Drogy a alkohol v SB

Úvod / O sexbyznysu / Drogy a alkohol v SB

Je důležité si pamatovat, že rozhodnutí, zda budete v práci pít alkohol či brát jiné drogy je vždy na Vás. Nikdo –zákazník, manažer, barman ani partner nebo přítel – by Vás neměl nutit či manipulovat ani do pití alkoholu ani do braní jiných drog!

TIP: „Protože často z konzumace alkoholu v podnicích vyplývá provize, většina žen využívá dohodu s barmanem, aby jim naléval nealkoholické nápoje stejné barvy, jako je alkohol zákazníka.“

Některé drogy, mezi které patří i alkohol, mají vliv na sexuální chování, bezpečnost a prožitek. Proto jim věnujeme tuto sekci, ve které se postupně budeme věnovat jednotlivým drogám, počínaje alkoholem.

V případě, že byste Vy sama, nebo Váš blízký, měla s užíváním drog či alkoholu potíže, můžete využít tuto mapu pomoci: http://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/, ve které si podle kraje a města můžete vyhledat službu či odborníka, kam se lze obrátit pro radu či pomoc.