít a co může přinést naopak ona firmě. Vyvarujte se fádních a neurčitých tvrzení (např. mám zájem učit se novým věcem, jsem aktivní a všestranná – bez upřesnění a bližšího vysvětlení vašich dovedností), snažte se být osobitá a zaujmout toho, kdo váš motivační dopis bude číst. Těmito údaji se stává uchazečka pro firmu zajímavou, a zvyšuje tak své šance na přijetí. Kompetence a dovednosti je vhodnější kombinovat s pracovními zkušenostmi, než je vyjmenovat za sebou bez kontextu. Po přečtení obsahově i formálně sladěného motivačního dopisu a životopisu může personalista/ka získat podstatně jasnější představu o osobnosti uchazečky.

Pozor na častou chybu: Při odesílání více životopisů a motivačních dopisů do různých firem se můžete z nepozornosti zmýlit a odešlete motivační dopis jiné firmě, než které je určen. To zpravidla vede k tomu, že vás rovnou vyřadí ze seznamu zájemců.

Vzor motivačního dopisu:

 

Trask solutions s. r. o.
Human Resources
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4

 

Vážení,


dovoluji si touto cestou žádat o místo … (napište název pozice).

Ráda bych pracovala pro Vaši společnost, protože … (uveďte, proč chcete pracovat právě
zde)
a mohu Vám nabídnout … (popište své vzdělání, praxi a kvalifikaci – toto vše shrňte maximálně ve třech krátkých větách tak, aby informace byly úzce spojeny s danou pracovní nabídkou).

Domnívám se, že mé znalosti a zkušenosti odpovídají požadavkům na výše uvedenou pozici
a v případě Vašeho zájmu se velmi ráda dostavím na osobní pohovor.

 

S pozdravem

Jaroslava Nováková
tel.: 776 895 003
e-mail: jaroslava.novakova@seznam.cz