Strukturální násilí

Úvod / O sexbyznysu / Násilí / Strukturální násilí

Sedm vzkazů policie a strážníků sexuálním pracovnicím

Ptejte se. Máte právo znát svá práva a povinnosti. Když nerozumíte úkonům, které jste nucena strpět, požádejteo poučení a vysvětlení. Pokud to situace umožňuje, policie či strážníci byvám informace měli poskytnout. V některých situacích jim to ukládá dokonce zákon.

Pokud se stanete obětí trestného činu, nenechávejte si to pro sebe. Každá policejní služebna je povinna přijmout trestní oznámení. Máte-li obavy z kontaktu s policií na služebně, svěřte se v nevládní organizaci či policistovi anebo policistce, kterým důvěřujete. I když neznáte všechny detaily (např. SPZ auta či jméno), vaše oznámení má smysl. Pokud někdo zaútočil na vás, může svůj útok zopakovat anebo ublížit někomu dalšímu.

Je mnoho možností, jak získat podporu, pokud se stanete obětí trestného činu. Práva obětí trestných činů a možnosti ochrany poškozených jsou relativně široké. V průběhu kontaktů s policií vás může doprovázet kamarádka, sociální pracovnice či pracovník anebo právník či právnička. V některých případech je možné utajit vaši totožnost. Máte také právo na to, aby vás na policii vyslýchala osoba stejného pohlaví. Existují i mnohé další možnosti, jak vám situaci ulehčit. Ptejte se v nevládní organizaci či policie.

Pokud oznamujete trestný čin, popište situaci tak, jak si ji pamatujete. Policie se snaží při výslechu vytvořit klima důvěry. Pokud opakovaně a bez vysvětlení důvodu změníte výpověď, případně řeknete, že jste si skutek vymyslela, policista či policistka mohou důvěru ve výpověď ztratit a vyšetřování je pak obtížnější. Pamatujte také, že v případě, že úmyslně obviníte konkrétní osobu z trestného činu, který se nestal, vystavujete se riziku trestního stíhání pro trestný čin křivého obvinění.

Braňte svá práva a umožněte nápravu. Pokud se vám od policie či strážníků dostalo nevhodného jednání, či dokonce násilí, stěžujte si, a to ideálně obratem. Pokuste se zaznamenat služební číslo a co nejvíce podrobností o situaci, která se stala.K oznámení však postačí základní údaje; policie dokáže dohledat, kdo se na uvedeném místě v pracovní dobu pohyboval. Nebude-li docházet k nahlašování nevhodného jednání a trestné činnosti policie či strážníků, je obtížné tento problém řešit.

Slušné chování usnadní vzájemné kontakty i řešení problémů. Práce policisty je náročná. Je třeba si uvědomit, že i policisté a policistky jsou jen lidé, kteří mají různé emoce. Arogantní, či dokonce agresivní chování může vyvolat obrannou reakci a stát se překážkou pro řešení situace.

Policie či strážníci dělají svou práci. Zákony měnit nemohou. Kontroly na ulicích, vymáhání vyhlášek zakazujících nabízení sexuálních služeb či stíhání kuplířství si policie či strážníci sami nevymýšlí, jejich povinností je dbát na to, aby se existující normy dodržovaly. Jestliže chcete, aby se legislativa změnila, je možné spolupracovat s nevládními organizacemi a usilovat o změnu. V tuto chvíli ale pamatujtena to, že pokud se pohybujete v prostředí, kde dochází k páchání trestné činnosti (např. kuplířství), jste povinny ze strany policienutné úkony typu domovní prohlídka strpět.