Zásady vyjednávání s věřitelem

Úvod / O sexbyznysu / Dluhy / Zásady vyjednávání s věřitelem

 • Věřitele kontaktovat co nejdříve a všechny, vysvětlit jim situaci – je důležité být aktivní;
 • věřitele kromě výše zmíněných rizikových závazků neupřednostňovat a všem zasílat stejnou poměrnou (domluvenou) splátku (dle § 223 zvýhodnění věřitele, zákona č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku), pokud je to možné,
 • začít s jednáním před splatností dluhu;
 • vyjednávat o dluhu, kde hrozí bezprostřední právní postihy;
 • nepoddávat se tlaku ze strany věřitelů;
 • věřitele je možné požádat o snížení měsíčních splátek nebo o zastavení navyšování splatné částky o úroky z prodlení a poplatky z prodlení (věřitel nemusí souhlasit se snížením nebo s odkladem splátek, ani s odpuštěním úroků);
 • vyplácí se opakovaně žádat věřitele o splátkový kalendář
 • v komunikaci s věřiteli je potřeba být zdvořilá a trpělivá;
 • zahájené platby nepřerušovat;
 • nekomunikovat s nikým jiným než s věřiteli (či inkasní agenturou v předsoudní fázi, pakliže se na ní věřitel obrátí), v exekučním řízení s exekutory;
 • začít platit když věřitelé nesouhlasí s nabídkou;
 • nechat si dohodu potvrdit písemně;
 • uschovávat doklady;
 • splátky zahrnout do rodinného rozpočtu.

Co věřitel smí a co nesmí:

 • Není povinen přihlédnout k okolnostem, proč nemůžete platit.
 • Není povinen přistoupit na nabídku dlužníka.

Přednostní pohledávky (tedy dluhy, které mají přednost ve splácení):

 • výživné,
 • náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
 • náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy,
 • pohledávky daní a poplatků,
 • sociální a zdravotní pojištění
 • a další