Tým Internetové poradny R-R

Úvod / O poradně / Kdo Vám odpovídá

Veškeré odpovědi, které obdržíte, nejsou dílem jedince - jsou výsledkem spolupráce našeho týmu:

Mgr. Tereza Musilová

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R, vedoucí poradenského centra R-R Brno, terapeutka a sociální pracovnice

Vzdělání:

Vystudovala jsem magisterský obor speciální pedagogika se zaměřením na etopedii na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemických přístupech „Umění terapie“.

Praxe:

Přes osm let pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA, z toho více než 6 let v přímé práci s klientkami v poradně i v terénní službě v klubech a na privátech, 2 roky poskytuji individuální terapie pracovnicím v sexbyznysu a 3 roky provádím individuální a párovou terapii v soukromé praxi.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené na online poradenství, domácí násilí, obchod s lidmi, práci s krizí a agresí.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V rámci poradenství řeším nejčastěji témata bezpečnějšího sexu, prevence násilí a vztahové otázky. Při terapii se na mě klientky mnohdy obracejí s problémy partnerských vztahů, sexuálního života, role matky a výchovy, pocitů viny, úzkostí, nespokojenosti s vlastním životem a potřebou změny.

 

Mgr. Monika Střelková

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R, terénní sociální pracovnice

Vzdělání:

Vystudovala jsem magisterský obor sociální práce se zdravotnickým profilem (2005) na Fakultě sociálně zdravotní a bakalářský obor sociální pedagogika – prevence a resocializace (2006) na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.

Praxe:

Osm let pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA na pozici terénní sociální pracovnice. V předchozím zaměstnaní jsem pracovala jako vedoucí terénní sociální pracovnice v projektu zaměřeném na sociální bydlení, dále jako sociální pracovnice v sociálně vyloučené lokalitě, metodička sociální služby zaměřené na práci s lidmi bez zaměstnání a sociální pracovnice s rodinami s dětmi.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené na online poradenství, domácí násilí, mediaci, dluhovou problematiku, práci s krizí a traumatem. V roce 2008 jsem ukončila 450 hodinový výcvik v systemické terapii „Umění pomáhat“. V dubnu 2015 ukončím 100 hodinový výcvik v Systemickém přístupu k práci s krizí.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V rámci poradenství řeším nejčastěji témata bezpečnějšího sexu, prevence násilí a vztahové otázky a témata spojená s odchodem ze sexbyznysu a změnami v životě. 

 

Bc. Jana Lhotáková, DiS.

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R, terénní a edukační pracovnice, fundraiserka

Vzdělání:

Vystudovala jsem Vyšší  odbornou sociálně-právní školu v Praze, nyní studuji magisterský obor sociální pedagogika se zaměřením na prevenci a resocializaci na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Praxe:

Téměř deset let jsem pracovala ve zdravotnických zařízeních na odděleních jako chirurgie, ARO-RES a dialýza. Nyní  pracuji dvanáctým rokem v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA, z počátku jako zdravotnice přímo ve středisku a terénu v Praze, posledních 5 let jako vedoucí regionálního týmu  Kraje Vysočina.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené na online poradenství, telefonickou krizovou intervenci, domácí násilí a systemický přístup k práci s krizí.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:  

V rámci terénní práce řeším nejčastěji témata bezpečnějšího sexu, prevence násilí,  dluhového a pracovního poradenství. 

 

Mgr. Markéta Szotáková

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R, terénní sociální pracovnice R-R Brno

Vzdělání:

Vystudovala jsem magisterský obor sociální práce na Fakultě sociálních studií fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde dále pokračuji v doktorském studijním oboru sociální práce.

Praxe:

Od roku 2011 pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA v přímé práci s klientkami v poradně i v terénní službě v klubech a na privátech. Od roku 2008 také působím v Terénních programech Brno v rámci Společnosti Podané ruce, kde pracuji s lidmi, kteří užívají návykové látky.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené na online poradenství, práci s motivací, s krizí a agresí.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V poradenství se často zabývám sociálními otázkami, jako jsou rodičovské nebo partnerské obtíže, dluhy, nezaměstnanost či bytové problémy. Nejčastěji věnuji tématům násilí, užívání návykových látek a závislostí. 

 

Mgr. Lucie Šídová

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R, terapeutka a somatická koučka

Vzdělání:

Vystudovala jsem magisterský obor sociální práce a sociální politika na Univerzitě v Hradci králové. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii, model SUR a výcvik v somatickém koučování.

Praxe:

Přes 16 let pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA, z toho jsem více než 9 let pracovala v přímé práci se ženami v poradně a v terénní službě v klubech a na privátech, 4 roky poskytuji ženám ze sexbyznysu individuální terapie a koučink.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené na online poradenství, chat, domácí násilí, sexuální násilí, práce s traumatem a krizovou intervenci, motivační rozhovory, obchod s lidmi, výklad snů. Nyní jsem ve výcviku práce s agresí a zvládání vzteku.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V rámci terapeutické práce se nejčastěji zabývám tématy: odchod ze sexbyznysu, násilí v sexbyznysu a osobních vztazích, hranice a zvyšování sebevědomí, otázkou, jak bezpečněji pracovat v sexbyznysu a jak to vydržet. K dalším tématům patří: partnerská krize, problémy v sexu, úzkosti, deprese, stigmata, předsudky a jejich dopady na osobní život žen pracujících v sexbyznysu, dvojího život, který ženy vedou a cítí se z něj unavené aj.

