Kde hledat pomoc?

Úvod / O sexbyznysu / Násilí / Kde hledat pomoc?

Pokud cítíte strach, bezmoc, zlobu, strach (i z dříve běžných situací), trýznivé vzpomínky, nesoustředěnost, nadměrné rozrušení nebo trpíte poruchami spánku, může se jednat o příznaky tzv. posttraumatického stresu. Můžete cítit pocit viny nebo nutkání se z toho, co se stalo, obviňovat. Jsou to přirozené reakce na tuto nepřirozenou situaci.

Pamatujte prosím – vina není za žádných okolností na vaší straně, vinu nese vždy a plně útočník.

Nezáleží na tom, jestli vás napadl cizí člověk nebo vás pravidelně bije (ponižuje) váš partner nebo manžel – nikdo na to nemá právo za žádných okolností!

Neváhejte vyhledat odbornou terapeutickou pomoc – terapeutické sezení je o sdílení, naslouchání a respektování. Terapeutky R-R jsou vázány mlčenlivostí a mají zkušenost s nejrůznějšími problémy žen i mužů pohybujících se v sexbyznysu. Setkání, trvající obvykle 45 minut, může být zcela anonymní, nemusíte sdělit ani své křestní jméno.

Nebojte se nás oslovit s čímkoli, co vás trápí. Naše služby jsou diskrétní, pokud si přejete, mohou být anonymní a zcela zdarma.

Respektujeme vás, vaše rozhodnutí a vaši momentální profesi i životní cíle, vážíme si vaší otevřenosti a důvěry. 

 

Tísňové linky

Poradenská a zdravotnická centra R-R – navštivte nás

Terénní týmy R-R – přijedeme za vámi

Důležité kontakty s celorepublikovou působností

Další pomoc v jednotlivých krajích

 

Tísňové linky

Každý je zná, ale občas je těžké si vzpomenout, proto je vhodné si je nastavit v telefonu na rychlou volbu pro případ ohrožující situace:

Policie ČR 158
Zdravotnická záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor ČR 150
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 (volání je vhodné, když si nemůžete vzpomenout na jinou tísňovou linku, pokud nevíte, kterou záchrannou složku zavolat, nebo když jste cizinec/ka, či v zahraničí).

 

Poradenská a zdravotnická centra R-R – navštivte nás

 

Praha:

Bolzanova 1, Praha 1, tel.: 777 180 107, e-mail: praha@rozkosbezrizika.cz; PO: 17–20 hod. (poradenství), ČT: 16–20 hod. (poradenství a vyšetření)

Brno:

Vlhká 10, Brno, tel.: 722 938 044, e-mail: brno@rozkosbezrizika.cz; ST: 17–20 hod. (poradenství a vyšetření)

České Budějovice:

Česká 20, České Budějovice, tel.: 775 133 133, e-mail: budejovicko@rozkosbezrizika.cz, ST: 17–20 hod. (poradenství a vyšetření)
 

Po předchozí telefonické dohodě je možné navštívit centra R-R  i v jiné dny a časy a domluvit si setkání s pracovnicí R-R – vyslechneme vás, podpoříme a budeme hledat společně s vámi možnosti pomoci a řešení vaší situace. Služby jsou poskytovány diskrétně a zdarma.

V centrech v  Praze a Brně je nabízena individuální terapie – diskrétně a zdarma.

Objednejte se na setkání s terapeutkou R-R:

•             Praha: tel.: 724 760 171.

•             Brno: tel.: 722 938 044.

 

Terénní týmy R-R – přijedeme za vámi

Pracovnice R-R poskytují služby a poradenství ženám na jejich pracovištích (kluby, priváty, venkovní stanoviště). Diskrétně a zdarma.  Kontaktujte nás:

 

Praha a Středočeský kraj

777 180 107, praha@rozkosbezrizika.cz

Ústecký kraj

777 180 004, ustecko@rozkosbezrizika.cz

Teplicko, Chomutovsko

777 180 266, teplicko@rozkosbezrizika.cz

Liberecký kraj, Šluknovsko

777 180 357, liberecko@rozkosbezrizika.cz

Královéhradecký, Pardubický kraj

777 180 006, hradecko@rozkosbezrizika.cz, pardubicko@rozkosbezrizika.cz

Kraj Vysočina

777 180 209, vysocina@rozkosbezrizika.cz

Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj

724 180 136, brno@rozkosbezrizika.cz

Moravskoslezský kraj

777 180 186, ostravsko@rozkosbezrizika.cz

 

Důležité kontakty s celorepublikovou působností:

 

La Strada Česká republika, o. p. s.
Sociální služby obchodovaným a vykořisťovaným osobám včetně
azylového ubytování, http://www.strada.cz
Praha, adresa neveřejná, tel.: 222 717 171, 800 077 77
(druhé číslo zdarma, možnost komunikace i v cizích jazycích)

