Platná pravidla a podmínky

Úvod / O poradně / Pravidla poradny

 

Zde uvádíme podmínky a pravidla, která jsou obecně platná pro vás i pro poradkyně - pracovnice Internetové poradny ROZKOŠ bez RIZIKA:

 1. Pracovnice poradny se zavazují odpovídat na dotazy do sedmi pracovních dnů ode dne přijetí dotazu. Pracovnice poradny odpovídají v českém jazyce na dotazy přijaté v českém/slovenském jazyce Provozovatel poradny R-R nemá v současné době kapacitu zodpovídat dotazy v jiných než výše uvedených jazycích.
 2. Smlouva o poskytování služeb s tazatelem není uzavírána písemně, ale je platná za splnění následujících podmínek:
  -    Zájemce i jeho zakázka odpovídají veřejnému závazku poradny.
  -    Zájemce souhlasí s podmínkami poskytování sociální služby odborné sociální poradenství.
  -    Zájemce se rozhodl službu poradny využít.
 3. Máte možnost zvolit formu odpovědi na web, email nebo web i email, případně přes osobní schránku (viz.Pravidla schránky). Pokud zvolíte formu odpovědi na web, Váš dotaz se objeví až po jeho zodpovězení. Není třeba dotaz vkládat do našeho systému znovu.
 4. Neuvádějte prosím Vaše identifikační údaje v dotazech, aby nedošlo k rozpoznání Vaší identity. Pokud si přejete zaslat odpověď na email a uvedete do příslušné kolonky při vyplňování dotazu Váš e-mail, na stránkách se nezobrazí - slouží pouze pro zaslání odpovědi na Váš dotaz.
 5. Pokud zvolíte formu odpovědi na webové stránky Internetové poradny R-R, pracovnice mohou do Vašeho dotazu zasáhnout před jeho zveřejněním a z Vašeho dotazu odstranit identifikační údaje (jako je jméno, příjmení, místo, kde žijete, apod.), aby z přečtení dotazu nebylo možné odhalit, kdo dotaz posílal. Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů vulgární výrazy a informace související s potenciální trestnou činností.
 6. Dotazy se prosím snažte formulovat konkrétně a srozumitelně. Ve svých dotazech prosím neužívejte nepatřičné vulgarismy.
 7. Poradna si vyhrazuje právo nezveřejňovat útočné, agresivní, vulgární a další dotazy, které nesouvisí se zaměřením a posláním poradny a které jsou v rozporu s etikou poradny.
 8. Poradna garantuje Vaši anonymitu a mlčenlivost v mezích platné legislativy ČR.
 9. Pracovnice poradny (poradkyně) mají odborné vzdělání a nesmí poradnu využívat k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 10. Veškeré aktivity poradny vůči Vám nejsou dílem jedince - jsou výsledkem spolupráce týmu.
 11. Poradna neuchovává IP adresy ani emailové adresy, případné identifikační údaje jsou z textů dotazů odstraněny, aby nedošlo k jejich zveřejnění.
 12. Tuto poradnu provozuje ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., která je zároveň jejím zřizovatelem. Všechny informace o poradně a komu je poradna určena naleznete v sekci „O poradně“, kde jsou definovány cíle a poslání poradny, etický kodex a kde je uvedeno, kdo Vám odpovídá a jsou popsány možnosti pro podání stížnosti či ocenění.

Mějte prosím na paměti, že internetové poradenství nemůže nahradit osobní kontakt s pracovnicí R-R či jiným odborníkem nebo dlouhodobou psychoterapii.