Dávky v hmotné nouzi

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Dávky v hmotné nouzi

Existují tři druhy dávek v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Nárok na všechny dávky v hmotné nouzi máte pouze v případě, že vaše příjmy nedosahují životního minima.

Počítá se nejen příjem z práce a podnikání, ale i sociální dávky nebo jednorázové příjmy (prodej bytu nebo auta, výplata pojistky, daňové přeplatky, odměna za darování krve atd.) vyjma např. příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek; peněžní pomoci obětem trestné činnosti; podpory z prostředků nadací a spolků; příspěvku na péči apod.

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Částky životního minima v Kč za měsíc:

  • pro jednotlivce 3 410 Kč
  • pro první dospělou osobu v domácnosti 3 140 Kč
  • pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2 830 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku  
  • do 6 let 1 740 Kč;
  • 6 až 15 let 2 140 Kč;
  • 15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450 Kč.

Dále se žadatel musí snažit najít si práci či jiný zdroj příjmů, také musí počítat s možným prodáním cenného majetku. Výše příspěvku se odvíjí od existenčního a životního minima. Oproti podpoře v nezaměstnanosti jsou tyto dávky vázány na konkrétní životní situaci.

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/obecne