Oddlužení

Úvod / O sexbyznysu / Dluhy / Oddlužení

Pokud není dlužník schopen splácet své dluhy, může vyhlásit tzv. osobní bankrot.

Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat další položky uvedené v zákoně.

O oddlužení může žádat:

a) osoba v úpadku (má dluhy u více věřitelů, není schopna své závazky plnit),

b) osoba, která v následujících 5 letech není schopná v měsíčních splátkách ze svého příjmu nebo jednorázově z prodeje majetku zaplatit minimálně 30% dluhu.

Oddlužení může proběhnout (o způsobu rozhodují věřitelé, nikoli dlužník!) zpeněžením majetkové podstaty (prodej dlužníkova majetku) neboplněním splátkového kalendáře (je nutný legální příjem – mzda/důchod).

Po dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen:

- vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný o získání příjmu usilovat (nesmí rovněž odmítat možnost si příjem obstarat!),

- hodnoty získané dědictvím/darem zpeněžit a jejich výtěžek použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře (stejně jako další mimořádné příjmy),

- bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu (+ správci a věřitelům) každou změnu svého bydliště a zaměstnání,

- dvakrát ročně předložit insolvenčnímu soudu, správci a věřitelům přehled svých příjmů za uplynulé měsíce.

- nezatajovat žádný ze svých příjmů a nepřijímat na sebe nové závazky.

Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, oddlužení končí.  Dlužník musí podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.V případě, že soud zamítne návrh na povolení oddlužení (např. po zjištění nepoctivého záměru dlužníka), je úpadek automaticky řešen konkursem.

Konkurs spočívá v tom, že jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části NEZANIKAJÍ.

Pozor na společnosti nabízející oddlužení za vysoký poplatek. Prověřené instituce a poradny Vám bezplatně pomohou vypočítat, zda na oddlužení dosáhnete a pomohou Vám s podáním žádosti.