Tým Internetové poradny R-R

Úvod / O poradně / Kdo Vám odpovídá

Veškeré odpovědi, které obdržíte, nejsou dílem jedince - jsou výsledkem spolupráce našeho týmu:

Renata

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R,  terénní sociální  pracovnice a sociální pracovnice poradenského centra v Brně.

Vzdělání:

Vystudovala jsem bakalářský obor sociální pedagogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a magisterský titul získala v oboru Sociální práce.

Praxe:

V Rozkoši bez Rizika pracuji od roku 2012 a věnuji se především přímé práci s klientkami v brněnské poradně a terénnímu programu na privátech a v klubech v Brně, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené na internetové poradenství, práci s traumatem, telefonickou krizovou intervenci, domácí násilí, základní a pokračovací krizovou intervenci, dluhové poradenství,  práci s motivací a manipulativním klientem, atd.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V rámci poradenství řeším nejčastěji témata bezpečnějšího sexu, dluhové poradenství, témata spojená s odchodem ze sexbyznysu, témata násilí v sexbyznysu a jeho prevenci, atd.

 

Kateřina

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R, sociální a terénní pracovnice Praha

Vzdělání:

Vystudovala jsem magisterský obor sociální a charitativní práce (2016) na Husitsko teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dále studuji magisterský program řízení firem se zaměřením na lidské zdroje na Vysoké škole ekonomie a managementu.

Praxe:

Od roku 2016 pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA na pozici terénní sociální pracovnice. Především se jedná o práci s ženami v poradně, v rámci individuálních konzultací a v terénním programu.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené na online poradenství, individuální plánování, sociální bydlení, sexualita a vztahy lidí s postižením, problematika trestního řízení v kontextu domácího násilí a mnoho dalších školení zaměřených na sociální práci.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V rámci poradenství nejčastěji řeším témata bezpečnějšího sexu, prevence násilí, dluhového a finančního poradenství.

 

Alena

Pracovní pozice:

Vedoucí poradenského centra R-R v Brně, vedoucí on-line poradny

Vzdělání:

Vystudovala jsem bakalářský obor Sociální politiky a sociální práce v Hradci Králové a magisterský obor Sociální pedagogika na Universitě T. Bati ve Zlíně.

Praxe:

13 let jsem pracovala jako vedoucí Azylového domu pro ženy a  matky s dětmi v Kroměříži, 2 roky jako ředitelka Ratolesti Brno, z.s., od září 2014 do dubna 2018 jednatelka sociálního podniku Bajkazyl Brno, od srpna 2016 dosud jako vedoucí poradenského centra R-R v Brně a od května 2017 vedoucí Internetové poradny R-R.

Kurzy:

Absolvovala jsem čtyřletý Výcvik v integrativní psychotepii (2008-2011), Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (120h.) Seberozvojová skupina v duchu Gestalt terapie, Brno a Workshop v duchu  Gestalt přístupu, Brno (70h) (2013), Úvodní kurz do supervize (24h) (2016) apod.

 

Monika

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R, Vedoucí poradenského centra R-R v Ostravě.

Vzdělání:

Vystudovala jsem magisterský obor sociální práce se zdravotnickým profilem (2005) na Fakultě sociálně zdravotní a bakalářský obor sociální pedagogika – prevence a resocializace (2006) na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.

Praxe:

Jedenáct let pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA. V předchozím zaměstnání jsem pracovala jako vedoucí terénní sociální pracovnice v projektu zaměřeném na sociální bydlení, dále jako sociální pracovnice v sociálně vyloučené lokalitě, metodička sociální služby zaměřené na práci s lidmi bez zaměstnání a sociální pracovnice s rodinami s dětmi.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené na online poradenství, domácí násilí, mediaci, dluhovou problematiku, práci s krizí a traumatem. V roce 2008 jsem ukončila 450 hodinový výcvik v systemické terapii „Umění pomáhat“. Dále kurz Manažerské dovednosti pro pomáhající profese v rozsahu 120 hodin (2007-2008), Výcvik v mediaci v rozsahu 100hodin (2012) a kurz Modely mediace v rozsahu 40 hodin (2014).V dubnu 2015 ukončila 100 hodinový výcvik v Systemickém přístupu k práci s krizí.

 

Zdeňka

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R, terénní zdravotní sestra

Vzdělání:

Vystudovala jsem dětskou sestru v Ostravě (1987) a  magisterský obor Učitelství odborných předmětů pro zdravotnickou školu na Univerzitě Palackého v Olomouci (1993)

Praxe:

Jeden a půl roku pracuji pro  ROZKOŠ bez RIZIKA na pozici terénní zdravotní sestra a učím na Střední zdravotnické škole.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené na psychologii, osobnostní rozvoj.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V rámci poradenství řeším nejčastěji témata týkajících se zdraví, příznaky a přenos pohlavních chorob.