Platná pravidla a podmínky

Úvod / O poradně / Pravidla poradny

 

Zde uvádíme podmínky a pravidla, která jsou obecně platná pro vás i pro poradkyně - pracovnice Internetové poradny ROZKOŠ bez RIZIKA:

 1. Pracovnice poradny se zavazují odpovídat na dotazy do sedmi pracovních dnů ode dne přijetí dotazu. Pracovnice poradny odpovídají v českém jazyce na dotazy přijaté v českém/slovenském jazyce Provozovatel poradny R-R nemá v současné době kapacitu zodpovídat dotazy v jiných než výše uvedených jazycích.
 2. Smlouva o poskytování služeb s tazatelem je nepsaná, uzavíraná konkludentně, a to v okamžiku, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
  -    Zájemce i jeho zakázka odpovídají veřejnému závazku poradny
  -    Zájemce souhlasí s podmínkami poskytování sociální služby odborné sociální poradenství
  -    Zájemce se rozhodl službu poradny využít.
 3. Máte možnost zvolit formu odpovědi na web, email nebo web i email. Pokud zvolíte formu odpovědi na web, Váš dotaz se objeví až po jeho zodpovězení. Není třeba dotaz vkládat do našeho systému znovu.
 4. Neuvádějte prosím Vaše identifikační údaje v dotazech, aby nedošlo k rozpoznání Vaší identity. Pokud si přejete zaslat odpověď na email a uvedete do příslušné kolonky při vyplňování dotazu Váš e-mail, na stránkách se nezobrazí - slouží pouze pro zaslání odpovědi na Váš dotaz.
 5. Pokud zvolíte formu odpovědi na webové stránky Internetové poradny R-R, pracovnice mohou do Vašeho dotazu zasáhnout před jeho zveřejněním a z Vašeho dotazu odstranit identifikační údaje (jako je jméno, příjmení, místo, kde žijete, apod.), aby z přečtení dotazu nebylo možné odhalit, kdo dotaz posílal. Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů vulgární výrazy a informace související s potenciální trestnou činností.
 6. Dotazy se prosím snažte formulovat konkrétně a srozumitelně. Ve svých dotazech prosím neužívejte nepatřičné vulgarismy.
 7. Poradna si vyhrazuje právo nezveřejňovat útočné, agresivní, vulgární a další dotazy, které nesouvisí se zaměřením a posláním poradny a které jsou v rozporu s etikou poradny.
 8. Poradna garantuje Vaši anonymitu a mlčenlivost v mezích platné legislativy ČR.
 9. Pracovnice poradny (poradkyně) mají odborné vzdělání a nesmí poradnu využívat k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 10. Veškeré aktivity poradny vůči Vám nejsou dílem jedince - jsou výsledkem spolupráce týmu.
 11. Poradna neuchovává IP adresy ani emailové adresy, případné identifikační údaje jsou z textů dotazů odstraněny, aby nedošlo k jejich zveřejnění.
 12. Tuto poradnu provozuje ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., která je zároveň jejím zřizovatelem. Všechny informace o poradně a komu je poradna určena naleznete v sekci „O poradně“, kde jsou definovány cíle a poslání poradny, etický kodex a kde je uvedeno, kdo Vám odpovídá a jsou popsány možnosti pro podání stížnosti či ocenění.

Mějte prosím na paměti, že internetové poradenství nemůže nahradit osobní kontakt s pracovnicí R-R či jiným odborníkem nebo dlouhodobou psychoterapii.