Co ženy řeší

Úvod / O sexbyznysu / Odchod ze sexbyznysu / Co ženy řeší

Sexbyznys a co dál…

Motivy k odchodu ze sexbyznysu

Tento text se zaměřuje na téma odchod ze sexbyznysu a obavy, které mohou ženy pracující v této sféře řešit. Vychází z našich postřehů a dlouholeté zkušenosti s prací se sexuálními pracovnicemi, uvědomujeme si však, že každá žena, která v sexbyznysu působí, je individuální osobností, a že tudíž tento článek nemusí vyjadřovat názory a zkušenosti všech těchto žen.

Text vychází z publikace „Ze sexbyznysu na trh práce?“, kterou organizace R-R vydala v roce 2013. Kompletní kniha je ke stažení zde: http://rozkosbezrizika.cz/ke-stazeni/soubory/publikace-r-r-ze-sexbyznysu-na-trh-prace/detail. V publikaci naleznete např. důvody žen pro vstup do sexbyznysu, kladné stránky této práce, odchod ze sexbyznysu, hledání práce mimo sexbyznys a téma práce v oblasti sexuální asistence. Dále také srovnání přístupů k tématu prostituce v České republice, Německu a Nizozemí.

Sexbyznys a co dál…

Sexuální pracovnice, které chtějí ze sexbyznysu odejít, obecně řeší, co dál dělat. Odchod může být jednodušší pro ženy, jež mají za sebou pracovní zkušenost na běžném trhu práce, protože znají jiný pracovní svět a mají možnost navázat na předchozí praxi. V oblasti sexbyznysu se však pohybují i ženy, které sem vstoupily ihned po dokončení školní docházky či studia a žádnou jinou pracovní zkušenost nemají. Představa zaměstnání mimo sexbyznys je pro ně velkou neznámou. Jejich dosavadní práce je často psychicky i fyzicky ničí, ale zároveň se obávají cizího prostředí, jehož fungování neznají. Už dost komplikovanou situaci může ještě ztížit nedostatečné vzdělání nebo například vystudovaný obor, o který není v současné době na trhu práce zájem. Po práci v sexbyznysu je navíc jejich sebevědomí často velmi nízké.

Motivy k odchodu ze sexbyznysu

Důvody k ukončení práce v sexbyznysu mohou být různé. Nejčastěji se sejde několik faktorů současně. Jedná se především o faktory duševní (např. nenávist vůči mužům, znechucení muži), zdravotní (úzkosti či zkušenost s násilím) a důvody ekonomické (menší výdělky, což může být zapříčiněno snížením poptávky po službách, velkou konkurencí, věkem, jiné sexuální pracovnice nabízejí širší škálu praktik či služby bez kondomu apod.). Ženy, které jsou ochotny riskovat své zdraví a porušují pravidla bezpečnějšího sexu, mají vyšší potenciál výdělku. Některé ženy si uvědomí, že jsou ve věku, kdy poptávka po jejich službách klesá, a začnou přemýšlet o své budoucnosti. Dalším silným impulzem pro odchod ze sexbyznysu je nový vztah, nespokojenost a celkové vyčerpání z práce. Ještě obtížnější pozici při odchodu ze sexbyznysu mají starší ženy. Většinou jsou zadlužené, obávají se nezajištěného stáří, a proto ukončení práce v sexbyznysu a přechod na trh práce stále odkládají.