Poslání, cíle a cílová skupina

Úvod / O poradně / Poslání, cíle a cílová skupina

 

Poslání:

Posláním Internetové poradny R-R je poskytovat odborné sociální poradenství založené na bezpečné komunikaci mezi klientkami/klienty a poradkyněmi, vedoucí ke zlepšení životní situace a snížení rizik, která souvisí s prací v sexbyznysu.

Internetové poradenství je poskytováno bezplatně, anonymně a nezávisle na etnické příslušnosti, náboženském vyznání a sexuální orientaci.

 

Cíle:

Snižování rizik: působení na klientky/klienty, aby jejich práce v sexbyznysu byla co nejbezpečnější a měla co nejmenší negativní dopad na jejich osobnost a osobní život (z pohledu zdravotního i sociálního) – jedná se zejména o poradenství týkající se prevence násilí a vydírání ze strany okolí, zásad bezpečnějšího sexu, prevence závislostí, zadluženosti apod.

Empowerment: zplnomocňování a posilování klientek/klientů k vytváření vlastních limitů a hranic v profesi i v osobním životě a držení hranic.

Zprostředkování kontaktů a odkazů na potřebné služby: nasměrování klientek/klientů na pomáhající služby podle jejich specifických potřeb, včetně návazných služeb poskytovaných v poradenských centrech R-R (poradenství, terapie, vyšetření na pohlavně přenosné infekce aj.).

Poskytování podpory: podpora a motivování klientek/klientů při zvládání jejich životních situací a ve sdílení témat souvisejících se světem sexbyznysu, která nemohou či nechtějí řešit se svým okolím.

Poskytování objektivních informací: zprostředkování klientkám/klientům objektivních, aktuálních a nezkreslených informací zejména v otázkách vztahujících se k práci v sexbyznysu a řešení jejich obtížných životních situací.

 

Cílem Internetové poradny R-R NENÍ:

odrazovat ženy/muže od práce v sexbyznysu, ale nabízíme jim pomoc a podporu, pokud budou chtít ze sexbyznysu odejít a hledat jiné uplatnění i při řešení témat souvisejících se světem sexbyznysu.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu Internetové poradny R-R tvoří především:

ženy/muži starší 18 let (včetně), bez ohledu na jejich rasu, etnikum, národnost, sexuální orientaci, náboženství, původ a sociální situaci, které:

  • zvažují vstup do sexbyznysu,
  • pracují v sexbyznysu (ženy/muži poskytující placené sexuální služby, tanečnice, striptérky, pornoherečky či  personál erotických podniků – např. barmanky/barmani, manažerky/manažeři apod.),
  • v sexbyznysu pracovaly/li v minulosti.

 

Tuto poradnu provozuje ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., která je zároveň jejím zřizovatelem. Všechny informace o poradně a komu je poradna určena, naleznete v sekci „O poradně“, kde jsou definovány cíle a poslání poradny, etický kodex a kde je uvedeno, kdo Vám odpovídá, a jsou popsány možnosti pro podání stížnosti či ocenění.

 

Mějte prosím na paměti, že internetové poradenství nemůže nahradit osobní kontakt s pracovnicí R-R či jiným odborníkem nebo dlouhodobou psychoterapii.

 

Posláním poradenského centra R-R je poskytnout bezpečný a důstojný prostor pro sdílení potřeb a pomoc osobám pracujícím v sexbyznysu nebo se pohybujícím v prostředí sexbyznysu či v souvislosti s otázkami vztahujícími se k problematice prostituce. Služba usiluje o snížení negativních sociálních důsledků spojených s poskytováním placených sexuálních služeb, a to cestou odborného sociálního poradenství zaměřeného na potřeby cílové skupiny. R-R seznamuje veřejnost s problematikou prostituce s cílem snížit stigmatizaci sexuálních pracovnic/pracovníků a usiluje o prosazování práv sexuálních pracovnic/pracovníků.