DONA linka (Bílý kruh bezpečí)
Odborná psychologická a právní telefonická pomoc obětem domácího násilí
http://www.donalinka.cz
tel.: 251 511 313 (nonstop)

Projekt Magdala (Arcidiecézní charita Praha)
Sociální, psychologická a právní pomoc obětem domácího násilí a obchodování s lidmi včetně azylového ubytování, http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/
Londýnská 44, Praha 2, tel.: 251 552 790, nonstop linka pomoci Magdala: 737 234 078
e-mail: magdala@praha.charita.cz

Linka bezpečí
Odborná psychologická a sociální telefonická pomoc dětem a dospívajícím v krizi
http://www.linkabezpeci.cz
tel.: 116 111 (jednotné evropské číslo – volání zdarma)

 

Právní pomoc

Seznam advokátů/advokátek, kteří nabízejí bezplatně služby zvláště zranitelným obětem (tedy např. obětem sexuálního násilí), najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Najdete zde i registr poskytovatelů služeb pomoci obětem trestné činnosti: 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753

 

In IUSTITIA

Právní pomoc osobám vystaveným násilí z nenávisti (např. z důvodu

barvy pleti, národnosti, sexuální orientace aj.). Pomoc při jednání

s policií, zajištění zmocněnce v trestním řízení aj., http://www.in-ius.cz

Bezplatná poradna pro oběti násilí z nenávisti:

Praha – neveřejná adresa (dostupná po dohodě),

tel.: 222 984 785, 773 177 636; e-mail: poradna@in-ius.cz

 

Další pomoc v jednotlivých krajích:

Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

 

 

Praha

 

Acorus – odborné psychologické a sociální poradenství pro osoby

ohrožené domácím násilím, azylové bydlení s utajenou adresou,

http://www.acorus.cz/

Dělnická 12, Praha 7, tel.: 283 892 772, e-mail: info@acorus.cz

 

ROSA – odborné sociální poradenství pro oběti domácího násilí,

azylové bydlení s utajenou adresou, http://www.rosa-os.cz,

Podolská 25, Praha 4, tel.: 241 432 466, SOS tel.: 602 246 102,

e-mail: poradna@rosa-os.cz

 

proFem, o. p. s. – odborné sociální a právní poradenství pro oběti

domácího násilí, stalkingu a kyberšikany, http://www.profem.cz

Plzeňská 66, Praha 5, linka právní pomoci: tel.: 608 222 277,

on-line poradna: poradna@profem.cz

 

Intervenční centrum Praha – právní, psychologická a sociální

krizová pomoc osobám ohroženým domácím násilím,

http://www.csspraha.cz/intervencni-centrum

Modřínová 1, Praha 8, tel.: 281 861 580, e-mail: icpraha@csspraha.cz

 

Bílý kruh bezpečí – odborné právní, psychologické a sociální poradenství

obětem a svědkům trestných činů, http://www.bkb.cz

U Trojice 2, Praha 5, tel.: 257 317 100, e-mail: bkb.praha@bkb.cz

 

Krizové centrum RIAPS – komplexní péče, krizová intervence,

individuální a skupinová psychoterapie, krizová lůžka aj.,

http://www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps

Chelčického 39, Praha 3, tel.: 222 586 768, e-mail: riaps@csspraha.cz

 

GONA, s. r. o. – lékařská/gynekologická pomoc a poradenství,

sexuologické centrum, péče o oběti sexuálního násilí nebo ponižování,

http://www.gona.in

Národní třída 25, Praha 1, tel.: 221 085 288, e-mail: narodni@gona.in

 

Středočeský kraj

Respondeo - Intervenční centrum - odborná psychologická a sociální pomoc obětem domácího násilí.

- Nymburk, nám. Přemyslovců 14/11, tel.: 775 561 844

- Kolín, Na Pustině 1068 (budova Kolárka), tel.: 776 561 895

- Mladá Boleslav, Sirotkova 1242 (budova bývalého Telecomu), tel.: 775 561 881

Respondeo - Centrum pro pomoc obětem - podporuje občany, kteří se stali obětí trestného činu (bez ohledu na jeho závažnost). 

