Aktuality

Úvod / O nás / Aktuality

25.10.2018

Poradenské centrum Ostrava

Terapii v Ostravě poskytuje terapeutka Mgr. Petra Feller Stanieková. Vystudovala obor Sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě, obor Sociální práce a management organizací služeb sociální práce na Ostravské univerzitěVěnuje se zejména poradenské a terapeutické práci s jednotlivci i rodinami.

V případě zájmu o terapii v Poradenském centru Ostrava se obraťte přímo na Mgr. Petru Feller Staniekovou, kontakt: feller@rozkosbezrizika.cz,+420 734 152 302

 

8.10.2018

Ostrava –  bezplatné vyšetření na pohlavně přenosné infekce

V úterky dne 30.10. a 6.11. mezi 16:00-19:00 hod. se můžete díky přistavené dermatovenerologické ambulance u Poradenského centra Ostrava (Macharova 7, 702 00 Ostrava) nechat bezplatně vyšetřit na pohlavně přenosné infekce (HIV, syphilis, hepatitidy C a B, kapavka, chlamýdie).

  • Testování je určeno pro ženy pracující v sexbyznysu, starší 18ti let.
  • Pro případné dotazy se obracejte na vedoucí poradenského centra Moniku Střelkovou, tel. 777 180 186, strelkova@rozkosbezrizika.cz
  • Přijďte si ověřit svůj zdravotní stav 

 

>> Výzkum >>

Obracíme se na vás s prosbou o pomoc. 
Výzkumný ústav na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici se zaměřuje na specifika práce v sexbyznysu. Do výzkumu je zapojeno mnoho států po celé Evropě a výzkumníci prosí o spolupráci i české ženy a muže pracující v sexbyznysu. Pokud se vás výzkum týká, můžete vyplnit dotazník na následující adrese:
https://www.survio.com/survey/d/dotpro 
Výsledky budou dostupné ke konci roku 2018 a R-R je zprostředkuje prostřednictvím svých stránek.
Za výzkumný tým děkuje, Mgr. Štefan Petrík