Loga

Úvod / Financování / Loga

 

 


 

 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

 

 

  

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

 

Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu

Podpořeno v rámci projektu Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu, č. 628 prostřednictvím
Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

http://www.osf.cz

http://www.eeagrants.cz