Osobní pohovor

Úvod / O sexbyznysu / Odchod ze sexbyznysu / Osobní pohovor

Pokud máte z pohovorů obavy, můžeme je společně předem natrénovat!

Jestliže máte v životopise velké mezery kvůli práci v sexbyznysu a nejste si jistá/jist, jak toto období prezentovat, jaké jsou vaše silné stránky a dovednosti, obraťte se na nás.

V R-R vám s tím rády pomůžeme.

Pohovor se může odehrávat:

v pracovní agentuře,
přímo u zaměstnavatele.

Pracovní agentura není zaměstnavatel, ten si agenturu jen najímá, aby pro něj vybrala vhodného zaměstnance/kyni. V agentuře se setkáte pravděpodobně pouze s personalistou/kou. U zaměstnavatele se setkáte nejspíš s vaším budoucím nadřízeným/nou a personalistou/kou.

Příprava na pohovor

Samotný pohovor

 

Příprava na pohovor

Před pohovorem je důležité dobře připravit. Do přípravy patří, že si zjistíte co nejvíce informací o firmě, do níž se hlásíte (např. si prostudujete její webové stránky), a také si poznamenáte přesnou adresu a telefonní kontakt pro případ, že by bylo potřeba cestou něco řešit (zpoždění, bloudění). Pozor také na přiměřené oblečení odpovídající dané pozici a zaměření firmy. Není vhodné obléknout se vyzývavě či příliš nápadně, použít výrazný make-up ani intenzivní parfém.

Dále je doporučeno rozmyslet si odpovědi na tyto tři otázky, které vám budou velmi pravděpodobně položeny:

Proč chcete na této pozici pracovat?

Odpověď už by měla být obsažena v motivačním dopisu, měla byste však být schopná ústně ji rozvést.

Jaká je vaše představa o platu?

Stanovte si minimální částku a optimální částku a nebojte se ji říct. Nepodceňujte se, ale zároveň sumu uměle nenavyšujte, mějte přehled, kolik je běžné na daném místě vydělávat.

Kdy můžete nastoupit?

Dopředu se rozmyslete, kdy je pro vás reálné nastoupit, a neslibujte nemožné.

 

Samotný pohovor

Na pohovor je doporučené přijít o pár minut dříve, např. o 10 minut. Přijít o více než 15 minut dříve však není vhodné, možná se vás nebude mít kdo ujmout a způsobíte hned na začátku nepříjemnou situaci. Rozhodně se vyvarujte zpoždění, udělala byste si hned zpočátku špatné jméno. Při podání ruky se dívejte druhé osobě do očí, je doporučeno usmívat se, podávanou ruku stiskněte a chvíli podržte (nikdo nemá rád měkké podání ruky, tzv. „leklou rybu“). Pokud vám na místě nabídnou pití, ideální je požádat o vodu – pokud budete mít sucho v krku, pomůže vám a zbytečně nikoho nezdržuje (jako např. vařením kávy).

Pohovory běžně začínají několika úvodními otázkami pro tzv. prolomení ledů, např.: „Jak jste dorazila? Jste z Prahy?“ apod., teprve poté přijdou důležité dotazy. Je pravděpodobné, že kromě výše uvedených otázek dostanete dotazy typu:

  • Povězte nám něco důležitého o sobě, co není v životopisu → dopředu si promyslete, co o sobě chcete říct, není nutné zabíhat do příliš osobních témat.
  • Proč jste odešla z minulého zaměstnání → vyvarujte se házení špíny na předchozího šéfa či vyprávění, jak to bylo v minulém zaměstnání strašné (i kdyby to byla pravda), působí to neloajálně a může to potenciálního zaměstnavatele odradit, navíc to může vypadat pouze jako váš subjektivní dojem.
  • Řekněte nám 3 kladné a 3 záporné vlastnosti → opět si promyslete, co na sebe prozradíte, odpovídejte spíš ve vztahu k nabízené práci než k osobnímu životu, vyvarujte se říkat na sebe to nejhorší, co vás napadne (např. prohlášení „večer sním půl kila zmrzliny“ může působit docela roztomile a vtipně, na rozdíl od „občas jsem nevěrná partnerovi“).
  • Co víte o naší firmě, co jste si zjistila → viz příprava na pohovor; pokud nebudete vědět nic konkrétního, bude to působit, že o místo nemáte zájem.

Při osobním pohovoru se vás nikdo nesmí ptát na: děti (zda je máte, plánujete apod.), na soukromí (zdravotní stav, náboženství, rodinu, politickou orientaci apod.). Je možné vždy slušně říct, že se jedná o soukromou věc a že na otázku nebudete odpovídat.

Někdy bývají na pohovorech praktické zkoušky – např. část rozhovoru je vedena v cizím jazyce, jste požádána o zpracování zadaného úkolu na PC apod. Je tedy více než vhodné uvést do životopisu vaše reálné schopnosti.

Dopředu si také promyslete, na co se chcete zeptat, a nebojte se vyptávat. Určitě nevadí mít své dotazy napsané (v případě nervozity byste mohla na něco důležitého zapomenout).

Na závěr pohovoru by vám měli sdělit, jaký bude další postup – dokdy se vám ozvou a co se bude dít v případě, že poustoupíte dále.