Příspěvek na živobytí

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Dávky v hmotné nouzi / Příspěvek na živobytí

Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny).

Výpočet je poměrně složitý, proto doporučujeme v případě nejistoty rovnou zajít na Úřad práce, kde vám pomohou s vyplněním žádosti.

Pokud je pobírán příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, může klesnout až na hranici existenčního minima (2 200 Kč).  Výjimkou jsou situace specifikovány např. zde: https://www.mpsv.cz/cs/5

U osoby, která vykonala veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin měsíčně, bude částka živobytí navýšena o 605 Kč.