Orientuje klienty v trestním řízení, pomáhá řešit náhradu škody apod.

www.respondeo.cz

 

Povídej – odborná psychologická a sociální pomoc osobám v krizi,

http://www.linkaduvery.kh.cz, Česká 235/36, Kutná Hora,

tel.: 327 511 111, e-mail: linkaduvery@kh.cz

 

Zařízení sociální intervence Kladno – Intervenční centrum –

odborná sociální, psychologická a právní pomoc osobám ohroženým

domácím násilím, http://www.zsi-kladno.cz, Jana Palacha 1643, Kladno,

tel: 312 292 333-5, e-mail: ic@zsi-kladno.cz

 

proFem, o. p. s. – odborné sociální a právní poradenství pro oběti

domácího násilí, stalkingu a kyberšikany, http://www.profem.cz

Intervenční centrum: Dlouhá 97, Příbram III, tel.: 774 433 034,

linka právní pomoci: tel.: 608 222 277, e-mail: ic.pribram@profem.cz

 

Jihočeský kraj:

 

Bílý kruh bezpečí – odborné právní, psychologické a sociální

poradenství obětem a svědkům trestných činů, http://www.bkb.cz

Riegrova 51, České Budějovice, tel.: 387 200 094,

e-mail: bkb.cbudejovice@bkb.cz

 

Charita Česká republika – odborná psychologická a duchovní pomoc

pro osoby ohrožené domácím násilím, http://www.charita.cz

Kanovnická 11, České Budějovice, tel.: 386 323 016,

e-mail: intervencnicentrum@charitacb.cz

 

Plzeňský kraj:

 

Centrum JANA – sociální a zdravotní služby pro ženy v sexbyznysu,

www.centrumjana.cz. Testování na pohlavně přenosné infekce

při terénních výjezdech v oblasti česko-bavorské hranice a v centru

v Domažlicích, poradenství aj.

U Nemocnice 148, Domažlice, tel.: 605 255 385, 724 027 951,

e-mail: centrum.jana@centrum.cz

 

Ulice – Agentura sociální práce – sociální a zdravotní služby

zaměřené na osoby v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce

a také na uživatele drog, http://www.ulice-plzen.com. Testování na

pohlavně přenosné infekce, kontakt a asistence k lékaři aj.

Terénní program v Plzni, Rokycanech, Klatovech a v Nepomuku,

tel.: 720 587 053, e-mail: info@ulice-plzen.com

 

Bílý kruh bezpečí – odborné právní, psychologické a sociální poradenství

obětem a svědkům trestných činů, http://www.bkb.cz

Husova 11, Plzeň, tel.: 377 637 695, e-mail: bkb.plzen@bkb.cz

 

Charita Česká republika – odborná psychologická a duchovní pomoc

pro osoby ohrožené domácím násilím, http://www.charita.cz

Cukrovarská 16, Plzeň, tel.: 777 167 004,

e-mail: ic@dchp.cz, intervencnicentrum@charitacb.cz

 

Karlovarský kraj:

 

Pomoc v nouzi, o. p. s., Intervenční centrum – nám. Dr. Milady

Horákové 1359/7, Karlovy Vary, tel.: 359 807 001 (+ záznamník

24 hod.), 736 514 095, e-mail: domacinasili@pomocvnouziops.cz

Palackého 1562/8, Cheb, tel.: 359 807 001, 736 514 095

e-mail: domacinasili@pomocvnouziops.cz

 

Ústecký kraj:

 

Spirála, Centrum krizové intervence – odborné sociální poradenství

pro osoby v krizi, včetně lůžkového oddělení,

http://www.spirala-ul.cz, K Chatám 22, Ústí nad Labem – Skorotice,

tel.: 475 511 811, e-mail: spirala.cki@volny.cz

 

Most k naději – odborné sociální poradenství osobám ohroženým

sociálním vyloučením, krizová linka, http://www.mostknadeji.eu, Jilemnického

1929, Most, tel.: 476 701 444, e-mail: ldt.most@seznam.cz

 

Liberecký kraj:

 

Bílý kruh bezpečí – odborné právní, psychologické a sociální

poradenství obětem a svědkům trestných činů, http://www.bkb.cz

Palachova 7, Liberec 1, tel.: 485 150 707, e-mail: bkb.liberec@bkb.cz

 

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého

kraje, p. o. – odborná psychologická a sociální pomoc obětem domácího

násilí, http://intervencni-centrum.cipslk.cz

Tanvaldská 269, Liberec 30, tel.: 482 750 890, e-mail: info@cipslk.cz

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec

odborné psychologické a sociálně-právní poradenství osobám

s problémy v mezilidských vztazích, http://www.rpliberec.cz

Dvorská 445, Liberec 5, tel.: 485 108 866, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz

Metyšova 372, Jilemnice, tel.: 731 926 891

 

Královéhradecký kraj:

 

ADRA – Poradna Hradec Králové – odborná psychologická

a sociálně-právní pomoc obětem násilí a trestné činnosti

http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/poradna-hradec-kralove

tř. Eduarda Beneše 575, Hradec Králové 12, tel.: 606 824 104,

e-mail: poradnahk@adra.cz

 

Charita Česká republika – odborná psychologická a duchovní pomoc

pro osoby ohrožené domácím násilím, http://www.charita.cz

Kotěrova 847, Hradec Králové, tel.: 495 530 033,

e-mail: intervencni.centrum@hk.caritas.cz

 

