Vývoj dluhu v čase

Úvod / O sexbyznysu / Dluhy / Vývoj dluhu v čase

Inkasní společnost (tzv. vymahačská) společnost vymáhá dluh namísto věřitele (nebo pro věřitele) nebo také může Váš dluh odkoupit a tím se stát novým věřitelem. Kontaktuje Vás písemně, telefonicky nebo osobně. Dluh narůstá o náklady inkasní společnosti, stále se však dá předejít navyšování o náklady na advokáta, soudní řízení nebo exekutora – pokuste se domluvit na splátkovém kalendáři nebo jeho úpravě! Při komunikaci s věřitelem vždy uvádějte, že žádáte, aby splátka byla použita v první řadě na splacení jistiny, poté na úrok a později na úrok z prodlení a poplatků.

Soudní nebo rozhodčí řízení

Pokud se věřiteli vymáhání mimosoudní cestou nepodaří, může podat žalobu k soudu nebo návrh na vydání platebního rozkazu, což znamená, že vyhledá advokáta a náklady na něj se budou přičítat k vašemu dluhu. Advokát Vás osloví na základě písemné výzvy k zaplacení (lhůta na zaplacení je obvykle 15-30 dní). I v této fázi je možné pokusit se dohodnout na splátkovém kalendáři. Pokud se nedomluvíte, obdržíte žalobu o zaplacení či platební rozkaz (proti žalobě se můžete odvolat, proti rozkazu je možné podat do 15 dnů písemný odpor).

Podáním odporu začínáte jednat se soudem a je možné domluvit splátkový kalendář. Soud může při např. neuznat úroky v plné výši, odpor však musí být důkazně podložen (např. dluh je zaplacen, jen ještě nedošlo k připsání platby).

POZOR! Už neplatí, že řízení nemůže probíhat, dokud si všechny strany v řízení nepřeberou poštu. Dnes platí, že pokud si doporučený dopis některá z obesílaných stran nevybere do 10 dní na poště, dopis se vrací zpět odesílateli a považuje se za DORUČENÝ, platebního rozkaz však musí být doručen do vlastních rukou.

JAKOUKOLI ZMĚNU VAŠEHO POBYTU (A DORUČOVACÍ ADRESY) HLASTE VŠEM SVÝM VĚŘITELŮM! Jakou adresu máte zaevidovanou zjistíte/změníte na obecním úřadě v místě trvalého bydliště.

POKUD MÁTE TRVALOU ADRESU NA OBECNÍM ČI MĚSTSKÉM ÚŘADĚ, zajistěte si na nejbližší poště službu jménem odnos (je zdarma). Dopisy Vám budou ukládat přímo na poště, vaší povinností bude si pro ně minimálně jednou za týden přijít.