Obavy žen při odchodu ze sexbyznysu

Úvod / O sexbyznysu / Odchod ze sexbyznysu / Co ženy řeší / Obavy žen při odchodu ze sexbyznysu

Ženy, které zvažují odchod ze sexbyznysu, mají spoustu obav, jež je potřeba sdílet, konzultovat či je zmírnit a vyvrátit. V této fázi je dle našich zkušeností potřeba mluvit postupně o reálných možnostech jiné práce. Uvádět příklady dobré praxe, posilovat klientku a hledat racionální řešení jejích obav a alternativy ke zvládnutí života mimo sexbyznys.

Na základě našich zkušeností z terapeutické a sociální práce jsme vytvořili typologii obav spojených s odchodem ze sexbyznysu.

Nejčastěji si naše klientky kladou následující otázky:

Uživím se?

Klientky mají obavy, zda by jim příjmy z jiné práce pokryly jejich životní náklady. Mluvíme s nimi o financích. Tvoříme plány výdajů a spoření. Ženy samy navrhují, kde mohou ušetřit (kosmetika, drogy, jízda taxíkem, alkohol, cigarety, oblečení…). Naše pracovnice s klientkami hovoří o hodnotě peněz, protože díky vysokým výdělkům v prostituci se jim často změnil pohled na hodnotu peněz a zvykly si na jiný životní styl a vyšší výdaje. Po náročné práci také klientky pociťují zvýšenou potřebu odměnit se nakupováním dárků pro sebe. Velkou položku ve výdajích tvoří i partneři, které ženy mnohdy živí.

Začlením se?

Klientky mají strach, zda se dokážou zapojit do společnosti. Některé mají kamarádky pouze v sexbyznysu. S ostatními přáteli se přestaly stýkat, aby jim nemusely vysvětlovat, jakou práci dělají. Nízké sebevědomí jim často brání najít si odpovídající zaměstnání. Obávají se, že nezvládnou nový režim – práce přes den, jasná pravidla. Některým ženám, především těm, jež pracují samy na sebe, vadí, že by nyní měly mít nadřízenou, nebo dokonce nadřízeného, že si práci nemohou organizovat samy a musí se přizpůsobovat. Se ženami je dobré si ujasnit, co chtějí ostatním sdělit a jak se na to dopředu připravit. Pracovnice s klientkou pracuje na hledání možností, aby klientka nemusela svému okolí nadále lhát i po odchodu se sexbyznysu. Hledáme eventuality, jak říkat pouze určité věci, které jsou pravdivé, a neprozradit to, co nechtějí. Je dobré zkusit s klientkou naplánovat nějaké akce nebo výlety s lidmi mimo sexbyznys, připravit ji na témata hovoru nebo si to zkusit přehrát. Je užitečné s klientkami také probrat téma oblékání a verbálního i neverbálního projevu, protože v oblasti sexbyznysu ženy používají jiný druh komunikace než ve světě, kam se chtějí vrátit.

Jak mám najít práci?

Klientky se bojí jít na úřady, do personální agentury, vyřídit si sociální dávky. Mají pocit, že je na nich jejich profese poznat. Jejich sebevědomí je velmi nízké. Mají obavu, že se hodí jen pro „práci v Tescu“ a mohou pouze doplňovat zboží. Je nutné podpořit ženy při hledání dalších možností, které by jim lépe vyhovovaly, a ukázat jim, že mají spoustu dovedností, jež jim sexbyznys dal a které mohou dále využít, např. znalost cizích jazyků, komunikace, organizační schopnosti či samostatnost.

Co si mám napsat do životopisu?

Černá díra v životopisu působí nedůvěryhodně.

Co mám říkat ostatním?

Další obava se týká historie žen pracujících v sexbyznysu. Dvojí život, který vedly, je nutil lhát ostatním. Mají vymyšlené příběhy, v nichž se pak samy už ztrácejí. Vést dvojí život je pro ně velmi vyčerpávající, musí být neustále ve střehu. Často si chrání své soukromí i mezi spolupracovnicemi v nočním klubu. Pracují pod přezdívkou a ze svého osobního života mnoho nesdělují. S klientkami se domlouváme, že je dobré mít jednu historku, kterou sdělují ostatním, takovou, jež je zčásti pravdivá. Je dobré si tuto historku zapsat a připravit si odpovědi na dotazy ostatních. Např. žena pracuje v sexbyznysu v Německu, ale ostatním říká, že je zaměstnaná jako servírka, uklízečka či vypomáhá v německé restauraci. Je dobré mluvit o oblasti Německa, kterou zná, kde opravdu pracuje. Část její historky je pak pravdivá a působí důvěryhodněji.

Nepozná mě někdo?

Ženy během své práce potkají mnoho mužů, nepamatují si jejich tváře. V novém zaměstnání se bojí, že je muži a kolegové poznají.

Dokážu mít pouze jednoho sexuálního partnera?

Dále se objevuje obava, zda dokážou mít pouze jednoho sexuálního partnera. Jestli je to nebude nudit. Zmiňují, že jim bude chybět zájem mužů, lichotky, vzrušení, adrenalin. Je dobré s klientkami mluvit o výhodách odchodu ze sexbyznysu, výhodách partnerského vztahu nebo o tom, že více partnerů mohou mít i ve svém soukromí.