Příspěvek na bydlení

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Příspěvek na bydlení

Velmi zjednodušeně řečeno se dá říct, že nárok na příspěvek na bydlení má ten, který ze svého příjmu platí 30% na bydlení (v Praze pak 35%). Současně však těchto 30% nesmí být vyšší, než jsou normativní náklady na bydlení stanovené zákonem. Ta se počítá složitě z velikosti města, životního minima rodiny a počtu členů v domácnosti.

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny Ministerstvem práce a sociálních věcí a dostupné zde: https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni

Žadatelem o příspěvek na bydlení musí být majitel nebo nájemník bytu, který má mít na dané adrese trvalé bydliště.

Příspěvek na bydlení je vyplácen zpětně, tzn. lze o něj žádat až po třech měsících bydlení v konkrétním bytě (rozhodným obdobím jsou tedy vždy tři uplynulé měsíce, za které dokládáte výši nákladů). Každé tři měsíce je třeba o něj žádat znovu a dokládat všechny potřebné dokumenty.

Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob (tzn. osoby mající trvalé bydliště v daném bytě). Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, dále se započítávají náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.