Podporují nás

Úvod / Financování / Podporují nás


 

 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.


 

 

Podpořeno v rámci projektu Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu, č. 628 prostřednictvím
Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu

http://www.osf.cz a http://www.eeagrants.cz