Zdroje a druhy dluhů

Úvod / O sexbyznysu / Dluhy / Zdroje a druhy dluhů

Dluh může vzniknout ze třech základních zdrojů.

Ze zákona:

 • neplacení zdravotního pojištění,
 • neplacení daní,
 • neplacení výživného,
 • neplacení povinného ručení,
 • neplacení pokut.

Z neplacení smluvních závazků:

 • nájem,
 • energie,
 • půjčky,
 • ručitelství,
 • manželství – dluhy vzniklé v rámci společného jmění manželů,
 • z dědictví.

Z trestné činnosti:

 • náklady soudního řízení,
 • náklady na advokáta,
 • náklady za výkon vazby či výkonu trestu odnětí svobody,
 • náhrada škody poškozenému,
 • pokuty z přestupkových řízení,
 • pokuty od Policie,

Druhy dluhů

Dluh vůči státu

 • daně a poplatky (např. daň z příjmu, dědická daň atd.),
 • sociální a zdravotní pojištění,
 • pokuty.

Dluhy z trestné činnosti

 • náhrada škody poškozenému,
 • náklady soudního řízení a obhajoby,
 • náklady výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody.

Nestátní věřitelé

 • úvěry a půjčky (bankovní i nebankovní, od přátel atd.),
 • neplacené účty (nájemné, telefon atd.),
 • nedoplatky (el. energie, plyn, voda atd.),
 • pokuty od dopravních podniků.

Výživné

 • vůči dětem, manželovi.