Kokain

Úvod / O sexbyznysu / Drogy a alkohol v SB / Kokain

Kokain je silná stimulační droga, výrazně ovlivňující CNS. Působí také jako lokální anestetikum. Nejčastěji se s kokainem můžeme setkat jako s jemným krystalickým práškem bílé barvy, který je bez zápachu a má hořkou chuť.Kokain se užívá většinou šňupáním. Při injekční aplikaci mohou způsobit vážné problémy příměsi, kterými kokain „řežou“ pouliční prodejci (lidokain, pudr, mouka, škrob, chinin, glukóza, amfetamin, atd.).

Účinky

Dlouhodobé užívání vede ke zvýšení tolerance (nutnosti zvyšovat dávku pro dosažení stejného účinku), u některých lidí se naopak zvyšuje citlivost na drogu a stačí jim dávka stejná nebo i mírně nižší. Na kokain může vzniknout silný psychický návyk s velice silnou touhou po další dávce. Abstinence vyvolává stavy deprese, úzkosti, únavy a neklidu, které mohou trvat i několik měsíců.

Rizika

Po užití kokainu se zrychluje srdeční tep a tlak, objevuje se pocení a sucho v ústech. Při dlouhodobém užívání způsobuje nechuť k jídlu, srdeční arytmii. Při šňupání nastává podráždění nosní sliznice a výtok z nosu podobný rýmě. Kouření způsobuje chronické respirační potíže, záchvaty kašle, někdy i ztrátu hlasu. Smrt z předávkování se vyskytuje jen zřídka. Při vyšších dávkách kokain působí jako anestetikum na mozková centra kontrolující dýchání - nastává třas, křeče, zmatenost, závratě a specifické dýchací potíže - rychlé střídání lapání po dechu a mělkého dýchání (tzv. reakce Caseyho Jonese). Při injekční aplikaci hrozí abscesy či srážení krve.

Ani psychika nepřijde zkrátka. Při pravidelném užívání vyvolává kokain nespavost, střídání nálad, někdy i paranoiu, zmatenost, agresi, halucinace, přecitlivělost, atd.

 Kokain a sex

Užití kokainu doprovází zvýšení sebevědomí, veselost, družnost, přebytek energie, zvýšený výkon, tedy jde o stav podobný hypománii. Dostavuje se euforie, zjevné jsou poruchy chování, vymizení zábran. Po odeznění drogy, se objevují pocity úzkosti, paniky, častá je paranoia, podezřívavost, někdy se objeví také halucinace.

Pozitivní vliv kokainu na sexualitu

Kokain rozvolňuje zábrany, usnadňuje navazování nových sexuálních vztahů. V menších dávkách stejně jako alkohol zvyšuje chuť na sex, navíc v některých případech může zintenzivňovat prožitek orgasmu. Kokain také v počátcích dodává energii pro delší sexuální aktivitu.

Negativní vliv kokainu na sexualitu

Pod vlivem kokainu přistupují ženy i muži také častěji k rizikovějšímu chování a dále také k netradičním sexuálním praktikám, jako je skupinový sex či výměna partnerů apod. Ve větších dávkách kokain snižuje reálné sexuální schopnosti a to zejména u mužů. Nejčastěji u nich dochází poruchám erekce a problémům s orgasmem.