Rodičovský příspěvek

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Rodičovský příspěvek

Od roku 2012 je výše rodičovského příspěvku pokaždé stejná – až 220 tisíc korun, reálně se však jedná o částku maximálně 70% z předchozího výdělku, takže může být i nižší.

Existují tři délky čerpání rodičovského příspěvku: 2, 3 nebo 4 roky.

  • Většinou se začíná čerpat po skončení dávky „peněžitá pomoc v mateřství“, pokud ale ani jeden z rodičů neplatil nemocenské pojištění, nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a tak je tedy možné ihned čerpat rodičovský příspěvek. Nelze si však zvolit jeho výši. Výplata rodičovského příspěvku se rozloží do 4 let věku dítěte tak, že do jeho 9 měsíců bude rodič pobírat 7. 600,- Kč a dále až do 4 let 3. 800,- Kč měsíčně.

V opačném případě je možné si délku této dávky vybrat libovolně a dokonce ji v průběhu měnit, nikdy ale nesmí být vyplaceno více, než oněch 220 tisíc. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič dítěte, otec i matka, ale pouze jeden z nich; mohou se dohodnout, nebo to za ně rozhodne příslušný úřad; a to pouze na nejmladší dítě v rodině, do 4 let věku tohoto dítěte.

Po narození dítěte nebo po skončení mateřské dovolené 220 000 korun rozdělených na měsíční dávky po dobu dvou až čtyř let od narození dítěte nebo po konci mateřské dovolené. Jde vlastně o náhradu mzdy vždy pro jednoho rodiče (matku i otce – mohou se střídat), který se stará o dítě na plný úvazek. Částku nelze vyčerpat najednou, maximální měsíční výše je 11 500 Kč. Tato volba je však podmíněná výší příjmů před nástupem na mateřskou.

Navíc od dvou let věku dítěte lze pobírat rodičovský příspěvek i na dítě, které dochází celodenně do jeslí/školky. Tento příspěvek lze pobírat vždy jen na nejmladší dítě a jeho výše je fixní až na případy, kdy ho rodina nestihne vyčerpat kvůli narození dalšího dítěte, kdy se obnoví znovu na 220 000 Kč.