Pravidla schránky

Úvod / O poradně / Pravidla schránky

Osobní schránka je plně anonymní poradenská služba, kterou poskytuje R-R prostřednictvím internetu. V Osobní schránce můžete vidět historii komunikace s poradkyněmi.

V osobní schránce můžete konzultovat s odbornicemi Vaše otázky, obavy a problémy. Osobní schránka je určena všem, kdo chtějí využít možnosti kontaktu s poradkyněmi a zároveň se obávají o svoje soukromí a z jakéhokoli důvodu nechtějí zadávat své osobní údaje včetně emailové adresy.

Zde uvádíme podmínky a pravidla, která jsou obecně platná pro vás i pro poradkyně - pracovnice Internetové poradny ROZKOŠ bez RIZIKA, které budou odpovídat na Vaše dotazy v Osobní schránce:

 1. Pracovnice poradny se zavazují odpovídat na dotazy do sedmi pracovních dnů ode dne přijetí dotazu. Pracovnice poradny odpovídají v českém jazyce na dotazy přijaté v českém/slovenském jazyce. Provozovatel poradny R-R nemá v současné době kapacitu zodpovídat dotazy v jiných než výše uvedených jazycích.
 2. Smlouva o poskytování služeb s tazatelem je nepsaná, uzavíraná konkludentně, a to v okamžiku, kdy jsou splněny všechny následující podmínky: Zájemkyně/zájemce i její/jeho  zakázka odpovídají veřejnému závazku poradny. Zájemkyně/zájemce souhlasí s podmínkami poskytování sociální služby odborné sociální poradenství. Zájemkyně/zájemce se rozhodla/l službu poradny využít.
 3. Neuvádějte prosím Vaše identifikační údaje v dotazech, aby nedošlo k rozpoznání Vaší identity. Pokud tyto údaje uvedete, pracovnice mohou do Vašeho dotazu zasáhnout před jeho zveřejněním v Osobní schránce a z Vašeho dotazu odstranit identifikační údaje (jako je jméno, příjmení, místo, kde žijete, apod.), aby z přečtení dotazu nebylo možné odhalit, kdo dotaz posílal. Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů vulgární výrazy a informace související s potenciální trestnou činností.
 4. Doporučujeme zvolit tzv. „silné heslo“ a kombinovat malá a velká písmena s číslicemi. Minimální podmínkou je osm znaků, ve kterých je alespoň jedno číslo. Svoje přihlašovací údaje si zapamatujte, nebo uložte na bezpečné místo. Z důvodu zabezpečení schránky už nepůjdou znovu vygenerovat. 
 5. Svou Osobní schránku můžete kdykoli smazat, stejně jako založit znovu. Pokud svou Osobní schránku smažete, zmizí i z našeho systému.
 6. Dotazy se prosím snažte formulovat konkrétně a srozumitelně. Ve svých dotazech prosím neužívejte nepatřičné vulgarismy.
 7. Osobní schránka si vyhrazuje právo nereagovat na útočné, agresivní, vulgární a další dotazy, které nesouvisí se zaměřením a posláním Internetové poradny R-R a které jsou v rozporu s etikou poradny.
 8. Osobní schránka garantuje Vaši anonymitu a mlčenlivost v mezích platné legislativy ČR.
 9. Pracovnice poradny (poradkyně), které odpovídají Vaše dotazy v Osobní schránce, mají odborné vzdělání a nesmí poradnu využívat k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 10. Veškeré aktivity v Osobní schránce směrem k Vám nejsou dílem jedince - jsou výsledkem spolupráce týmu.
 11. Osobní schránka neuchovává IP adresy ani emailové adresy, případné identifikační údaje jsou z textů dotazů odstraněny, aby nedošlo k jejich zveřejnění.
 12. Osobní schránku Internetové poradny R-R provozuje ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., která je zároveň jejím zřizovatelem. Všechny informace o poradně a komu je poradna určena naleznete v sekci „O poradně“, kde jsou definovány cíle a poslání poradny, etický kodex a kde je uvedeno, kdo Vám odpovídá a jsou popsány možnosti pro podání stížnosti či ocenění.

Mějte prosím na paměti, že Osobní schránka nemůže nahradit osobní kontakt s pracovnicí R-R či jiným odborníkem nebo dlouhodobou psychoterapii.