Doplatek na bydlení

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Dávky v hmotné nouzi / Doplatek na bydlení

Hlavním cílem sociální dávky doplatek na bydlení je umožnit uhradit odůvodněné náklady na bydlení tak, aby jednotlivci nebo rodině (resp. skupině společně posuzovaných osob), zůstala k dispozici alespoň částka na živobytí.

Pro pobírání doplatku na bydlení musíte mít přiznaný nárok na příspěvek na živobytí.

Zákon však umožňuje poskytnout doplatek na bydlení (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), i v případě, že příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob.

Mimo příspěvek na živobytí můžete pobírat i příspěvek na bydlení, pokud vám ani tak nezůstane částka na živobytí, lze žádat ještě o doplatek na bydlení.

Druhou možností, kdy je žádáno o doplatek na bydlení, jsou situace, kdy je komplikované žádat o příspěvek na bydlení (v případě, že bydlíte na ubytovně, v azylovém domě, nejste tedy nájemci ani vlastníci bytu, a tak nemáte nárok na příspěvek na bydlení apod.)

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.

Zároveň nesmíte bez vážného důvodu odmítnout nabídku na levnější bydlení v obci, kde máte trvalé bydliště (to však neplatí pro důchodce).