Ošetřovné

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Ošetřovné

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec pracující na hlavní pracovní poměr (netýká se tedy DPP, DPČ ani OSVČ), který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem v domácnosti.

Výjimka je v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem (zákon počítá s tím, že při rozvodu rodičů jsou „domácností“ myšleny „obě domácnosti rodičů“), kdy může kterýkoli z rodičů zažádat o ošetřovné.

Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek.

Toto neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Ošetřovné vždy náleží jen jednomu z oprávněných osob, výměna je v průběhu trvání ošetřování možná, ale pouze jednou.

Podpůrčí doba u ošetřovného začíná prvním kalendářním dnem potřeby ošetřování a činí nejdéle 9 kalendářních dnů.

Jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů.

Běh podpůrčí doby se u ošetřovného staví po dobu ústavní péče ošetřované osoby ve zdravotnickém zařízení.

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se pro účely ošetřovného stanoví a redukuje stejným způsobem, jako při výpočtu nemocenského.

Ochranná lhůta není pro ošetřovné stanovena.

O dávku je třeba žádat prostřednictvím zaměstnavatele, kterému předáváte lékařem vyplněné Rozhodnutí o potřebě ošetřování.