Rodičovský příspěvek

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Rodičovský příspěvek

Od roku 2012 je výše rodičovského příspěvku pokaždé stejná – až 220 tisíc korun, reálně se však jedná o částku maximálně 70% z předchozího výdělku, takže může být i nižší. Existují tři délky čerpání rodičovského příspěvku: 2, 3 nebo 4 roky. Většinou se začíná čerpat po skončení dávky „peněžitá pomoc v mateřství“, pokud ale ani jeden z rodičů neplatil nemocenské pojištění, nemá nárok na mateřské dávky a dostávají automaticky čtyřletou variantu rodičovského příspěvku. Jinak je možné si délku této dávky vybrat libovolně a dokonce ji v průběhu měnit, nikdy ale nesmí být vyplaceno více, než oněch 220 tisíc. Tato částka může být snížena v případě sankce za špatnou školní docházku dítěte až o 22 800,-. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič dítěte, otec i matka, ale pouze jeden z nich; mohou se dohodnout, nebo to za ně rozhodne příslušný úřad; a to pouze na nejmladší dítě v rodině, do 4 let věku tohoto dítěte.

Rodičovský příspěvek pro rok 2016

Po narození dítěte nebo po skončení mateřské dovolené 220 000 korun rozdělených na měsíční dávky po dobu dvou až čtyř let od narození dítěte nebo po konci mateřské dovolené. Jde vlastně o náhradu mzdy vždy pro jednoho rodiče (matku i otce – mohou se střídat), který se stará o dítě na plný úvazek. Navíc od dvou let věku dítěte lze pobírat rodičovský příspěvek i na dítě, které celodenně dochází do jeslí/školky. Tento příspěvek lze pobírat vždy jen na nejmladší dítě a jeho výše je fixní až na případy, kdy ho rodina nestihne vyčerpat kvůli narození dalšího dítěte, kdy se obnoví znovu na 220 000 Kč.