Publikační činnost:

Jsem spoluautorkou publikace Ze sexbyznysu na trh práce (2014, téma legalizace prostituce, odchod ze sexbyznysu) a knihy Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá? (2014, téma násilí v sexbyznysu).

 

 

Mgr. Jana Poláková

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R, vedoucí poradenského centra R-R Praha, sociální a terénní pracovnice

Vzdělání:

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze zaměřenou na sociální práci. Posledním studiem byl magisterský obor sociální práce a sociální politika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2015 ukončím výcvik v somatickém koučování.

Praxe:

Přes 10 let pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA. V současné době se nejvíce věnuji metodické práci a práci na projektech. Jezdím též za ženami do jejich pracovního prostředí a pracuji v pražské poradně.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené např. na internetové poradenství a práci na chatu, domácí násilí, sociálně právní poradenství, práci s krizí a agresí.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V rámci poradenství řeším nejčastěji témata bezpečnějšího sexu a prevence násilí. Zajímám se o otázky vztahující se k právním úpravám prostituce, včetně zahraničních úprav, pracovní podmínky žen poskytujících placené sexuální služby a jejich práva.

 

Bc. Karolína Hajská

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R– chatové poradenství, sociální a terénní pracovnice

Vzdělání:

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze zaměřenou na sociální práci, nyní studuji magisterský obor sociální a charitativní práce na Husitsko teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Praxe:

Od roku 2013 pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA se ženami v poradně, v rámci individuálních konzultací i v terénním programu.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené např. na online poradenství a práci na chatu, motivační rozhovory, sociálně právní poradenství, dluhové poradenství nebo práci s krizí.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V rámci poradenství nejčastěji řeším témata bezpečnějšího sexu, prevence násilí, dluhového a finančního poradenství.

 

Bc. Simona Zatloukalová

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R – chatové poradenství, vedoucí poradenského centra R-R Praha, sociální a terénní pracovnice.

Vzdělání:

Vystudovala jsem Univerzitu Hradec Králové, obor sociální práce a sociální politika. V letech 2006 až 2010 jsem absolvovala 4,5 letý Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik REMEDIUM I.

Praxe:

Od roku 2013 pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA, předtím jsem 11 let pracovala s dětmi a mládeží. V současné době zajišťuji chod poradny v Praze a terénního programu v Praze a ve Středočeském kraji. Zároveň pracuji s ženami v poradně, v rámci individuálních konzultací i v terénním programu.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené např. na internetové poradenství a práci na chatu, krizovou intervenci, telefonickou krizovou intervenci, motivační rozhovory, dluhové poradenství, práci s traumatem apod.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V rámci poradenství nejčastěji řeším témata bezpečnějšího sexu, osobní spokojenosti a seberozvoje žen poskytujících placené sexuální služby, jejich vztahů s okolím. Zaměřuji se také na pomoc v krizi.

 

 

Petra Hamerníková, DiS.

 

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R – chatové poradenství, metodička standardů, koordinátorka chatu, sociální a terénní pracovnice.

Vzdělání:

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální v Jihlavě zaměřenou na sociální práci a v rámci celoživotního vzdělávání jsem vystudovala obor dramaterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Praxe:

Od roku 2003 pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA. V současné době se nejvíce věnuji přímé práci s klientkami v pražské poradně a terénním programu na privátech a v klubech a metodické práci

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené např. na internetové poradenství a práci na chatu, domácí násilí, práci s traumatem, telefonickou krizovou intervenci, základní a pokračovací krizovou intervenci, práci s motivací atd.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V rámci poradenství řeším nejčastěji témata bezpečnějšího sexu, vztahové otázky, témata spojená s odchodem ze sexbyznysu, tématem násilí v sexbyznysu a jeho prevencí.

 

Bc. Renata Chloupková

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R,  terénní sociální  pracovnice a sociální pracovnice poradenského centra v Brně.

Vzdělání:

Vystudovala jsem bakalářský obor sociální pedagogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nyní pokračuji v magisterském studiu oboru sociální práce.

Praxe:

V ROZKOŠI bez RIZIKA pracuji od roku 2012 a věnuji se především přímé práci s klientkami v brněnské poradně a terénnímu programu na privátech a v klubech v Brně, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené na internetové poradenství, práci s traumatem, telefonickou krizovou intervenci, domácí násilí, základní a pokračovací krizovou intervenci, dluhové poradenství,  práci s motivací atd.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V rámci poradenství řeším nejčastěji témata bezpečnějšího sexu, dluhové poradenství, témata spojená s odchodem ze sexbyznysu, témata násilí v sexbyznysu a jeho prevenci, atd.