Násilí

Úvod / O sexbyznysu / Násilí

Práce v sexbyznysu neznamená násilí či jeho toleranci – nikdo nemá právo Vás nutit do ničeho, co nechcete nebo si to jakoukoli formou vynucovat! Vy sama/sám si volíte, za jakých podmínek službu poskytnete či nikoli! Jedním z mýtů spojených se sexbyznysem je, že násilí k sexbyznysu automaticky patří. Není to pravda!  Je ale dobré vědět, že se s násilím můžete setkat, a měla byste mu umět aktivně čelit.

Nastavte si hranice své práce - dopředu si se zákazníkem dojednejte službu i cenu. Má-li zájem o služby, které neposkytujete, nebojte se ho odmítnout. Nikdy neprodáváte sebe, ale službu. Zákazník si smí dovolit jen to, co si předem spolu domluvíte, a musí respektovat nastavené hranice. Dobře si zvolte podnik či prostředí, kde chcete pracovat a mějte o něm předem zjištěné informace. Nebudou-li vám pracovní podmínky vyhovovat, nebojte se udělat změnu. 

S  násilím v sexbyznysu se můžete setkat ze strany zákazníků, personálu erotických podniků, ze strany konkurence i svých kolegyň, ale i institucí (např. policie, lékaři, úřady). Násilí můžete zažívat i v osobních vztazích (přítel, manžel, rodina, kamarádi, blízké osoby).

Násilí může mít mnoho podob: od fyzických útoků, sexuálních forem přes vydírání, nadávky, nevhodného chování ze strany kolegyň po ekonomické násilí (např. okradení, nevyplacení dohodnuté odměny apod.) či násilí ze strany institucí (např. nevhodný přístup policie, která zpochybňuje vaše oznámení apod.).  

„Když jsem nastoupila do podniku, nechala jsem se nafotit pro inzerci. Byla jsem důvěřivá a provoznímu privátu se svěřila, že moji rodiče nevědí, co dělám a že mám velké dluhy. Když jsem chtěla odejít, majitel na mě udeřil s tím, že mu musím platit ušlý zisk, než si za mě najde náhradu, jinak pošle mé rodině fotky – začal mě vydírat.“                 Zkušenost klientky R-R

POZOR! Projevy násilí můžete zažívat i v kyberprostoru (na internetu). Dejte si pozor na to, jaké údaje o sobě zveřejňujete – osobní údaje, erotické fotografie s vaší identitou, videa. Mohou být zneužity a použity proti vám. Zveřejněné fotografie s vaší identitou na internetu pořád zůstávají, některé podniky je dále používají, i když u nich již nepracujete.

Ať už jste zažila/zažíváte jakoukoliv formu násilí či naopak vás zajímá, jak násilí předcházet, obraťte se na služby R-R. Pokud násilí nějakou dobu trvá (a v okolí není nikdo, komu byste se s tím odvážila svěřit nebo kdo by vám nabídl pomoc), hrozí, že jej časem přijmete jako svou životní realitu.

Násilí však NENÍ normální a nic neomlouvá násilí na ženách nebo mužích v sexbyznysu.

Informace, kam se obrátit o pomoc, naleznete ZDE