Pardubický kraj:

 

Bílý kruh bezpečí – odborné právní, psychologické a sociální poradenství

obětem a svědkům trestných činů, http://www.bkb.cz

17. listopadu 237, Pardubice, tel.: 732 923 462, e-mail: bkb.pardubice@bkb.cz

 

Intervenční centrum Pardubice – odborná psychologická, sociální,

právní a lékařská pomoc obětem domácího násilí,

http://www.skp-centrum.cz/rodina-a-deti/intervencni-centrum/

Erno Košťala 980, Pardubice, tel.: 466 260 528,

e-mail: pardubice@skp-centrum.cz

 

Kraj Vysočina:

 

Bílý kruh bezpečí – odborné právní, psychologické a sociální

poradenství obětem a svědkům trestných činů, http://www.bkb.cz

Žižkova 13, Jihlava, tel: 606 631 551, e-mail: bkb.jihlava@bkb.cz

 

Intervenční Centrum Jihlava – Pod Příkopem 934/4, Jihlava,

tel.: 567 215 532, e-mail: ic.vysocina@volny.cz

 

Jihomoravský kraj:

 

Bílý kruh bezpečí – odborné právní, psychologické a sociální

poradenství obětem a svědkům trestných činů, http://www.bkb.cz

Slovinská 41, Brno, tel.: 541 218 122, e-mail: bkb.brno@bkb.cz

 

Persefona – odborná psychologická, sociální a právní pomoc obětem

domácího násilí, sexuálního zneužívání, znásilnění,

http://www.persefona.cz, Jiráskova 8, Brno, tel.: 737 834 345,

e-mail: poradna@persefona.cz

 

Spondea – odborná psychologická a sociální pomoc osobám ohroženým

nebo již vystaveným domácímu násilí a nebezpečnému pronásledování,

http://www.spondea.cz, Sýpka 25, Brno, tel.: 739 078 078,

e-mail: intervencni-centrum@spondea.cz

Za Poštou 110, Veselí nad Moravou, tel.: 518 323 639

Jarošova 26, Znojmo, tel.: 515 224 317

Hustopeče, nemocnice – vedle vrátnice, tel.: 519 441 025

Břeclav, budova Městského úřadu, tel.: 739 078 078

 

Krizové centrum psychiatrické kliniky při FN Brno – lékařská

a psychologická pomoc,

http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/psychiatricka-klinika/oddeleni/t3225

Jihlavská 20, Brno, tel.: 532 231 111, e-mail: fnbrno@fnbrno.cz

 

Olomoucký kraj:

 

Bílý kruh bezpečí – odborné právní, psychologické a sociální poradenství

obětem a svědkům trestných činů, http://www.bkb.cz

Švermova 1, Olomouc, tel.: 585 423 857,

e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz

 

Intervenční centrum Olomouc – odborné psychologické, sociální

a právní poradenství obětem domácího násilí,

http://ssp-ol.cz/socialni-sluzby/intervencni-centra

Na Vozovce 26, Olomouc, tel.: 585 754 736,

e-mail: intervencnicentrum@ssp-ol.cz

 

Zlínský kraj:

 

Intervenční centrum Zlín – odborná sociální pomoc obětem domácího

násilí, U Náhonu 5208, Zlín, tel.: 577 018 265,

e-mail: in.zlin@seznam.cz

 

Psychocentrum Zlín – komplexní psychiatrické, psychologické

a psychoterapeutické služby, www.psychocentrumzlin.cz

Osvoboditelů 91, Zlín, tel.: 577 220 634, 737 038 850,

e-mail: info@psychocentrumzlin.cz

 

Moravskoslezský kraj:

 

Bílý kruh bezpečí – odborné právní, psychologické a sociální

poradenství obětem a svědkům trestných činů, http://www.bkb.cz

28. října 124, Ostrava, tel.: 597 489 204, e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz

 

Centrum psychologické pomoci – odborné sociální poradenství

obětem domácího násilí, http://www.cepp.cz, Na Bělidle 12, Karviná-Fryštát,

tel.: 596 317 575, e-mail: karvina@cepp.cz

 

Elpis Ostrava, Slezská diakonie – odborné psychologické, sociální

a právní poradenství obětem násilí, týrání a zneužívání,

http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/elpis-ostrava-odborne-

-socialni-poradenstvi

Velká 19, Moravská Ostrava, tel.: 734 645 275, e-mail: elpis.os@slezskadiakonie.cz

Náměstí Míru 11, Bruntál, tel.: 595 532 035, e-mail: elpis.br@sdk.cz

Opletalova 4, Havířov, tel.: 734 862 309, e-mail: elpis.ha@slezskadiakonie.cz

Frýdecká 136, Třinec, tel.: 558 320 300, e-mail: elpis.tc@slezskadiakonie.cz