Přídavek na dítě

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Přídavek na dítě

Na přídavek na dítě má nárok rodina, jejíž čistý měsíční příjem nepřesáhne 2,4 násobek životního minima. To se odvíjí od počtu členů rodiny, tzn. všech členů společné domácnosti (nezáleží na trvalém bydlišti). Výše životního minima pro jednotlivce je 3 410,-.

Dávka se vyplácí ve třech různých částkách dle věku dítěte.

  • dítě do 6 let dostává 500,- měsíčně,
  • dítě mezi 6-15 roky 610,- měsíčně,
  • dítě do 26 let dostává 700,- měsíčně.

Musí jít o nezaopatřené dítě, v případě starších 15 let to znamená, že navštěvuje nějakou školu a že jde o pravidelné denní studium.

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite