Alkohol

Úvod / O sexbyznysu / Drogy a alkohol v SB / Alkohol

Mezi nejčastější riziko konzumace alkoholu patří neodhadnutí množství a následná otrava. Projevy otravy začínají obvykle alkoholovým opojením, motáním hlavy, nevolností, bolestí břicha, otupením smyslů, malátností následující zvracením, ztrátou vědomí, bezvědomím, v nejzávažnějších případech až úmrtím. Dále se nadměrná konzumace alkoholu může projevit třeba ztrátou rovnováhy s rizikem úrazu činásilným chováním, na které je třeba dávat si pozor. V sexbyznysu hrozí hrubé zacházení, urážky, neschopnost sexu a také to, že ženy kývnou na rizikovější praktiky. Při konzumaci většího množství alkoholu je vhodné prokládat pití vodou.

Alkohol a sex

Dopady užívání alkoholu na oblast sexuality jsou často zlehčovány. Zatímco pozitivní dopady konzumace alkoholu na sexualitu bývají přeceňovány, ty negativními bývají podceňovány.

Pozitivní vliv alkoholu na sexualitu

Alkohol pomáhá překonávat ostych a zábrany a zvyšuje chuť na sex, což ale nemívá delšího trvání. Při malé dávce alkoholu dochází k povzbuzení touhy, pro mnoho lidí je snazší pomocí alkoholu navázat kontakt nejen s náhodným sexuálním partnerem, ale i s dlouho vyhlédnutou osobou, kterou by se za „střízliva“ obávali oslovit. 

Negativní vliv alkoholu na sexualitu

Při malém množství alkohol působí budivě, při větším naopak tlumivě. Pokud dojde k pohlavnímu styku po užití většího množství alkoholu, objevují se výkyvy ve výkonu – ochabuje erekce, člověk je otupělý. Někdy se sex mění v dlouhý maratón bez následného orgasmu. Zejména u mužů alkohol povzbudí touhu, ale pak sníží schopnost reálné soulože. U žen je vzrušení i aktivita proměnlivá, často se objevuje problém s nedostatečným zvlhnutím. Často velmi negativně alkohol ovlivňuje výběr sexuálního partnera – s větším množství alkoholu se člověku může zdát atraktivní a perspektivní takový partner, který by mu za střízliva tak zajímavý vůbec nepřipadal. V takovém případě se druhý den objevuje tzv. morální kocovina, kterou zejména ženy snášejí těžce, mnohdy vede opakované zklamání v morální kocovině k depresím a sníženému sebevědomí. Alkohol má také za následek častější střídání partnerů, protože i příležitostné pití snižuje zábrany a podporuje promiskuitu a mimo-partnerské vztahy. Opilí lidé se také často chovají zvýšeně rizikově, nepoužívají ochranu s náhodnými partnery, výsledkem čehož bývá onemocnění pohlavně přenosnou nemocí nebo nechtěné otěhotnění. 

Důležitá je míra

Míra užívání alkoholu je zásadní pro posouzení jeho vlivu na další stránky života člověka, včetně jeho sexuálního života. Obzvláště v případě alkoholu je důležitá správná diagnostika, protože rozpoznání problémového užívání alkoholu a závislosti na alkoholu bývá člověkem samotným i jeho blízkými podstatně těžší a následky konzumace alkoholu bývají podceňovány. 

Spousta alkoholů patří mezi jedovaté látky. Příkladem může posloužit nejznámější alkohol-ethanol: pokud se dostane do těla, otupuje smysly a vnímání okolí. Zvláště nebezpečné je řízení auta pod jeho vlivem. Závislost na alkoholu se nazývá alkoholismus. Co se jedovatosti a nebezpečnosti týče, je prudce jedovatý methanol, který se snadno zaměňuje za líh (ethanol), poté zdraví škodlivý ethylenglykol a glycerol, jenž nepatří mezi látky toxické a který se používá k vylepšování vlastností likérů pro jeho nasládlou chuť. (Použití je ve vyspělých zemích stejně jako v České republice zakázáno, neboť jeho naprostá zdravotní nezávadnost není potvrzena). Smrtelná dávka methanolu je někdy již pouhých 10 ml.