Dávky v hmotné nouzi

Úvod / O sexbyznysu / Dávky / Dávky v hmotné nouzi

Existují tři druhy dávek v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Nárok na všechny dávky v hmotné nouzi máte pouze v případě, že vaše příjmy nedosahují životního minima 3 410,- měsíčně. Počítá se nejen příjem z práce a podnikání, ale i sociální dávky nebo jednorázové příjmy (prodej bytu nebo auta, výplata pojistky, daňové přeplatky, odměna za darování krve atd.). Z celkové částky se odečítají náklady na bydlení. Dále se žadatel musí snažit najít si práci či jiný zdroj příjmů, také musí počítat s možným prodáním cenného majetku. Výše příspěvku se odvíjí od existenčního a životního minima. Oproti podpoře v nezaměstnanosti jsou další dávky vázány na konkrétní životní situaci