Léky - Benzodiazepiny

Úvod / O sexbyznysu / Drogy a alkohol v SB / Léky - Benzodiazepiny

Obecná charakteristika

Benzodiazepiny jsou jedny z nejčastěji užívaných a také zneužívaných psychofarmak (léků). Často se ordinují úzkostným lidem ke zklidnění či na poruchy spánku. Původně se tyto látky používaly pro své narkotizační účinky, dnes se používají k léčení deprese, strachu, neklidu, úzkosti, blouznění, halucinací, nespavosti či epilepsie. Benzodiazepiny jsou většinou užívány ve formě tablet, výjimečně se šňupou či dochází k jejich nitrožilní aplikaci. Nejznámější léky benzodiazepinového typu jsou Diazepam (Valium) a Oxazepam, Rohypnol (Flunitrazepam), Neurol, Rivotril a další.

Účinky

Nástup účinku je asi po 15 minutách. Délka a intenzita účinku je závislá na druhu medikamentu a velikosti dávky, proto i časové rozmezí účinku je různé - většinou 12 až 70 hodin. Látky patřící do této skupiny uvolňují, zklidňují, snižují strach a uspávají, při dlouhodobém užívání dochází k opačným účinkům a rozvoji závislosti.

Krátkodobé vedlejší účinky

Vyskytují se vedlejší účinky, jako je únava, neschopnost koncentrace, silné zpomalení reakcí, mikrospánek, utlumení reflexů, omezení schopnosti prostorové orientace, malátnost, vyčerpanost, bolesti hlavy, alergické reakce, zvýšená agresivita, "okna" v paměti, pěna u úst, poruchy artikulace (nezřetelné, nesouvislé blábolení) atd.

Dlouhodobé vedlejší účinky

Při konzumaci benzodiazepinů vzniká velké riziko psychické i fyzické závislosti (srovnatelné s opiátovou závislostí). Při dlouhodobějším a pravidelném užívání (obvykle se hovoří o překročení limitu 4 týdnů) mohou nastat následující symptomy: problémy při pohybu a chůzi (potácení se, vrávoráni), ochablé svalstvo, závratě, zmatenost, návaly zlosti, poruchy vidění (dvojité vidění), poruchy paměti, stavy strachu, vnitřní neklid, zvracení, pocení, třes svalů/křeče ve svalech, psychózy, polékový parkinsonismus.

Vzájemný účinek: akutní nebezpečí zesílení účinků hrozí při kombinacích benzodiazepinů s prášky na spaní či dalšími tlumivými substancemi jako heroin, Metadon/Polomidon a alkohol.

Bezpečnější užití 

Rozhodně se nedoporučuje míchat benzodiazepiny s jinými psychoaktivními látkami, obzvláště ne s alkoholem, heroinem  (opiáty) či prášky na spaní. Obzvláště ve spojení s alkoholem vzniká pocit, že toho člověk zvládne víc a může tak lehce dojít k předávkování. Kromě toho je posílen ochromující účinek alkoholu na dýchací centrum v mozkovém kmeni, hrozí tedy značné nebezpečí udušení.

Totéž platí při současné konzumaci benzodiazepinů a heroinu. Při této kombinaci je velké riziko upadnutí do hlubokého spánku (obě látky zásadně tlumí dýchací centrum v mozku, čímž akutně hrozí udušení) a také do stavu, v němž není pociťována bolest - nebezpečí umrznutí v zimě apod. Konzumenti v tomto stádiu působí často bezmocně, proto je důležité nenechávat je v této situaci bez dozoru! Schopnost řízení motorového vozidla je velice snížená, lidé na benzodiazepinech nejsou schopni přiměřeně a včas reagovat.

Pokud byste Vy sama, nebo někdo Vám blízký, měla problémy s nadužíváním/zneužíváním benzodiazepinů, můžete využít tuto poradnu: http://www.benzo.cz/ kde najdete i hodně důležitých informací.