Příspěvek na péči

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Příspěvek na péči

Jde o dávku určenou osobám odkázaným na pomoc jiné osoby kvůli svému zdravotnímu stavu. Výše příspěvku se odvíjí od věku a stupně zdravotní závislosti. Osoba mladší 18 let má nárok na 3 000,- měsíčně za každý stupeň závislosti (tzn. I.st. – 3 000,-, II.st. – 6 000,-, III.st. – 9 000,-, IV.st – 12 000,-). Osoba starší 18 let má nárok na 800,- měsíčně u I. stupně, 4 000,- měsíčně u II., 8 000,- měsíčně u III. a 12 000,- měsíčně u IV. stupně. Tento příspěvek může být zvýšen až o 2 000,- v případě příliš nízkého příjmu – pokud je nižší, než dvojnásobek životního minima.

Příspěvek na péči pro rok 2016

 V případě závislosti člověka na osobní péči další osoby. V oblasti příspěvku na péči se od ledna 2016 nic nemění.  Jde stále o příspěvek určený lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Stát rozlišuje čtyři stupně závislosti a podle toho (a podle věku závislé osoby) určuje výši příspěvku - od 800 Kč měsíčně pro lehce závislou osobu starší 18 let až po 12 000 Kč pro úplně závislou osobu (bez ohledu na věk, jinak vyšší příspěvky dostávají mladší 18 let).