Co dělat po napadení?

Úvod / O sexbyznysu / Násilí / Co dělat po napadení?

Co dělat po napadení?

Jak pomoci napadené osobě?

 

Co dělat po napadení?

V žádném případě to není vaše vina!

Zavolejte někomu, komu věříte.

Dobře zvažte, zda nechcete napadení nahlásit policii nebo místní podpůrné organizaci (jsme tu pro vás a proto, abychom vám pomohli! – diskrétně a zdarma).

Pokuste se zajistit důkazy, i když zatím nejste rozhodnutá věc ohlásit – nekoupejte se, nečistěte zuby, nedávejte oblečení vyprat, i když to bude jakkoli těžké.

Nechte se vyšetřit lékařem, i když nemáte viditelná zranění (je potřeba říci, že se jedná o znásilnění – pokud tuto skutečnost nechcete oznámit policii, pak lékař nemá oznamovací povinnost – ta platí pouze v případě, že je oběť mladší 18 let).

Pokud se rozhodnete událost nahlásit policii nebo ji chcete sdílet na některém z webů, kde si ženy vyměňují tyto zkušenosti, sepište si nejdříve všechny podrobnosti, které si pamatujete o napadení a útočníkovi.

Policii řekněte i zdánlivě nepodstatné podobnosti, jakkoli intimní mohou být.

Ukažte policii všechna, i sebemenší, zranění.

Uvědomte policii i o věcech, na které si vzpomenete postupně a počítejte s tím, že si možná vezme vaše oblečení a bude chtít vidět místo činu.

Ponechte si čas na zotavení se, a dejte sama sobě čas se s napadením vyrovnat.

Zvažte návštěvu ROZKOŠE bez RIZIKA, kde vás vyslechneme a můžete si následně sjednat i schůzku s terapeutkou či zavolání nebo schůzku v krizovém centru či v poradně pro oběti trestné činnosti.

Zvažte sebeobranný kurz, kde se naučíte, jak se bránit napadení.

 

Jak pomoci napadené osobě?

Naslouchejte jí a neodcházejte od ní.

Mluvte o ní o možnosti hlášení útoku.

Pokuste se ji odradit od sprchy/koupele, pokud chce napadení oznámit.

Přesvědčte ji, ať se nechá vyšetřit od lékaře a sepíše podrobný průběh napadení (nabídněte ji pomoc se sepsáním toho, co se stalo).).

Nabídněte možnost volání do R-R, na krizovou linku nebo do poradny, finální rozhodnutí však musí udělat napadená osoba.

Buďte trpěliví a tolerantní, případně si můžete sami zavolat o rady a podporu.