Podpora v nezaměstnanosti

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má občan s bydlištěm na území ČR, který za poslední dva roky pracoval, staral se o dítě do 4 let nebo pobíral invalidní důchod třetího stupně po dobu alespoň 12 měsíců. Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena pouze uchazečům o zaměstnání (evidovaným krajskou pobočkou Úřadu práce).

Do evidence uchazečů o zaměstnání nemůže být zařazena osoba, která:

  • je v dočasné pracovní neschopnosti,
  • pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnu po porodu,
  • vykonává jiné než tzv. nekolidující zaměstnání (tzn. na dohodu o pracovní činnosti či hlavní pracovní poměr, jejíž výše měsíční mzdy nepřesáhne polovinu minimální mzdy, tzn. do 5 500 Kč),
  • pobírá invalidní důchod III. stupně,
  • vykonává trest odnětí svobody.

Podpora v nezaměstnanosti přísluší uchazečům o zaměstnání, kteří už „mají něco odpracováno“, nebo třeba matkám po rodičovské dovolené.

Jaké jsou konkrétní lhůty?

Za poslední 2 roky musíte mít odpracováno (s účastí na důchodovém pojištění) alespoň 12 měsíců. Pokud jste tedy absolvovali třeba pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku, tak po jeho skončení máte nárok na podporu. Bez ohledu na to, jestli jste pracovali i před tím, nebo zda jste byli po čas onoho roku také v pracovní neschopnosti.

Podpora v nezaměstnanosti se bere po dobu maximálně 5-11 měsíců (podle věku uchazeče o zaměstnání dosaženého ke dni podání) a lze ji obnovit 6měsíčním zaměstnáním, případně alespoň 3měsíčním, pokud jste původně nevyčerpali celou podpůrčí dobu.

Základní délka pobírání podpory je maximálně 5 měsíců, to platí pro uchazeče o zaměstnání, kterým je méně než padesát let.

Pro uchazeče od 50 do 55 let je pak délka podpůrčí doby maximálně 8 měsíců

Pro uchazeče od 55 let výše je to 11 měsíců.

Pokud dojde k ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti, ať už kvůli vyřazení z evidence po nalezení zaměstnání, nebo po uplynutí podpůrčí doby, lze získat podporu znovu, záleží však na okolnostech: Po vyčerpání celé podpůrčí doby musíte odpracovat alespoň 6 měsíců, abyste měli nárok na novou podpůrčí dobu (musíte samozřejmě splňovat i kritérium odpracovaných 12 měsíců za poslední 2 roky). Po vyčerpání necelé podpůrčí doby stačí, když odpracujete 3 měsíce, a budete mít nárok opět na plnou délku podpůrčí doby. Po vyčerpání necelé podpůrčí doby a neodpracování ani 3 měsíců můžete dočerpat zbytek podpůrčí doby. Procentuální výše podpory se počítá z vašeho průměrného čistého příjmu – první a druhý měsíc dostanete 65 %, třetí a čtvrtý už jen 50 % a dále pak už pouze 45 % vašeho čistého výdělku, a to jen pokud se vejdete do maximálních limitů.

To všechno ale platí, pouze pokud jste dostali výpověď, zrušili pracovní poměr okamžitě, protože vám zaměstnavatel neplatil, nebo rozvázali pracovní poměr dohodou, kde se zaměstnavatel přiznal k tomu, že důvodem pro dohodu je vaše nadbytečnost.

V případech, kdy dáte výpověď sami, nebo ukončíte pracovní poměr dohodou bez závažných důvodů, vám přísluší pouze 45 % čisté mzdy po celou dobu pobírání podpory. Přivýdělek při pobírání podpory není možný.

Zdržení výplaty podpory kvůli odstupnému:

Pokud dostanete ve svém zaměstnání odstupné, nebudete dostávat podporu tolik měsíců, za kolik jste ho dostali. Pokud tedy dostanete trojměsíční odstupné, tak vám podpora přijde až za 4. měsíc, na což je dobré pamatovat vzhledem k ekonomickému zabezpečení sebe a případně rodiny.

Kdo na podporu nemá nárok:

Na podporu v nezaměstnanosti nemá typicky nárok ten, kdo nesplní pravidla pro její přiznání, tedy neodpracoval alespoň 12 měsíců s účastí na sociálním pojištění za posledních 24 měsíců.

  • Můžete tak pracovat třeba 10 let na DPP do 10 000 Kč měsíčně a na podporu mít nárok nebudete…
  • Dále na podporu nemá nárok uchazeč, který byl z práce vyhozen kvůli obzvláště hrubému porušení předpisů vztahujících se k výkonu práce.

Obecně platí, že pokud budete vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti!