Příspěvek na péči

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Příspěvek na péči

Jde o dávku určenou osobám odkázaným na pomoc jiné osoby kvůli svému zdravotnímu stavu. Výše příspěvku se odvíjí od věku a stupně závislosti (což se posuzuje na základě zvládání běžných denních činností jako je stravování, oblékání, péče o hygienu apod.).

Pro osoby do 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

•3 300 Kč, jedná-li se o I. stupeň (lehká závislost)

•6 600 Kč, jedná-li se o II. stupeň (středně těžká závislost)

•13 900 Kč, jedná-li se o III. stupeň (těžká závislost)

•19 200 Kč, jedná-li se o IV. stupeň (úplná závislost)

Pro osoby starší 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

•880 Kč, jedná-li se o I. stupeň (lehká závislost)

•4 400 Kč, jedná-li se o II. stupeň (středně těžká závislost)

•12 800 Kč, jedná-li se o III. stupeň (těžká závislost)

•19 200 Kč, jedná-li se o IV. stupeň (úplná závislost)

Příspěvek na péči je nenárokový a lze o něj požádat na spádové pobočce Úřadu práce dle místa bydliště žadatele.

Žadatelem se rozumí osoba, která danou pomoc potřebuje (např. není schopna z důvodu zdravotních obtíží se sama dopravovat k lékaři, nakoupit si, pečovat o hygienu apod.). Tato osoba musí už v době podání uvést poskytovatele péče (může jím být osoba blízká – syn, dcera apod., poskytovatel sociální péče – domov seniorů, odlehčovací služby apod.).

Povinnosti žadatele a jím určených poskytovatelů péče:

  • vyplnit příslušné formuláře k žádosti o příspěvek na péči,
  • umožnit sociální pracovnici provést sociální šetření přímo v místě bydliště žadatele,
  • doložit lékařské zprávy žadatele.

Tento příspěvek nezávisí na výši příjmů žadatele ani poskytovatelů péče.