Podpora v nezaměstnanosti

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má občan s bydlištěm na území ČR, který za poslední dva roky pracoval, staral se o dítě do 4 let nebo pobíral invalidní důchod třetího stupně po dobu alespoň 12 měsíců. Maximální částka na podporu v nezaměstnanosti činí 0,58 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu, v případě rekvalifikace pak činí podpora 0,65 násobek průměrné mzdy. Na podporu mají lidé do 50 let nárok 5 měsíců, lidé mezi 50-55 na 8 měsíců a lidé nad 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu až 11 měsíců. První dva měsíce je částka stanovena na 65% vaší průměrné čisté mzdy (která je počítána z průměrné čisté mzdy za poslední čtvrtletí vaší práce), po další dva měsíce máte nárok na 50% průměrné čisté mzdy a po zbytek doby pobírání podpory 45% vaší průměrné mzdy. V případě, že nesplníte nároky na podporu v nezaměstnanosti, máte nárok pouze na dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí ve výši 3 410,-.

Podpora v nezaměstnanosti se pro rok 2016 vůbec nemění. Pořád záleží jen na tom, kolik vám je let a jak jste opustili zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti přísluší uchazečům o zaměstnání, kteří už „mají něco odpracováno“, nebo třeba matkám po rodičovské dovolené.

Jaké jsou konkrétní lhůty?

Za poslední 2 roky musíte mít odpracováno (s účastí na sociálním pojištění) alespoň 12 měsíců. Pokud jste tedy absolvovali třeba pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku, tak po jeho skončení máte nárok na podporu. Bez ohledu na to, jestli jste pracovali i před tím, nebo zda jste byli po čas onoho roku také v pracovní neschopnosti. Podpora v nezaměstnanosti se bere po dobu maximálně 5-11 měsíců (podle věku uchazeče o zaměstnání) a lze ji obnovit 6měsíčním zaměstnáním, případně alespoň 3měsíčním, pokud jste původně nevyčerpali celou podpůrčí dobu.

Základní délka pobírání podpory je maximálně 5 měsíců, to platí pro uchazeče o zaměstnání, kterým je méně než padesát let. Pro uchazeče od 50 do 55 let je pak délka podpůrčí doby maximálně 8 měsíců a pro uchazeče od 55 let výše je to 11 měsíců. Pokud dojde k ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti, ať už kvůli vyřazení z evidence po nalezení zaměstnání, nebo po uplynutí podpůrčí doby, lze získat podporu znovu, záleží však na okolnostech: Po vyčerpání celé podpůrčí musíte odpracovat alespoň 6 měsíců, abyste měli nárok na novou podpůrčí dobu (musíte samozřejmě splňovat i kritérium odpracovaných 12 měsíců za poslední 2 roky) Po vyčerpání necelé podpůrčí doby stačí, když odpracujete 3 měsíce, a budete mít nárok opět na plnou délku podpůrčí doby Po vyčerpání necelé podpůrčí doby a neodpracování ani 3 měsíců můžete dočerpat zbytek podpůrčí doby. Procentuální výše podpory Podpora se počítá z vašeho průměrného čistého příjmu – první a druhý měsíc dostanete 65 %, třetí a čtvrtý už jen 50 % a dále pak už pouze 45 % vašeho čistého výdělku, a to jen pokud se vejdete do maximálních limitů. To všechno ale platí, pouze pokud jste dostali výpověď, zrušili pracovní poměr okamžitě, protože vám zaměstnavatel neplatil, nebo rozvázali pracovní poměr dohodou, kde se zaměstnavatel přiznal k tomu, že důvodem pro dohodu je vaše nadbytečnost. V případech, kdy dáte výpověď sami, nebo ukončíte pracovní poměr dohodou bez vážných důvodu, vám přísluší pouze 45 % čisté mzdy po celou dobu pobírání podpory. Přivýdělek při pobírání podpory není možný. Po dobu případného přivýdělku, který je omezen na max. 4 250 Kč měsíčně, vám bude podpora stopnuta. Po ukončení přivýdělku vám bude vyplácení podpory obnoveno.

Zdržení výplaty podpory kvůli odstupnému:

Pokud dostanete ve svém zaměstnání odstupné, nebudete dostávat podporu tolik měsíců, za kolik jste ho dostali. Pokud tedy dostanete trojměsíční odstupné, tak vám podpora přijde až za 4. měsíc, na což je dobré pamatovat vzhledem k ekonomickému zabezpečení sebe a případně rodiny.

Kdo na podporu nemá nárok:

Na podporu v nezaměstnanosti nemá typicky nárok ten, kdo nesplní pravidla pro její přiznání, tedy neodpracoval alespoň rok s účastí na sociálním pojištění za posledních 24 měsíců. Můžete tak pracovat třeba 10 let na DPP do 10 000 Kč měsíčně a na podporu mít nárok nebudete… Dále na podporu nemá nárok uchazeč, který byl z práce vyhozen kvůli obzvláště hrubému porušení předpisů vztahujících se k výkonu práce.