Pracovní poradenství v R-R

Úvod / O sexbyznysu / Odchod ze sexbyznysu / Pracovní poradenství v R-R

Nabídka pracovního poradenství R-R

 

 • Pomoc při sepsání životopisu a motivačního dopisu – ukážeme vám různé formy životopisů a v případě potřeby jej sepíšeme společně. Poradíme vám, jak vhodně zpracovat motivační dopis, rovněž vám můžeme pomoci s jeho sepsáním.
 • Pracovní poradenství – probereme s vámi, na jaké pracovní pozici byste chtěla pracovat, společně zmapujeme, jaká pracovní místa se v daném regionu nabízejí, a můžeme vám pomoci s přípravou na pracovní pohovor.
 • Pracovněprávní poradenství – probereme spolu formy a náležitosti pracovních smluv, práci na živnostenský list, zkušební lhůtu, nevýhody práce načerno, placení sociálního a zdravotního pojištění atd.
 • Kontakty na personální agentury, Job centra, úřady práce – můžeme vám na počítači v poradenském centru pomoci vyhledat potřebné kontakty.
 • Možnost hledání práce na internetových serverech – můžete si na počítači v naší poradně prohlížet nabídky práce, rádi vám s tím pomůžeme.
 • Asistence na úřadu práce, v Job centru apod. – pokud si nebudete jistá jednáním na úřadu práce (či jinde), nebo budete mít pocit, že byste návštěvu sama nezvládla, můžeme vás doprovodit na jednání a pomoci vám formulovat vaše přání a potřeby.
 • Podporu při telefonickém kontaktu s pracovní agenturou, potencionálním zaměstnavatelem apod. – můžeme společně nacvičit telefonický kontakt, můžeme vám být oporou při telefonování.
 • Pomoc při hledání ubytování – můžeme společně vyhledat kontakty na internetu, předáme vám databázi kontaktů organizace. Rádi vám pomůžeme při vyjednávání.
 • Pomoc při vyřizování sociálních dávek – pomůžeme vám zmapovat, na jaké dávky máte nárok, můžeme vám pomoci s vyplněním žádostí či vás doprovodit na jednání na úřady.
 • Individuální terapii a tvorbu plánu odchodu ze sexbyznysu – můžete se objednat k terapeutce, která s vámi bude pracovat na tématech souvisejících s odchodem ze sexbyznysu (posílení sebevědomí, jak to celé udělat, ujasnění si představy, co byste chtěla dále dělat). Nabídka platí pro poradenské centrum R-R v Praze a Brně.
 • Individuální koučink týkající se hledání práce a nástupu do nové práce – můžete se objednat k terapeutce, která s vámi bude pracovat pomocí koučovací techniky na dosažení vašich cílů týkajících se seberozvoje a pracovního uplatnění. Nabídka platí pro poradenské centrum R-R v Praze.
 • Empowerment – nabízíme podporu při vytváření a udržení bezpečných limitů při své práci i ve svém osobním životě.

Kontakty R-R

Na pracovní poradenství či terapeutické služby je třeba se objednat do poradenských center R-R. Služby jsou poskytovány zdarma a mohou být poskytnuty anonymně (pod vaší přezdívkou). Terénní pracovnice, které působí v 12 krajích, vám mohou poskytnout základní pracovní poradenství a pomoc při orientaci ve vaší situaci (klik kontakty terénní týmy). Nebojte se nás navštívit či kontaktovat.

Poradenské centrum R-R Praha
Adresa: Bolzanova 1 (vchod z Opletalovy ulice, 100 m za směnárnou), 110 00 Praha 1
e-mail: praha@rozkosbezrizika.cz; tel.: 777 180 107
Terapeutické služby po dohodě, volejte 724 760 171, nebo pište na terapie@rozkosbezrizika.cz.

Poradenské centrum R-R Brno
Adresa: Vlhká 10, 602 00 Brno
e-mail: brno@rozkosbezrizika.cz; tel.: 722 938 044
Terapeutické služby po dohodě, volejte 722 938 044, nebo pište na brno@rozkosbezrizika.cz.

Poradenské centrum R-R České Budějovice
Adresa: Česká 20, 370 01 České Budějovice
e-mail: budejovicko@rozkosbezrizika.cz; tel.: 775 133 133.

Terénní týmy R-R

Kontakty zde