Příspěvek na bydlení

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Příspěvek na bydlení

Velmi zjednodušeně řečeno se dá říct, že nárok na příspěvek na bydlení má ten, který ze svého příjmu platí 30% na bydlení (v Praze pak 35%). Současně však těchto 30% nesmí být vyšší, než jsou normativní náklady na bydlení stanovené zákonem. Ta se počítá složitě z velikosti města, životního minima rodiny a počtu členů v domácnosti. Žadatel o příspěvek na bydlení musí mít na dané adrese trvalé bydliště.

Příspěvek na bydlení pro rok 2016

Když jsou náklady na bydlení vyšší než třetina příjmů domácnosti. Podmínkou je i trvalé bydliště nahlášené na adrese, na kterou má být příspěvek čerpán. Příspěvek na bydlení se dává až ve výši       70 % nákladů na bydlení (v Praze 65 %). Tyto náklady však nesmějí být nepřiměřené a zákon na to pamatuje - respektive vám nebude dán příspěvek vyšší, než jaké jsou normativní náklady na bydlení určitého typu podle počtu osob v domácnosti. Tabulky jsou poměrně složité a velmi konkrétní. Výsledkem je, že pokud by měla dát domácnost více než 30 % svých příjmů na bydlení, zbytek (až do stanoveného maxima) zaplatí stát. Stanovená maxima jsou velmi výhodná především pro rodiny s alespoň dvěma dětmi.