Tým Internetové poradny R-R

Úvod / O poradně / Kdo Vám odpovídá

Veškeré odpovědi, které obdržíte, nejsou dílem jedince - jsou výsledkem spolupráce našeho týmu:

Mgr. Monika Střelková

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R, terénní sociální pracovnice

Vzdělání:

Vystudovala jsem magisterský obor sociální práce se zdravotnickým profilem (2005) na Fakultě sociálně zdravotní a bakalářský obor sociální pedagogika – prevence a resocializace (2006) na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.

Praxe:

Osm let pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA na pozici terénní sociální pracovnice. V předchozím zaměstnaní jsem pracovala jako vedoucí terénní sociální pracovnice v projektu zaměřeném na sociální bydlení, dále jako sociální pracovnice v sociálně vyloučené lokalitě, metodička sociální služby zaměřené na práci s lidmi bez zaměstnání a sociální pracovnice s rodinami s dětmi.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené na online poradenství, domácí násilí, mediaci, dluhovou problematiku, práci s krizí a traumatem. V roce 2008 jsem ukončila 450 hodinový výcvik v systemické terapii „Umění pomáhat“. V dubnu 2015 ukončím 100 hodinový výcvik v Systemickém přístupu k práci s krizí.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V rámci poradenství řeším nejčastěji témata bezpečnějšího sexu, prevence násilí a vztahové otázky a témata spojená s odchodem ze sexbyznysu a změnami v životě. 

 

Bc. Jana Lhotáková, DiS.

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R

Vzdělání:

Vystudovala jsem Vyšší  odbornou sociálně-právní školu v Praze, nyní studuji magisterský obor sociální pedagogika se zaměřením na prevenci a resocializaci na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Praxe:

Téměř deset let jsem pracovala ve zdravotnických zařízeních na odděleních jako chirurgie, ARO-RES a dialýza. Nyní  pracuji dvanáctým rokem v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA, z počátku jako zdravotnice přímo ve středisku a terénu v Praze, posledních 5 let jako vedoucí regionálního týmu  Kraje Vysočina.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené na online poradenství, telefonickou krizovou intervenci, domácí násilí a systemický přístup k práci s krizí.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:  

V rámci terénní práce řeším nejčastěji témata bezpečnějšího sexu, prevence násilí,  dluhového a pracovního poradenství. 

 

Mgr. Markéta Szotáková

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R, terénní sociální pracovnice R-R Brno

Vzdělání:

Vystudovala jsem magisterský obor sociální práce na Fakultě sociálních studií fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde dále pokračuji v doktorském studijním oboru sociální práce.

Praxe:

Od roku 2011 pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA v přímé práci s klientkami v poradně i v terénní službě v klubech a na privátech. Od roku 2008 také působím v Terénních programech Brno v rámci Společnosti Podané ruce, kde pracuji s lidmi, kteří užívají návykové látky.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené na online poradenství, práci s motivací, s krizí a agresí.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V poradenství se často zabývám sociálními otázkami, jako jsou rodičovské nebo partnerské obtíže, dluhy, nezaměstnanost či bytové problémy. Nejčastěji věnuji tématům násilí, užívání návykových látek a závislostí. 

 

Bc. Karolína Hajská

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R– chatové poradenství, sociální a terénní pracovnice

Vzdělání:

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze zaměřenou na sociální práci, nyní studuji magisterský obor sociální a charitativní práce na Husitsko teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Praxe:

Od roku 2013 pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA se ženami v poradně, v rámci individuálních konzultací i v terénním programu.

Kurzy:

Absolvovala jsem akreditované kurzy zaměřené např. na online poradenství a práci na chatu, motivační rozhovory, sociálně právní poradenství, dluhové poradenství nebo práci s krizí.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

V rámci poradenství nejčastěji řeším témata bezpečnějšího sexu, prevence násilí, dluhového a finančního poradenství.

 

Mgr. Kateřina Hanousková

Pracovní pozice:

Poradkyně Internetové poradny R-R, terénní sociální pracovnice R-R Ústecko

Vzdělání:

Nejdříve jsem vystudovala obor sociální politika a sociální práce na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a následně pokračovala v magisterském studiu na Pedagogické fakultě, obor Vychovatelství ve speciálně pedagogických institucí.

Praxe:

Od roku 2014 pracuji v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA jako terénní sociální pracovnice pro Ústecký tým. Téměř osm let jsem pracovala s lidmi žijícími na ulici, jako sociální pracovnice. Pracovala jsem s drogově závislými lidmi a nyní pracuji s dětmi, jako sociální pedagožka na základní škole.

Kurzy:

Absolvovala jsem kompletní kurz krizové intervence, dále akreditované kurzy zaměřené na online poradenství, motivační rozhovory, finanční poradenství, kurz k právnímu poradenství – zákon o obětech trestných činů a mnoho dalších seminářů a školení zaměřených na sociální práci.

Témata, kterými se nejčastěji zabývám:

Ve své praxi nejčastěji řeším především témata bezpečnějšího sexu, prevenci násilí v sex byznysu, problematiku financí – pomoc s vyřízením dávek v hmotné nouzi, dluhovou problematiku, pomoc při řešení zdravotních a partnerských problémů – problematika domácího násilí, pomoc při řešení závislostního chování, výchovné problémy u dětí.