Pamatujte!

Úvod / O sexbyznysu / Násilí / Pamatujte!

Když pracujete v sexbyznysu…

Máte právo odmítnout rizikové praktiky, praktiky, které jsou vám nepříjemné nebo nabízené drogy či alkohol. Nikdy neprodáváte sebe, ale pouze službu. Jste to vy, kdo stanovuje hranice, jaké služby chcete poskytovat

Máte právo si vybrat pracovní prostředí a podmínky, které vám budou vyhovovat – Pokud vám nevyhovují pracovní podmínky, můžete odejít z podniku. Nikdo vás nemůže držet v podniku proti vaší vůli a nutit vás k pohlavnímu styku v rámci například „vstupního rituálu“, aby si „ověřil vaše schopnosti“.

Máte právo na odměnu za poskytnutí služeb dle dohody - v ČR však není poskytování placených sexuálních služeb oficiálně uznáno za práci (nemůže být zaměstnáním, ani podnikáním), tudíž se nemůže bránit soudně při nevyplacení odměny za sexuální službu.

Máte možnost si o své situaci s někým promluvit a žádat o pomoc či radu (Poradenské centra R-R,možnost sezení s terapeutkou v centrech R-R v Brně a v Praze, další pomáhající organizace, nonstop telefonní linky.)

Máte možnost ze sexbyznysu odejít a začít pracovat jinak. Pokud si nevíte rady, obraťte se na naše centra R-R.

Nikdo nemá právo Vám jakkoli krátit výdělek nebo si z něj brát podíl, se kterým nesouhlasíte (obvyklé je dostávat alespoň 50% z ceny poskytnuté služby).

Ani partner Vás nemůže žádným způsobem omezovat nebo Vás obírat o výdělek ani jeho část.

Nikdo nemá právo být k Vám hrubý, jakýmkoli způsobem Vám ubližovat nebo Vás ponižovat.

Nejste automaticky špatný rodič, pokud jste se rozhodla zajistit výživu svých dětí prací v sexbyznysu.

Nikdo nemá právo jednat s vámi jako s druhořadou bytostí nebo Vás jakkoli diskriminovat (např. v případě nevhodného chování policie si můžete stěžovat na toto jednání).

Nikdo nemůže porušovat Vaše lidská práva, prodávat Vás, sjednávat jakékoli závazky bez Vašeho vědomí či nutit vás podepisovat smlouvy, které nechcete. Nikdo Vám nemůže brát Vaše doklady a Vy je nikdy nikomu nedávejte!