Mimořádná okamžitá pomoc

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Dávky v hmotné nouzi / Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc se vyplácí v odůvodněných případech na jednorázové výdaje, většinou na výdaje akutního charakteru.  Záleží na vyhodnocení konkrétní krajskou pobočkou Úřadu práce.

Ta může být přiznána v těchto případech:

  • hrozící újmy na zdraví (např. osoby bez přístřeší, které hrozí vážná újma na zdraví z důvodu nedostatku finančních prostředků),
  • hrozícího sociálního vyloučení (například pro osoby propuštěné po výkonu trestu bez finančních prostředků, maximální hodnota této částky je 1 000,- a slouží pro uhrazení základních potřeb během několika prvních dnů; nemusí být v hotovosti, ale ve formě poukázek na nákup potravin nebo hygienických potřeb),
  • ztráty dokladů (tato dávka může být poskytnuta i těm, kteří se běžně nenacházejí ve hmotné nouzi, a to v případě, že osoba nemá jinou možnost jak uhradit poplatky za vystavení nových dokladů, duplikátu rodného listu, a nebo na úhradu noclehu; tato dávka se odvíjí od konkrétní situace),
  • živelné katastrofy (mají na ni nárok všichni, kteří byli zasaženi živelnou katastrofou (požár, povodeň) a nejsou schopni nastalou situaci finančně řešit sami; její výše se odvíjí od vzniklých škod a dalších prokazatelných nákladů),
  • uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí.

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/pomoc