Pravidla podávání stížností

Úvod / O poradně / Pravidla stížností

V případě, že nebudete s poradenskou službou poskytovanou prostřednictvím Internetové poradny R-R spokojeni, můžete svůj názor vyjádřit formou přání, stížnosti nebo podnětů na změnu.

Informace o podávání stížností a podnětů v online poradně R-R

Naším hlavním cílem je Vaše spokojenost s poskytovanými službami a dosažení co možná nejvyšší kvality poskytovaných služeb. Naše pracovnice podporují a vítají Vaši zpětnou vazbu. Zpětná vazba může mít podobu námětů, nápadů, připomínek, stížností, ale i pochval. Každé vyjádření je považováno za informaci, kterou můžete ovlivnit nebo vylepšit stávající stav poskytované služby.
Máte právo podávat stížnosti, připomínky, námitky a podněty ke kvalitě nebo způsobu poskytování služby online poradny R-R.

Jak můžu podat stížnost, připomínku, námitku nebo podnět?

 • ústně pracovnici R-R,
 • anonymně vhodit do krabiček umístěných v poradenských centrech a označených nápisem PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI,
 • do formuláře, který je součástí online poradny,
 • emailem na oceneniastiznosti@rozkosbezrizika.cz,
 • písemně na papíře, poštou (adresy viz níže),
 • telefonicky:
  Poradenské centrum Praha - Bolzanova 1, 110 00 Praha 1
  tel: 777 180 107

  Poradenské centrum  Brno - Vlhká 10, 602 00 Brno,
  tel: 724 180 136

  Poradenské centrum České Budějovice – Česká 20, 370 01 České Budějovice
  tel: 775 133 133

Komu předat?
Kterékoli pracovnici R-R. Stížnost bude předána pracovnici online poradny. Pokud je to v její kompetenci, snaží se na výše uvedené podněty z Vaší strany reagovat. V případě, že uvedené podněty jsou mimo rámec jejích kompetencí, postoupí podnět nadřízené pracovnici.

Kdo může podat stížnost, připomínku, námitku a podnět?
Zájemce/kyně o službu nebo již stávající klient/ka online poradny.

Nechci podat stížnost sama, může mě někdo zastoupit?
Máte právo podat stížnost také prostřednictvím Vámi zvoleného zástupce/kyně. Ten je Vámi písemně zmocněn k Vašemu zastupování ve věci vyřizování stížnosti. Pravidlem je, že nezávislý zástupce stojí mimo struktury organizace R-R.

Jak se dozvím odpověď?
•    Vyřízená stížnost bude zaslána na Vaši poštovní adresu.
•    Vyřízená stížnost bude zaslána na Váš kontaktní email.
•    Vyřízená stížnost bude předána telefonicky.

Jak dlouho budu čekat na vyřízení stížnosti?
Na stížnost musíme reagovat do 30 dnů, ale snažíme se ji řešit ihned.
Ve lhůtě 14 dnů se můžete odvolat proti procesu nebo výsledku vyřízení stížnosti komukoli z R-R nebo k další nezávislé instituci:

Asociaci poskytovatelů sociálních služeb
Tábor, Klokotská 101, 390 01, tel.: 381 213 332

Veřejného ochránce práv
Brno, Údolní 39, PSČ 602 00, tel.: 542 542 888

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí
Praha, Zborovská 81/11, 150 21, tel.: 257 280 111

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí
Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00, tel.: 541 651 111

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje
České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76, tel.: 386 720 111

Magistrát města Brna, odbor sociální péče
Brno, Malinovského nám. 3, 602 00, tel.: 542 173 590